Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thứ 3, Ngày 16/07/2019, 10:00
Khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận tại địa phương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe
16/07/2019

   ​Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động, mô hình thiết thực từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận tại địa phương.

dt16072019_1.jpeg

Mặt trận tỉnh Cà Mau tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

   Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên các cấp, đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, MTTQ các cấp chủ động phối hợp với UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đăng ký thực hiện 1.015 mô hình. Cụ thể, có 153 mô hình về môi trường, 61 mô hình về an toàn thực phẩm, 121 mô hình về an toàn giao thông, 295 mô hình về xây dựng nông thôn mới, 55 mô hình về xây dựng đô thị văn minh, 65 mô hình về an ninh trật tự, 62 mô hình về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, 27 mô hình về phát triển kinh tế, 40 mô hình về giảm nghèo, 05 mô hình về vận động xây dựng Tổ hợp tác, 72 mô hình về tự hào hàng Việt và 39 mô hình khác.

   Mặt trận các cấp cũng chủ động đăng ký giảm 1.020 hộ nghèo, cận nghèo; các tổ chức đoàn thể đăng ký giảm 2.946 hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2019. Tính trong 6 tháng đầu năm 2019, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận 42,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt gần 7,6 tỷ đồng và vật chất quy thành gần 34,7 tỷ đồng- ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thông tin.

   Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền cho Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp và Trưởng các tổ chức chi hội, đoàn thể ấp, Tổ nòng cốt, Công an ấp và một số cá nhân tiêu biểu tại 5 xã chỉ đạo điểm.

   Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Phan Mộng Thành, đánh giá: Nhìn chung Đại hội MTTQ các cấp của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2019-2024 đều thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư và Thông tư hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội. Công tác nhân sự được chuẩn bị rất chu đáo, có nhiều điểm mới. Về mục tiêu nhiệm kỳ mới, ông Phan Mộng Thành cho biết: Mặt trận các cấp nhiệm kỳ mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát chuyên đề, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; thực hiện phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Phước Đức-Mai Thành

Nguồn http://daidoanket.vn


Lượt người xem:  Views:   130
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật (Time)

SpeakUrl

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by