Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tứcdisplay none
 • hidden19/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

​   Đọc sách và tự học là con đường tất yếu mỗi người đều phải trải qua để phát triển trí tuệ, để tiếp thu kinh nghiệm và làm giàu thêm vốn tri thức của mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đọc sách và tự học qua sách báo cũng giữ một vai trò quan trọng, góp phần hình thành nên con người có trí tuệ, có nhân cách, lối sống lành mạnh, có năng lực tiếp nhận, cập nhật tri thức, nâng cao kỹ năng làm việc không ngừng để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại - xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden19/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

   Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay vì mở Hội sách trực tiếp như mọi năm, Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam lần đầu tiên mở Hội sách online để hạn chế tụ tập đông người trong dịch Covid-19. 


hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden17/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

   Sáng 5/3, tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam".

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden17/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

   ​Sáng nay 28.2 tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức cuộc họp công tác viên triển khai Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020" nhằm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden17/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

   ​Theo Luật Thư viện số 46/2019/QH 14, Thư viện là thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học, thực hiện việc xây dựng, xử lý, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu của người sử dụng. Một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của thư viện là: Tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện;  truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden17/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

   ​Đã từ lâu, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (KHTHTPHCM) đã dành sự quan tâm cho công tác phục vụ người khiếm thị. Tuy nhiên, đối với người khiếm thị vẫn gặp rất nhiều trở ngại trong vấn đề này do không thể đọc được các tài liệu, sách báo in thông thường cũng như thiếu các kiến thức, kĩ năng, phương tiện tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin. 

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden17/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

​   Biên phòng - Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu vừa được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong triển lãm chuyên đề "90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)". Đây là những hiện vật thiêng liêng của một thời cách mạng đã nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng những gì mà các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương vì nền độc lập nước nhà, từ đó thêm tin tưởng và tự hào về Đảng, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden12/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

   ​Tỉnh ủy Cà Mau, Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. 

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden12/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

​   Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết nhu cầu thiếu nước sinh hoạt cho hơn 20 nghìn hộ dân.

hidden
hidden
Xem thêm hidden

display none
 • hidden11/03/2020
 • hiddenNghe đọc
 • hidden

   ​Đó là mong muốn của bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng vụ Thư viện Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong buổi họp cộng tác viên triển khai Đề án "Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020".

hidden
hidden
Xem thêm hidden

 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO BẠN ĐỌCTin hoạt động; Thông báoTinPHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO BẠN ĐỌC/PublishingImages/2020-04/PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO BẠN ĐỌC_Key_21042020081205.jpg

   ​Kính gửi quý bạn đọc. Để có cơ sở hoạch định, xây dựng chính sách tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát này. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ quý bạn đọc bằng cách cung cấp thông tin thông qua những câu hỏi trong phiếu điều tra này. 

   Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý vị!

12/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hànhTruehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/e1mzrcis.wav
Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng  Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)NewBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Hằng NiGiới thiệu sách chuyên đề chào mừng  Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)/PublishingImages/2020-09/Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa4_Key_22092020115550.jpg

   Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), Thư viện tỉnh Cà Mau trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc chuyên mục sách với chủ đề "Ngày quốc khánh 02/9".

9/5/2020 6:00 PMYesĐã ban hành

​1. Quyển sách "Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc"

   Cuốn sách gồm 3 phần. Phần đầu là một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (8/1945); Phần hai là những trang hồi ức của một số tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài gòn và các vùng miền của Tổ quốc; Phần ba là một số bài viết, công trình nghiên cứu về Cách mạng tháng Tám 1945 cuốn sách giúp chúng ta thấy rõ sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về việc tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.

Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa.jpg

2. Quyển sách "Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam"

   Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám, khởi đầu bằng thời điểm cuộc chiến tranh thế giới nổ ra (9-1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc, chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.

   Kế thừa những kết quả nghiên cứu của giới sử học, đồng thời trên cơ sở những kết quả nghiên cứu mới, cuốn sách được chia thành 6 chương, trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc "Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc" của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy "đem sức ta mà giải phóng cho ta" làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa2.jpg

   3. Quyển sách “Ngôi nhà Bác viết tuyên ngôn độc lập”

   Ngôi nhà Bác viết Tuyên ngôn Độc lập gồm những mẩu chuyện về Bác khi Bác đến ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang viết bản Tuyên ngôn Độc lập. Tại ngôi nhà này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở từ ngày 25/8-2/9/1945 Bác khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Hiện ngôi nhà còn lưu giữ được một số hiện vật có quan hệ đến sự kiện lớn như một bộ bàn ghế, tủ đựng tài liệu, bộ xa lông, chiếc đi văng, một máy chữ Bác đã dùng để đánh bản Tuyên ngôn Độc lập… Một ngôi nhà được xếp hạng Di tích quốc gia, xin được mãi mãi giữ gìn cho thật chu đáo.

Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa3.jpg

   4. Quyển sách "Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập"

   Cuốn sách không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn cung cấp những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, hướng đến tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa4.jpg

   5. Quyển sách "Từ chiếu dời đô đến bản tuyên ngôn độc lập"

   Cuốn sách tái hiện lịch sử Thăng Long trong một thời gian dài của lịch sử, bên cạnh chính sử còn có các tác phẩm văn học thành văn, văn học dân gian, các bài chiếu, chế biểu, các ghi chép, phóng sự, hồi ký của những con người định cư trên đất Thăng Long.Những tác phẩm ấy là tấm gương phản chiếu lịch sử Thăng Long qua lăng kính của những chứng nhân. Sự tái hiện này không phải là con số và sự kiện đóng cứng, nó linh hoạt, khai thác, phản ánh các khía cạnh mà các chính sử không đề cập đến nhằm tạo nên một Thăng Long không chỉ là niềm kiêu hãnh của dân tộc trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược mà nhiều khi còn bi tráng, đầy hoài cổ, đau buồn vì thế sự, cảnh vật và con người đổi thay.

Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa5.jpg

   6. Quyển sách "Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992)"

   Cuốn sách giúp bạn đọc nắm được các sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước trong các dấu mốc lịch sử, cụ thể là: Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đó đến nay, tương ứng với các nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Quốc hội đã thông qua các Hiến pháp của đất nước.

