Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng truy cập Internet

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

- Bạn đọc khi đến và sử dụng máy tính phòng này phải trình Thẻ Thư viện với Thủ thư tại quầy phục vụ.

- Hướng dẫn người dùng tìm kiếm thông tin (truy cập Internet phục vụ tìm kiếm tin tức, học tập, giải trí.. qua các phần mềm ứng dụng…Truy cập các trang mạng xã hội để kết nối và chia sẻ thông tin như facebook, bloger,…)