Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Tin hoạt động

display none
  • hidden12/07/2018
  • hiddenNghe đọc
  • hidden
​​​​Nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là trong đoàn viên, thanh thiếu niên; cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh môi trường xã hội học tập.​hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
  • hidden04/07/2018
  • hiddenNghe đọc
  • hidden

   Nhằm tôn vinh những cán bộ thư viện giỏi, năng động, sáng tạo, vòng chung kết Hội thi Cán bộ thư viện giỏi năm 2018 sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức tại TP Cần Thơ từ ngày 4 - 6.7 với sự tham gia của 24 cán bộ thư viện xuất sắc. Đây cũng là những cán bộ đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng độc đáo gửi về hội thi.​​

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
  • hidden28/06/2018
  • hidden
 24 cán bộ thư viện xuất sắc trên cả nước sẽ bước vào Vòng Chung kết Hội thi Cán bộ thư viện giỏi năm 2018.   Vòng Sơ khảo Hội thi Cán bộ thư viện giỏi đã được tổ chức tại 2 khu vực. Tại miền Bắc ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và miền Nam tại TP. Cần Thơ vào năm 2017.    Vòng Sơ khảo đã chọn ra 24 cán bộ thư viện xuất sắc của 24 thư viện trên cả nước vào Vòng Chung ...hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
  • hidden26/06/2018
  • hidden

   Để tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa, Câu lạc bộ” và Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.​​​

hidden
hidden
Xem thêm hidden