Hình bìa
Loại tài liệu:
Video
Đề mục:
Tôm sú - Cà Mau - Kỹ thuật chăn nuôi - Thủy sản
Ngày xuất bản:
20/12/2016
Định dạng:
mp4
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
5
Lượt tải:
0

Nội dung

Nhằm phát triển nghề nuôi tôm theo hướng bền vững và từng bước ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau xây dựng dự án "Ứng dụng chế phẩm sinh học nâng cao năng suất nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau


Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
nuoitomsu.mp4 Kb XemTải