Hình bìa

Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Cà Mau: Tập 2 ( 1975 - 2005 )

Giới thiệu về vùng đất, con người tỉnh Cà Mau và những họat động của Đảng bộ tỉnh trong các phong trào cách mạng, trong các cuộc khởi nghĩa, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ.

Loại tài liệu:
Sách
Tác giả:
Dương Thanh Bình, Dương Việt Thắng (ch. b.); Nguyễn Hoe, Phạm Văn Tri, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Than
Đề mục:
Nhập đề mục...
Nhà xuất bản:
Nxb. Phương đông
Ngày xuất bản:
2010
Định dạng:
pdf
Định danh tư liệu:
Thư viện tỉnh Cà Mau
Nguồn gốc:
Thư viện
Ngôn ngữ:
vie,
Phạm vi:
Nhập phạm vi (nơi chứa)...
Lượt xem: 43 Lượt tải: 1
Loại file Tập tin đính kèm Dung lượng Chi tiết
LSDBTCM_T2.pdf 13571266 Kb XemTải