   Hiến pháp năm 1946; Hiến pháp năm 1959 ; Hiến pháp năm 1980: Hiến pháp năm 1992 sửa đổi.

   Sách hiện được phục vụ tại Thư viện tỉnh Cà Mau. Trân trọng giới thiệu đến quý  bạn đọc. 

Giới thiệu sách chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa6.jpg


Bài viết: Nguyễn Hằng Ni

Thư viện tỉnh Cà Mau

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/3ktdyf51.wav
Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau tổ chức phục vụ sách, báo lưu động nhân dịp tổ chức Chương trình “Kỳ nghỉ hồng năm 2020”NewBài viếtBài viếtPhan Thành RôThư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau tổ chức phục vụ sách, báo lưu động nhân dịp tổ chức Chương trình “Kỳ nghỉ hồng năm 2020”/PublishingImages/2020-09/Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau2_Key_22092020105914.jpg

​   Hưởng ứng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 nhằm thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng và động viên, khuyến khích các em học sinh nghèo hiếu học tiếp tục cố gắng vươn lên học tập tốt để trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa các đoàn viên thanh niên trong các khối thi đua.

9/5/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

   ​Sáng ngày 29/8/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau phối hợp Thư viện tỉnh Cà Mau tổ chức phục vụ sách, báo lưu động nhân dịp tổ chức Chương trình "Kỳ nghỉ hồng năm 2020". Tham dự Chương trình "Kỳ nghỉ hồng năm 2020" có hơn 100 em thiếu nhi, là học sinh của khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tham dự.

   Chương trình "Kỳ nghỉ hồng năm 2020 – Tiếp sức đến trường năm học 2020 – 2021 – Xe thư viện lưu động phục vụ học sinh" do Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau tổ chức, chương trình có sự tham gia phối hợp của Thư viện tỉnh Cà Mau, ngoài ra còn có sự tham gia của Khối thi đua số I, Khối thi đua số VII  và Khối thi đua số VIII.

   Chương trình "Kỳ nghỉ hồng năm 2020 –Tiếp sức đến trường năm học 2020 – 2021 – Xe thư viện lưu động phục vụ học sinh" gồm có các nội dụng như: Tổ chức hoạt động tặng quà, giao lưu các học sinh nghèo hiếu học kết hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tẩm mùng phòng dịch bệnh cho người dân tại xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển. Thư viện tỉnh Cà Mau phục vụ xe thư viện lưu động "Ánh áng Tri thức" và một số hoạt động tương tác với sách cho các em học sinh tại điểm trao quà.

   Thông qua hoạt động nhằm thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng và động viên, khuyến khích các em học sinh nghèo hiếu học tiếp tục cố gắng vươn lên học tập tốt để trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về truyền thống vẻ vang, kiên cường, bất khuất của thế hệ cách mạng cha ông. Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệp và kỹ năng công tác Đoàn cho các đoàn viên giữa các khối thi đua;

   Các hoạt động phục vụ sách, báo của xe ô tô lưu động đa phương tiện của Thư viện tỉnh Cà Mau giúp cho các em học sinh, Thầy, cô và phụ huynh học sinh được tiếp cận được những quyến sách hay, các hoạt động hỗ trợ và tương tác với sách, bên cạnh đó các cán bộ thư viện còn hướng dẫn các em cách đọc và hiểu được những nội dung, giá trị của các quyển sách, qua đó giúp các em thêm hiểu biết và say mê, hứng thú với việc đọc sách, góp phần cho việc học tập và nâng cao kiến thức cho các em học sinh, tạo điều kiện để các em được giao lưu, học hỏi và tiếp cận được với tri thức, ngoài ra còn có các phần quà trao tặng trực tiếp cho các em học sinh khi các em tham gia các trò chơi trong quá trình đọc sách.

   Một số hình ảnh của Chương trình "Kỳ nghỉ hồng năm 2020 – Tiếp sức đến trường năm học 2020 – 2021 – Xe thư viện lưu động phục vụ học sinh"

Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau.jpg

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Giang Tây phát biểu tại lễ khai mạc

Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau2.jpg

Trao quà cho các em học sinh

Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau3.jpg

Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau4.jpg

Các em học sinh tham gia đọc sách

Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau5.jpg

Tham gia phần trò chơi Đố vui về sách

Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau6.jpg

Tích chực tham gia trả lời câu hỏi

Thư viện phối hợp Đoàn khối Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau1.jpg

Các đoàn chụp hình lưu niệm

 

Bài: Thành Rô; Ảnh: Kim Diệu

Thư viện tỉnh Cà Mau

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/vidspfh2.wav
MỘT CUỐN SÁCH HAY CHO TA MỘT ĐIỀU TỐTBài viếtBài viếtNguyễn Hằng NiMỘT CUỐN SÁCH HAY CHO TA MỘT ĐIỀU TỐT/PublishingImages/2020-07/MỘT CUỐN SÁCH HAY CHO TA MỘT ĐIỀU TỐT_2_Key_23072020092523.jpeg

   Ngày nay, các phương tiện truyền thông hiện đại như; tivi, điện thoại, internet,..rất phát triển. Song sách vẫn là phương tiện truyền thông phổ biến và cần thiết đối với nhân loại. Đặc biệt đối với lứa tuổi thiếu nhi hiện nay thì những cuốn truyện tranh lịch sử Việt Nam như: Lịch sử nước ta, danh tướng Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn tuổi trẻ anh hùng,…trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

7/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành

MỘT CUỐN SÁCH HAY CHO TA MỘT ĐIỀU TỐT_2.jpeg

Truyện lịch sử Việt nam

MỘT CUỐN SÁCH HAY CHO TA MỘT ĐIỀU TỐT_2.jpeg

Truyện tranh lịch sử Việt Nam

   Qua từng câu chuyện, các em sẽ hiểu biết thêm về quá khứ dựng nước và giữ nước của dân tộc trong suốt hàng ngàn năm. Thấm nhuần những giá trị lịch sử do cha ông ta dày công hun đúc, các em sẽ thấu hiểu những nét văn hóa, phẩm chất và vẻ đẹp của con người Việt nam. Hơn thế nữa, lòng tự hào về truyền thống quê hương cùng sự tri ân các anh hùng dân tộc chính là hành trang hửu ích giúp các em tiến bước vững vàng trên con đường hội nhập mai sau.

