Hình bìa
Loại tài liệu:
Video
Đề mục:
Rừng Cà Mau - Cà Mau - Ngọc Hiển
Ngày xuất bản:
20/12/2016
Định dạng:
mp4
Ngôn ngữ:
vie
Lượt xem:
7
Lượt tải:
0

Nội dung

Mục tiêu và nhiệm vụ của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau: Bảo tồn lâu dài mẫu chuẩn sinh thái có tầm quan trọng quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở các giải pháp khoa học, kinh tế và xã hội để bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước vùng đất mũi đang trong quá trình diễn thế tự nhiên. Phục vụ các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái và hợp tác quốc tế, xây dựng và thực nghiệm các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên rừng ngập mặn, phát huy giá trị và chức năng kinh tế của hệ sinh thái đất ngập nước. Qua đó cải thiện điều kiện sống của nhân dân trong vùng.


Tập tin đính kèm

Loại file Tên file Dung lượng Chi tiết
uocmocothat.mp4 173940845 Kb XemTải