Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thứ 2, Ngày 13/04/2020, 10:45
Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
13/04/2020 | Nguyễn Kim Diệu

   Ngày 30 tháng 3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2462/VP-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.​

   Trong những năm qua cùng với sự phát triển của sự nghiệp thư viện ở Việt Nam, mạng lưới thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng cũng không ngừng phát triển đã đóng góp đáng kể vào việc phục vụ người dân đọc sách, báo tại cơ sở. Hiện nay cả nước có 19.881 phòng đọc sách xã và cơ sở và 178 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

   Để tạo động lực cho các hoạt động này phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Ngoài việc chỉ đạo thư viện công cộng các địa phương tăng cường luân chuyển sách đến các thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) còn huy động các nguồn hỗ trợ tài liệu cho các thư viện. Năm 2019, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, và tại hội nghị, để biểu dương, khích lệ các thư viện tư nhân và thư viện cơ sở đã có nhiều thành tích trong việc phục vụ sách, báo cho cộng đồng góp phần phát triển văn hóa đọc, Bộ VHTTDL cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 12 thư viện (trong đó có 06 thư viện tư nhân và 06 thư viện cơ sở). 

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_1.jpeg

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho đại diện các thư viện cho đại diện các thư viện cộng đồng có thành tích phục vụ cộng đồng năm 2019

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_2.jpeg

Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho đại diện thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng có thành tích xuất sắc năm 2019

   Trong Luật Thư viện đã được thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2019, thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng cũng đã được đưa vào các điểu, khoản cụ thể. Theo đó, các thư viện này được khuyến khích thành lập, được hỗ trợ từ các thư viện công cộng và được tạo điều kiện phát triển rộng khắp.

   Trong những tháng ngày cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đang gồng mình chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vẫn dành sự quan tâm đến các hoạt động thầm lặng nhưng nhiều ý nghĩa này. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2462/VPCP-KGVX gửi Bộ VHTTDL. Trong đó có đánh giá: "Hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, tác động tích cực tới phát triển sự nghiệp thư viện, góp phần nâng cao dân trí, văn hóa đọc trong nhân dân". Đây là sự ghi nhận và sự quan tâm quý báu của người đứng đầu Chính phủ đối với các thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trong cả nước.

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_3.jpeg

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_4.jpeg

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư _5.jpeg

Lãnh đạo Vụ Thư viện đến thăm và tặng sách cho một số thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

   Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và có hình thức ghi nhận, biểu dương kịp thời, đầy đủ đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động này. Điều đó sẽ tạo thêm động lực cho hàng chục nghìn người đang âm thầm góp sức phát triển văn hóa đọc, tạo thêm cơ hội cho người dân học tập ở cơ sở.

Minh Ngọc

Nguồn http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn


Nguyễn Kim Diệu ST

Lượt người xem:  Views:   53
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật (Time)

SpeakUrl

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by