   Hy vọng những cuốn truyện tranh lịch sử này sẽ bổ ích và để lại ấn tượng tốt đẹp cho các em. Sách hiện đang phục vụ tại Phòng đọc sách thiếu nhi Thư viện tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Hằng Ni

Thư viện tỉnh Cà MauTruehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/ocrb2aho.wav
Liên hiệp Thư viện Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện - Quản lý khai thác và  vận hành xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiệnTin viếtTinPhan Thành RôLiên hiệp Thư viện Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện - Quản lý khai thác và  vận hành xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện/PublishingImages/2020-07/Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_2_Key_23072020105251.jpeg

Ngày 16/7/2020, tại Thư viện tỉnh Trà Vinh, Liên hiệp Thư viện Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức khai mạc lớp tập huấn Kỹ năng nghiệp vụ thư viện - Quản lý khai thác và vận hành xe ô tô Thư viện lưu đa phương tiện. Đến dự khai mạc lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cùng hơn 50 học viên là đại diện Ban lãnh đạo, Trưởng, Phó Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ cùng viên chức của 13 thư viện các tỉnh, thành phố trong Liên hiệp Thư viện Đồng bằng Sông Cửu Long tham dự.

7/21/2020 3:00 AMYesĐã ban hành

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_1.jpeg

Đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn

   Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 16 - 17/7/2020, các học viên tham dự lớp tập huấn sẽ được tiếp thu các chuyên đề như: Triển khai các hoạt động STEM khoa học vui phục vụ xe lưu động; triển khai hoạt động STEM qua phim khoa học, các tài nguyên thông tin hữu ích phục vụ trường học, tập huấn kỹ năng quản lý, khai thác và vận hành xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện. Chia sẻ một số mô hình hoạt động hiệu quả trong hoạt động tại các thư viện như: kỹ năng truyền thông thu hút độc giả, ứng dụng CNTT, dịch vụ mới trong thư viện, sản phẩm thông tin được bạn đọc quan tâm,…

   Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các thư viện thành viên trong Liên hiệp khai thác và vận hành xe ô tô lưu động đa phương tiện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất, thực hiện kế hoạch công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Vụ Thư viện năm 2020 và chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020 của Trung ương và địa phương.

   Lớp tập huấn còn lài dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong toàn Liên hiệp Thư viện Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức và phục vụ xe ô tô lưu động. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ giữa các thư viện trong Liên hiệp thư viện ĐBSCL, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp qua các hội thi, tập huấn nghiệp vụ. Khai thác và chia sẻ tiềm năng, thế mạnh của từng thư viện thành viên, khẳng định vai trò và trách nhiệm của Liên hiệp thư viện Đồng bằng Sông Cửu Long trong nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc tại từng địa phương, khu vực và cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_3.jpeg

Ông Lý Hoàng Vũ, Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Đồng bằng Sông Cửu Long phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_4.jpeg

Đại diện Công ty cổ phần giải pháp thiết bị Sao Mai chia sẻ những

 phần mềm hữu ích trong thư viện hiện nay

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_5.jpeg

Chia sẻ của Thư viện tỉnh Kiên Giang trong việc phục vụ lưu động

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_6.jpeg

Phần phát biểu tham luận của Thư viện tỉnh Đồng tháp với những thuận lợi và khó khăn trong việc phục vụ bạn đọc hiện nay

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_7.jpeg

Phần chia sẻ của đại diện Thư viện tỉnh Trà Vinh về những khó khăn hiện nay và những giải pháp đổi mới hoạt động trong thời gian tới

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_8.jpeg

Phần chia sẻ của đại diện Thư viện thành phố Cần Thơ 

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện1_9.jpg

Phần chia sẻ của đại diện Thư viện tỉnh Trà Vinh

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_10.jpeg

Triển khai các hoạt động STEM khoa học vui

Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ Thư viện_2.jpeg

Các đoàn chụp ảnh lưu niệm sau buổi tập huấn

 

 

Tin và ảnh: Thành Rô

Thư viện tỉnh Cà Mau


Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/ukdflfjh.wav
Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”Bài viếtBài viếtNguyễn Hằng NiHội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”/PublishingImages/2020-07/Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2020_1_Key_10072020074957.jpg

   Thư viện tỉnh Cà Mau phối hợp với Thành Đoàn Cà Mau tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ", các thí sinh tham gia là học sinh đại diện cho các Liên đội đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP. Cà Mau.


7/9/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2020_1.jpg

Ông Lý Hoàng Vũ GĐ Thư viện tỉnh Cà Mau, trưởng BTC hội thi phát biểu khai mạc

   Mỗi thí sinh kể một câu chuyện về Bác Hồ được đăng trên sách báo, tạp chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng mang ý nghĩa giáo dục cao, xoay quanh chủ đề về đạo đức lối sống giản dị, lòng yêu nước, đức tính khiêm tốn, gần gũi, thương yêu chăm sóc thiếu niên nhi đồng của Bác Hồ.

Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm 2020_2.jpg

    Phần dự thi của em Tiết Lê Khả Tú, Liên đội trường Tiểu học Quang Trung

   Hội thi là dịp để các em đội viên gặp mặt, giao lưu, tạo môi trường lành mạnh để các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

   Thông qua mỗi câu chuyện, các em đã nêu bật được những bài học mang ý nghĩa to lớn đối bản thân, gia đình và xã hội../.


Bài và ảnh: Nguyễn Hằng Ni

Thư viện tỉnh Cà MauTruehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/x1gigct3.wav
Thư viện tỉnh Cà Mau tổng kết và trao giải vòng sơ khảo  Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020”Bài viếtBài viếtPhan Thành RôThư viện tỉnh Cà Mau tổng kết và trao giải vòng sơ khảo  Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020”/PublishingImages/2020-07/Thư viện tỉnh Cà Mau tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020_3_Key_10072020074942.jpg

   ​Ngày 07/7/2020 tại Thư viện tỉnh Cà Mau đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020.

7/9/2020 9:00 AMYesĐã ban hành

   Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 là hoạt động dành cho các em học sinh và sinh viên trên toàn quốc  do Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.   

   Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 được tổ chức 02 vòng, vòng sơ khảo tại địa phương từ tháng 02/2020 đến ngày 15/7/2020, các bài dự thi xuất sắc của vòng sơ khảo tại địa phương sẽ được chọn vào vòng chung kết toàn quốc để chấm và trao giải tại Hà Nội vào đầu tháng 9/2020.

   Ngoài danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu", cuộc thi năm nay còn có giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích, cùng những phần thưởng cho "Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất", "Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất", "Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất", "Câu chuyện khuyến đọc có minh họa đẹp nhất", "Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất", "Bài thơ khuyến đọc hay nhất", "Câu chuyện viết tiếp hay nhất"…

   Tại Cà Mau từ tháng 02 năm 2020 Thư viện tỉnh Cà Mau đã phát động tổ chức vòng sơ khảo tại địa phương, sau thời gian phát động Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi của các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau gửi về tham dự. Mỗi thí sinh tham gia dự thi có thể chọn 1 trong 3 đề, chủ yếu về các nội dung: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của bản thân; sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà bản thân đã đọc,...thí sinh dự thi có thể trình bày bằng cách viết hoặc quay video clip. Ban Tổ chức khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa, thực hiện quay video, sử dụng song ngữ Việt – Anh,… để bài dự thi phong phú, thuyết phục, sinh động.

   Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

   Cuộc thi còn khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

   Kết quả em Lê Dương Phúc Khang học sinh lớp 12C1 Trường THPT Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã đạt giải nhất vòng sơ khảo. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 02 giải nhì, 03 giải ba và 08 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

   Sau Lễ tổng kết Ban Tổ chức sẽ chọn ra những bài thi xuất sắc nhất để gửi tham dự vòng chung kết tại Hà Nội.

   Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020

Thư viện tỉnh Cà Mau tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020_1.jpg

Quang cảnh buổi Tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ

Văn hóa đọc năm 2020" tại Cà Mau

Thư viện tỉnh Cà Mau tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020_2.jpg

Em Lê Dương Phúc Khang học sinh lớp 12C1 Trường THPT Sông Đốc đại diện các em thí sinh phát biểu cảm nghĩ khi tham gia cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020"

Thư viện tỉnh Cà Mau tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020_3.jpg

Các em thí sinh nhận giải từ Ban Tổ chức Cuộc thi "Đại sứ

 Văn hóa đọc năm 2020"

 

 

 

Bài và ảnh: Thành Rô

Thư viện tỉnh Cà Mau

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/eudmcwld.wav
THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐBài viếtBài viếtBùi Như ÝTHƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ/PublishingImages/2020-05/Thư viện tỉnh Cà Mau xây dựng và phát triển văn hóa đọc_3_Key_26052020102901.jpg

   ​Thư viện tỉnh Cà Mau được tái lập ngày 22/2/1997 theo quyết định số 17/QD-UB chủ tịch UBND lâm thời tỉnh Cà Mau, trên cơ sở chia cách từ thư viện tỉnh Minh Hải. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Thư viện đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng văn hóa đọc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - khoa học - kỹ thuật của tỉnh nhà. Nhìn lại chặng đường đã qua Thư viện vẫn không ngừng phấn đấu để đảm bảo phục vụ tốt cho người dân Tỉnh Cà Mau. Xây dựng và phát triển Văn hóa đọc là một trong những mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

5/22/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

   Ngay từ đầu thư viện tỉnh đã xác định, cần phải bắt đầu từ gốc rễ, phải xây dựng hạ tầng cơ sở cho văn hóa đọc. Muốn vực dậy và phát triển văn hóa đọc trong quần chúng, phải thay đổi cả hệ thống giáo dục và nhận thức của người dân. Không phải cứ in ra nhiều sách là xây dựng được văn hóa đọc. Một khi việc đọc sách được phổ cập rộng rãi từ nhỏ tới lớn, hình thành và phát triển theo cả một chặng đường dài, con người mới phát triển và định hình được văn hóa đọc cho cá nhân mình. Từ đó, mỗi người sẽ tự phân hóa, chọn lọc dòng sách mình cần và thấy phù hợp với bản thân qua từng giai đoạn cuộc sống. Lúc đó tự bản thân mỗi người sẽ thấy việc đọc cần thiết như ăn cơm, uống nước hằng ngày. Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho văn hóa đọc, nhiều chuyên gia cho rằng, chúng ta cũng cần phải xây dựng môi trường trong sạch và lành mạnh cho văn hóa đọc phát triển.

   Tuy nhiên, một thực tế hiện nay, trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, văn hóa đọc trong nhân dân đang có xu hướng đi xuống, bị lấn át, yếu thế trước các loại hình văn hóa nghe, nhìn. Một bộ phận học sinh, sinh viên chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, giá trị của sách mang lại, có xu hướng lười đọc, ngại đọc sách dẫn đến thói quen đọc chưa được hình thành một cách vững chắc. Đồng thời, xu hướng đọc của học sinh, sinh viên hiện nay ít nhiều có biểu hiện như: thích đọc truyện tranh hay các sách, báo với những nội dung đơn giản, giải trí, thậm chí thiếu lành mạnh; ngại đọc các loại sách kinh điển, lý luận... Bên cạnh đó, việc đọc còn mang tính chất nhất thời. Đặc biệt, nhiều bạn đọc không có kỹ năng đọc dẫn đến nắm bắt các vấn đề trong tài liệu trở nên khó khăn. Trước tình hình văn hóa đọc đang có chiều hướng đi xuống Thư viện tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều mô hình đọc sách với mong muốn xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tình nói riêng và cả nước nói chung.

