Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Tin Tức

display none
  • hidden01/12/2020
  • hidden

   ​Kính gửi quý bạn đọc. Để có cơ sở hoạch định, xây dựng chính sách tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát này. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ quý bạn đọc bằng cách cung cấp thông tin thông qua những câu hỏi trong phiếu điều tra này. 

   Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý vị!

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
  • hidden22/05/2020
  • hidden

   ​Thư viện tỉnh Cà Mau được tái lập ngày 22/2/1997 theo quyết định số 17/QD-UB chủ tịch UBND lâm thời tỉnh Cà Mau, trên cơ sở chia cách từ thư viện tỉnh Minh Hải. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Thư viện đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng văn hóa đọc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - khoa học - kỹ thuật của tỉnh nhà. Nhìn lại chặng đường đã qua Thư viện vẫn không ngừng phấn đấu để đảm bảo phục vụ tốt cho người dân Tỉnh Cà Mau. Xây dựng và phát triển Văn hóa đọc là một trong những mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
  • hidden19/05/2020
  • hidden

   Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Thư viện tỉnh Cà Mau giới thiệu đến quý bạn đọc một số quyển sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
  • hidden19/05/2020
  • hidden

   ​Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh Cà Mau tổ chức trưng bày, triển lãm sách nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2020.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
  • hidden19/05/2020
  • hidden

   Với mong muốn khơi dậy tình yêu đối với sách và nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong cộng động, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, Thư viện tỉnh Cà Mau tổ chức trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Các hoạt động trưng bày sách nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trong toàn tỉnh về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.


hidden
hidden
Xem thêm hidden