Hình bìa

540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 10

Quyển sách "540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 10" biên soạn nhằm giúp các em có tài liệu để học tập, nắm vựng, củng cố kiến thức thông qua các bài tập dạng câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, đồng thời nâng cao khả năng giải các bài tập toán lý thông qua việc làm nhanh, suy luận logic để giải các bài toán vật lý.

Loại tài liệu:
Sách
Tác giả:
Mai Trọng Ý
Đề mục:
Sách tham khảo
Nhà xuất bản:
Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày xuất bản:
08/12/2009
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
1L-332ĐH2009
Nguồn gốc:
Sưu tầm
Ngôn ngữ:
vie
Phạm vi:
Thư viện tỉnh Cà Mau
Bản quyền:
Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội
Lượt xem: 20 Lượt tải: 0
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
25 540 Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 - Mai Trọng Ý HT.pdf 99422152 Kb XemTải