   Mô hình quán Cà phê đọc sách

   Thư viện tỉnh thí điểm mô hình này từ đầu năm 2016, nhận thấy nhu cầu đọc sách, báo tại các quán cà phê trong nội ô thành phố khá cao, nên từ đó thư viện tỉnh đã mạnh dạn đưa hoạt động vào thực hiện thí điểm ở một vài chỗ và đã có được những thành công bước đầu. Đây là hình thức phục vụ nhằm kích thích nhu cầu đọc, nghiên cứu và giải trí trong người dân trong tỉnh. Bên cạnh đó còn giúp có người dân biết đến thư viện tỉnh nhiều hơn, để thực hiện mục tiêu thư viện thân thiện và gần với người dân hơn. Hiện tại thư viện đã tổ chức được 7 quán cà phê và luân chuyển được trên 1.600 bản sách, báo. Số lượng luân chuyển ở những quán thường khoảng từ 100 đến 150 bản sách, báo, tạp chí. Sách chọn để luân chuyển cho những điểm này thường đa dạng như: thể thao, khoa học kỹ thuật, pháp luật, đời sống xã hội, văn học nghệ thuật…

   Hình thức thực hiện:  Thư viện phối hợp với hội khuyến học chọn địa điểm và tiêu chí quán cà phê  đông khách, không gian rộng, có chỗ để đặt giá sách, chủ quán là người yêu sách, Hiểu biết về sách. hay đọc sách và yêu thích sách, hiểu ý nghĩa của hoạt động xã hội và có trách nhiệm. Thư viện hỗ trợ giá sách báo. Mỗi lần luân chuyển nhân viên thư viện sẽ mang sách đến tận nơi và sắp xếp sách lên giá. Điều thú vị tạo nên sự sinh động cho khoảng không gian này là một góc dành cho đọc sách. Những giá sách ngộ nghĩnh bày các cuốn sách màu sắc, hình ảnh sống động khiến bạn đọc trở nên ham mê và thích thú hơn, thoải mái thả hồn mình vào những câu chuyện cổ tích hay với nhiều khám phá mới lạ. 

Thư viện tỉnh Cà Mau xây dựng và phát triển văn hóa đọc_2.jpeg

Thư viện tỉnh Cà Mau xây dựng và phát triển văn hóa đọc_1.jpeg

   Luân chuyển sách cho các điểm trường trong tỉnh Cà Mau

   Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường, tạo thói quen đọc sách mọi lúc, mọi nơi cho học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được tiếp cận và sử dụng sách hằng ngày. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, luân chuyển, phục vụ sách, báo của các thư viện công cộng qua các kênh thông tin đến thư viện nhà trường nhằm hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức tự học, rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập và rèn luyện của người học; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Để phát huy tác dụng của nguồn tri thức được lưu giữ ở thư viện một cách hữu ích, nâng cao kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để tham khảo, nghiên cứu, ứng dụng và việc học tập đạt kết quả tốt hơn. Đồng thời giúp các em có tính tự lập, tự học, tự tìm hiểu để nâng cao năng lực của bản thân, tự trang bị kiến thức cho bản thân.

   Phục vụ sách lưu động tại các điểm trường

Thư viện tỉnh Cà Mau xây dựng và phát triển văn hóa đọc_3.jpg

   Từ năm 2016 đến nay Thư viện tỉnh Cà Mau đã đến và phục vụ trên 50 điểm trường, tiểu học và THCS trên toàn tỉnh. Thư viện tỉnh đã xác định đây là hoạt động nhằm giới thiệu đến các giáo viên và học sinh những quyển sách hay, cung cấp kiến thức và kỹ năng xã hội thông qua sách, báo, tăng cường việc phục vụ sách đến tận tay bạn đọc và góp phần xây dựng phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng. Giúp các em học sinh hiểu biết thêm về kiến thức tự nhiên và xã hội, về con người Việt Nam, phong tục tập quán các dân tộc sinh sống tại Cà Mau. Tạo điều kiện cho các em có sân chơi bổ ích và lý thú, khơi dậy tài năng và phát huy năng khiếu văn thơ,…Không chỉ vậy đây còn là hoạt động giúp cho các học sinh ở vùng sâu vùng xa trung tâm thành phố có được cơ hội tiếp cận được với các hoạt động giải trí mà ở nơi các em ở không có. Tạo sự bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin và tri thức ở các nơi.

   Với mô hình này đã phần nào xây dựng được văn hóa đọc và nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của các em học sinh, các thầy cô giáo, từ đó giúp cho việc dạy và học ngày càng có hiệu quả hơn, nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà để góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế , văn hóa – xã hội của tỉnh.

   Phục vụ ngoại khóa tại thư viện.

   Hoạt động phục vụ ngoại khóa cho các em thiếu của các trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn thành phố Cà Mau là một hình thức phục vụ nhằm mục đích thu hút bạn đọc tại chỗ. Đây là một hoạt động được sự phối hợp giữa Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau với Thư viện tỉnh Cà Mau, Được phụ huynh và thầy cô giáo đánh giá rất cao. Được các em sinh viên, học sinh nhiệt tình ủng hộ. Thu hút lượng người đến sử dụng thư viện ngày càng đông đảo hơn.

Thư viện tỉnh Cà Mau xây dựng và phát triển văn hóa đọc_4.jpg

   Luân chuyển sách báo đến Thư viện Trại giam Cái Tàu.

   Trong những năm qua, Thư viện tỉnh đã thực hiện luân chuyển sách đến Trại giam Cái Tàu, nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc là những phạm nhân được tiếp cận với tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã - hội của tỉnh, đất nước thông qua sách, báo. Trong mỗi đợt luân chuyển và phục vụ, với hơn 1.000 đầu sách sẽ góp phần hơn nữa làm phong phú thêm cho kho sách của trại giam hướng tới công tác giáo dục, tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với phạm nhân, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua cải tạo tốt, đồng thời phát huy được hết hiệu quả của sách mang lại, đặc biệt thư viện tỉnh luôn chú trọng luân chuyển những đầu sách khơi dậy tình yêu thương và tính nhân văn con người, Sách văn học, lịch sử và sách về trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề,...giúp phạm nhân có được cẩm nang tốt trong quá trình phấn đấu rèn luyện để sớm đưa họ trở về với cộng đồng, gia đình và xã hội. Việc phục vụ sách báo của thư viện trại giam Cái Tàu đã thể hiện tính nhân văn của Đảng và nhà nước ta, giúp cho các phạm nhân có những nhận thức tích cực hơn về cuộc sống, giáo dục lối sống cho phạm nhân từ đó cải tạo tốt hơn, sau khi ra trại dễ hòa nhập với cộng đồng hơn. Khi luân chuyển sách hay phục vụ thư viện tỉnh cũng thường xuyên thăm hỏi về cách phục vụ, bố trí sắp xếp tài liệu cho chiến sĩ tại trại và hướng dẫn cách bảo quản sách, báo.

