Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng đọc sách tổng hợp

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Kho mở, trưng bày tất cả các lĩnh vực khoa học (kinh tế, lịch sử, chính trị....) được xếp theo môn loại. Ngoài ra còn phục vụ sách theo kho đóng.