Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký thẻ bạn đọc

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
Đối tượng được cấp thẻ thư viện:

    Trẻ em từ 5 đến 15 tuổi.

    Người lớn: mọi công dân Việt Nam

Lệ phí thẻ:

   Thẻ bạn đọc: 20.000 đồng/ thẻ/năm

   Đối với bạn đọc là cán bộ hưu trí sẽ được cấp thẻ miễn phí.

Thủ tục cấp thẻ

   Bạn đọc mang theo CMND  hoặc thẻ học sinh, sinh viên để đối chiếu thông tin.

Bộ phận cấp thẻ:

   Phòng Hành chính – Tổng hợp Thư viện tỉnh Cà Mau.

Thời gian làm thẻ: Thứ hai – thứ bảy

   Sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ

   Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ
 
Lưu ý:
   Tất cả các loại thẻ thư viện đều có giá trị sử dụng 1 năm tính từ ngày cấp thẻ. Hàng năm bạn đọc đăng ký lại thẻ mới.
   Khi mất thẻ bạn đọc phải báo ngay cho nhân vi​ên cấp thẻ, được cấp lại thẻ và phải đóng lại phí phát hành thẻ