   Chương trình Kể chuyện thiếu nhi trên đài Phát thanh và truyền hình

   Thư viện tỉnh Cà Mau phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau thực hiện chương trình thiếu nhi trên sóng truyền hình. Đây là hoạt động được coi là đặc trưng của Thư viện tỉnh Cà Mau, được thực hiện từ năm 2014, tính đên nay đã thực hiện được 36 kỳ. Tuy kết quả không thể tính được bằng số liệu thực tế nhưng chương trình được sự quan tâm của nhiều người, ở mỏi lứa tuổi, mọi nơi trong tỉnh. Đó chính là tín hiệu rất mừng, ủng hộ tinh thần cho Thư viện tỉnh Cà Mau thực hiện nhiều chương trình hơn nữa.

   Chương trình Kể truyện thiếu nhi trên radio được thực hiện từ năm 2013, được thu thường xuyên mỏi tuần thu 1 lần. Những truyện được chọn có tính giáo dục, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, phù hợp với đời sống và văn hóa của người Việt Nam, chủ yếu là các truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn của Việt Nam và thế giới, truyện về các anh hùng dân tộc.

   Thông qua sóng phát thanh và đài truyền hình để tuyên truyền và giới thiệu những quyển sách hay, những câu chuyện bổ ích tới các bạn đọc trong tỉnh. Giáo dục nhận thức về lối sống cho các em thiếu nhi. Phục vụ được cho các đối tượng bạn đọc người khiếm thị. Quảng bá được hình ảnh của thư viện đến với người dân. Tuyên truyền những quyển sách hay đến người dân ở mọi nơi trong tỉnh.

   Việc xây dựng một xã hội học suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Cà Mau chính là để thực hiện chiến lược của Đảng: "Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ". Thư viện Cà Mau đã góp phần xây dựng phát triển tri thức và khơi dậy "văn hóa đọc" trong nhân dân trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin. Đặc biệt, đã góp phần cung cấp kiến thức cho người dân ở những nơi ít có điều kiện tiếp cận thông tin và tri thức mới, giúp cho mọi người nâng cao hiểu biết, tiếp thu tri thức, có những ý tưởng sáng tạo giúp người dân sẽ thu nhận được những kiến thức về khoa học kỹ thuật để vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm giảm nghèo, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Giúp cho người dân thông qua việc đọc sách có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống của mình.

 Thư viện tỉnh Cà Mau xây dựng và phát triển văn hóa đọc_5.jpg

 

                                                                                                                                    Bài và ảnh: Bùi Như Ý

Thư viện tỉnh Cà Mau

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/vuuiwtoy.wav
GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ KÍNH YÊUBài viếtBài viếtNguyễn Hằng NiGIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ KÍNH YÊU/PublishingImages/2020-05/GIỚI THIỆU SÁCH - BÁC HỒ_2_Key_20052020155610.jpeg

   Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Thư viện tỉnh Cà Mau giới thiệu đến quý bạn đọc một số quyển sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

5/19/2020 4:15 PMYesĐã ban hành

​Bác Hồ Kính Yêu

GIỚI THIỆU SÁCH - BÁC HỒ_1.jpeg

   Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã được UNESCO tôn vinh – anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Bác là vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp trọn đời cho con đường giành độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam. Với  quyển sách hay về Bác Hồ Kính Yêu bạn sẽ thêm hiểu biết và ngưỡng mộ thành tựu và công lao của Bác đối với dân tộc Việt Nam. Càng nhớ ơn và kính yêu Bác bao nhiêu, chúng ta càng muốn biết những chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác, để học tập, noi gương Bác, rèn luyện mình trở thành những chiến sĩ trung thành và xuất sắc, kế tục sự nghiệp vĩ đại của Bác.

   Hồ Chí Minh – Hành trình 79 Mùa Xuân

GIỚI THIỆU SÁCH - BÁC HỒ_2.jpeg

   Hồ Chí Minh – Hành Trình 79 Mùa Xuân là quyển sách hay về Bác dành cho những ai có nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm khuyến khích thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của nước nhà, làm theo tấm gương Bác Hồ, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, làm chủ cuộc sống, trung với nước, hiếu với dân.

   TẤM LÒNG CÀ MAU VỚI BÁC HỒ

GIỚI THIỆU SÁCH - BÁC HỒ_3.jpeg

   Cuốn sách " Tấm lòng Cà Mau với Bác Hồ " được hoàn thành là kết quả của tình yêu kính thẩm sâu mà Đảng bộ - Quân Dân Cà Mau dâng lên Bác, khi bước vào thế kỷ mới. Để hành trình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nggiax ở bán đảo Cà Mau  như luôn có Bác, được phát huy bằng sức mạnh truyền thống chống ngoại xâm: vượt mọi thử thách, liên tục giành thắng lợi mọi mặt, vươn lên phía trước.

Những tấm gương và những câu chuyện trong cuốn sách " Tấm lòng Cà Mau với Bác Hồ" đã được thực tế lịch sử chứng minh: Cuốn sách làm chúng ta sống lại một thời gian khổ, hy sinh, một thời Đảng bộ và Quân dân Cà Mau anh dũng kiên cường vượt thời kỳ "đen tối" của cách mạng miền nam, tiến lên Đồng Khởi như vũ bão, liên tục dành thắn lợi cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử! Đồng thời cuốn sách cho ta niềm tự hào vô hạn về lòng dân cà mau với Bác Hồ kính yêu.  

   Bác Hồ Viết Di Chúc

GIỚI THIỆU SÁCH - BÁC HỒ_4.jpeg

   Với tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ và những cảm xúc, suy ngẫm sâu sắc về Di chúc, tác giả Vũ Kỳ – Thư kí của Bác đã kể lại khá chi tiết quá trình viết di chúc của Bác bắt đầu từ tháng 5 năm 1965 cho đến lúc hoàn thành. Di chúc phản ảnh tâm hồn cao đẹp, đạo đức trong sáng "muôn vàn tình thân yêu" của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tổ quốc, với nhân dân, với phong trào cách mạng thế giới, với bầu bạn khắp năm châu, nhất là đối với thành niên và nhi đồng. Di chúc của Người đã trở thành tài sản tinh thần vô giá cho muôn đời con cháu mai sau.

    Văn Thơ Hồ Chí Minh – Tác Phẩm Và Lời Bình


GIỚI THIỆU SÁCH - BÁC HỒ_5.jpeg

   Trong quyển sách hay về Bác này, chúng ta sẽ được biết đến những bình luận, phân tích của những nhà nghiên cứu văn học hàng đầu Việt Nam về những tác phẩm nổi tiếng của Bác, có thể kể đến như: 'Bản án chế độ thực dân Pháp", "Nhật ký chìm tàu", "Lời than vãn của bà Trưng Trắc", "Vi hành", "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu"…

   Ngoài ra còn viết về những bài thơ của Bác như "Chúc Tết kháng chiến đầu tiên", "Bài thơ châm biếm của Bác"… Các lời bình đều chú trọng làm rõ tầm nhìn chiến lược trong tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh, phát hiện những dụng ý nghệ thuật.

   BÁC HỒ - CÂY ĐẠI THỌ


GIỚI THIỆU SÁCH - BÁC HỒ_6.jpeg

   Cuốn sách " Bác Hồ - Cây đại thọ " của nhà văn Đoàn Minh Tuấn xuất bản lần đầu tiên vào năm 1989. Nội dung sách gồm 22 mẫu chuyện nói lên tình yêu nhân dân, yêu tổ quốc của Bác Hồ và lòng kính yêu vô hạn của đồng báo đối với người.

   Có thể nói, những câu chuyện trong từng cuốn sách viết về Bác luôn để lại cho mỗi người dân Việt Nam những cảm xúc khó phai mờ. Yêu kính Bác, mỗi chúng ta nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác! Những cuốn sách trên hiện được phục vụ tại thư viện tỉnh Cà Mau. Rất mong được phục vụ quý bạn đọc!

                                                                  Bài viết và ảnh: Nguyễn Hằng Ni

Thư viện tỉnh Cà Mau


Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/bcksvo2q.wav
Trưng bày triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí MinhTin viếtTinNguyễn Hồng VữngTrưng bày triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh/PublishingImages/2020-05/Trưng bày triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh_1_Key_21052020080616.jpeg

   ​Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh Cà Mau tổ chức trưng bày, triển lãm sách nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2020.

5/19/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Trưng bày triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh_1.jpeg

Mô hình nghệ thuật trưng bày chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Thời gian trưng bày từ ngày 15/5-30/6/2020, có hơn 200 cuốn sách liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gồm những tác phẩm viết về Bác và tác phẩm Bác viết hiện có ở thư viện tỉnh Cà Mau được trưng bày giới thiệu đến bạn đọc. Nhằm tạo sự mới mẻ, phong phú cho độc giả và cung cấp nguồn tư liệu từ sách báo về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác đến với bạn đọc. Cán bộ thư viện đã thực hiện các mô hình từ sách để bạn đọc tham quan dễ dàng tìm đọc những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trưng bày triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh_2.jpeg

Ảnh bạn đọc tham quan đọc sách

   Trong hoạt động trưng bày trên, Thư viện còn phối hợp với Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu đưa các em học sinh đến tham quan đọc sách, trong buổi tham quan học tập này các em được xem phim tư liệu : Hồ Chí Minh - Chân dung một con người. Với nguồn tư liệu này nhằm giáo dục các em truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" đạo lí cao đẹp của dân tộc ta, thế hệ con cháu Bác Hồ cần học tập noi theo.

Hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc tiếp cận nhiều hơn, hiểu sâu sắc hơn, thắm nhuần lời dạy của Bác và tấm gương đạo đức của Người. Đồng thời góp phần làm hành trang tri thức cho bạn đọc trong quá trình học tập và trong cuộc sống./. 

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Vững

Thư viện tỉnh Cà Mau

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/u5tx1k1k.wav
Thư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130  năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)Bài viếtBài viếtPhan Thành RôThư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130  năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)/PublishingImages/2020-05/Thư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh_1_Key_22052020085029.jpeg

   Với mong muốn khơi dậy tình yêu đối với sách và nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong cộng động, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, Thư viện tỉnh Cà Mau tổ chức trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Các hoạt động trưng bày sách nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trong toàn tỉnh về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.


5/19/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

​   Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tăng cường củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng trong việc hình thành thói quen đọc sách, nhằm phát triển văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên. Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập cho các em hiểu biết thêm về các kỹ năng trong cuộc sống, giúp các em hiểu và yêu quý sách hơn.

Thư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh_1.jpeg

Thư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

   Đợt trưng bày, triễn lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) diễn ra từ  ngày 15/5/2020 đến ngày 30/6/2020. Ngoài các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, pa nô, khẩu hiệu,... thì Thư viện sẽ phối hợp với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cà Mau tổ chức các hoạt động tham quan triễn lãm, xem phim tư liệu về Bác Hồ, trả lời các câu hỏi và kết hợp với các trò chơi, hoạt động tương tác với sách.

Thư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh_2.jpeg

Trưng bày giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Không gian trưng bày với hơn 400 quyển sách xoay quanh chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách trưng bày sẽ được tổ chức theo các chuyên đề như: Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bác Hồ với quê hương đất nước,…vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, sẽ đem đến cho bạn đọc những kiến thức đầy đủ và chân thực nhất về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh_3.jpeg

Trưng bày sách kết hợp với mô hình sách nghệ thuật

Thư viện tỉnh Cà Mau trưng bày, triển lãm sách nhân Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh_4.jpeg

Không gian trưng bày giới thiệu sách

   Triển lãm sách là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng  Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Với hơn 400 quyển sách, với những tư liệu phong phú, được lựa chọn cẩn trọng, triển lãm giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

   Triển lãm sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sách được trưng bày tại Thư viện tỉnh Cà Mau và phục vụ cho tất cả bạn đọc khi đến thư viện.

Phan Thành Rô

Thư viện tỉnh Cà Mau

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/xvpag4qa.wav
Hà Nội: Phấn đấu 100% trường học có thư viện đạt chuẩnBài viết sưu tầmBài viếtTrịnh Thị TuyếtHà Nội: Phấn đấu 100% trường học có thư viện đạt chuẩn/PublishingImages/2020-04/Hà Nội Phấn đấu 100 trường học có thư viện đạt chuẩn_1_Key_17042020113503.jpeg

   ​Đến năm 2025, Hà Nội sẽ có 100% cơ sở giáo dục có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong 100% trường ở cấp Tiểu học có thư viện đạt chuẩn theo quy định.

4/17/2020 10:30 AMYesĐã ban hành

Hà Nội Phấn đấu 100 trường học có thư viện đạt chuẩn_1.jpeg

Hà Nội phấn đấu 100% trường học có thư viện đạt chuẩn

   UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về triển khai phát triển văn hóa đọc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

   Theo mục tiêu đến năm 2025, TP sẽ nâng cấp, đầu tư hệ thống thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; tăng cường các hình thức tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, đặc biệt là nâng cao hiệu quả văn hóa đọc; phấn đấu đạt 80% học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống thư viện công cộng thường xuyên.

   Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tại các khu vực nông thôn, miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức, nâng cao văn hóa đọc tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã.

Phấn đấu 40% - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc. Phấn đấu 85% người sử dụng thư viện có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí.

   Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 100% trường ở cấp Tiểu học, 90% trường ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định. 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi, người khuyết tật được quan tâm, tạo điều kiện để tiếp cận các xuất bản phẩm với hình thức phù hợp.

   Hằng năm, tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm lan tỏa văn hóa đọc: Phố Sách Xuân, Hội Sách Hà Nội, các hoạt động về sách... nhằm tăng cường hoạt động giới thiệu sách, trao đổi bản quyền; hướng tới tổ chức Hội Sách quốc tế Hà Nội; duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả Phố Sách Hà Nội, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại sách.

   Mục tiêu hướng đến năm 2030, người dân Thủ đô có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì, củng cố và nâng cao. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân. Phấn đấu để Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước.

   UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT phối hợp Sở VHTT, Sở TT&TT, cùng các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Vận động, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong hệ thống các trường học; đầu tư cơ sở vật chất, nhân sự cho hệ thống thư viện nhà trường, nâng cao chất lượng các sự kiện văn hóa đọc.

   Phối hợp các hoạt động thi đua nhằm phát triển văn hóa đọc tại các trường học trên địa bàn Thành phố.

Vân Anh

Nguồn https://giaoducthoidai.vn


Trịnh Thị Tuyết ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/nyo4ksag.wav
Thư viện tỉnh Bắc Ninh nhiều đổi mới với những cách làm hay để thu hút bạn đọcBài viết sưu tầmBài viếtTrần Trường ThiênThư viện tỉnh Bắc Ninh nhiều đổi mới với những cách làm hay để thu hút bạn đọc/PublishingImages/2020-04/Thư viện tỉnh Bắc Ninh nhiều đổi mới với những cách làm hay để thu hút bạn đọc_1_Key_21042020103427.jpeg

​   Thư viện tỉnh Bắc Ninh nhiều đổi mới với những cách làm hay để thu hút bạn đọc; Công tác quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội được đánh giá cao; Hàng nghìn lao động của ngành du lịch Ninh Bình đã phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng. 

4/17/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

Thư viện tỉnh Bắc Ninh nhiều đổi mới với những cách làm hay để thu hút bạn đọc_1.jpeg

Bạn đọc đến Thư viện tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

   Bắc Ninh: Theo báo Nhân dân, thời gian qua, Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới với những cách làm hay, qua đó thu hút bạn đọc, đưa sách đến với các tầng lớp nhân dân, xây dựng thói quen đọc sách trong cộng đồng. Hiện nay, đến Thư viện tỉnh Bắc Ninh có thể thấy nhiều thay đổi khi phòng đọc được thiết kế theo hướng phòng đọc mở, gợi mở niềm đam mê tri thức, khám phá ở bạn đọc. Với sự đầu tư đồng bộ, thư viện đã chỉnh trang hệ thống các giá kệ để sách đẹp mắt, linh hoạt. Các loại bàn ghế phục vụ bạn đọc cũng được thiết kế với nhiều hình khối và mầu sắc bắt mắt, tạo không gian đọc sách hài hòa, thư giãn.

   Cùng với không gian đọc được thay đổi, trong thời gian tới, Thư viện sẽ đưa vào sử dụng phòng chiếu 3D để trình chiếu các bộ phim hoạt hình, phim tư liệu về danh nhân văn hóa, truyền thống lịch sử và di sản của Bắc Ninh. Đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu thông tin của bạn đọc trong thời đại mới, đặc biệt là hướng tới các bạn đọc trẻ, Thư viện tỉnh Bắc Ninh đã lập một trang mạng độc lập để kết nối với bạn đọc quan tâm đến sách trong toàn tỉnh. Việc giới thiệu sách mới và các hoạt động liên quan đều được cập nhật tại đây để bạn đọc có thể tra tìm các đầu mục sách và tìm được loại sách mà mình yêu thích ngay tại nhà. Theo quyết định mới nhất của tỉnh Bắc Ninh, dự kiến đến năm 2021 sẽ tiến hành số hóa thư viện điện tử song song với thư viện truyền thống như hiện nay.

   Được biết, năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đầu tư sửa chữa, cải tạo toàn bộ diện tích tòa nhà 500 m2 với mong muốn ngày càng thu hút bạn đọc đến thư viện nhiều hơn. Với hơn 7.000 đầu sách các loại như sách văn học, sách nghiên cứu chuyên ngành, truyện đọc thiếu nhi, mỗi ngày thư viện tỉnh phục vụ cho hàng chục lượt người tại các huyện, thị xã, phường trong toàn tỉnh. Bạn đọc có thể mượn về nhà hoặc tự chọn sách đọc tại chỗ, có nước uống miễn phí, có quạt mát và sạc điện thoại ngay tại phòng đọc.

   Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách báo đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ quý II năm nay, Thư viện tỉnh Bắc Ninh sẽ phục vụ bạn đọc vào cả ngày thứ bảy hằng tuần, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

   Hà Nội: Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, công tác quản lý lễ hội trong những năm gần đây được lãnh đạo thành phố đánh giá cao, bởi bên cạnh việc niêm yết quy tắc ứng xử tại các di tích, Ban quản lý di tích còn đến tận nơi nhắc nhở về trang phục hay việc rải tiền lễ, thắp nhang không đúng nơi quy định...

   Ngoài ra, công tác tổ chức việc tang, việc cưới văn minh của Thành phố được thực hiện rất tốt cũng là nhờ có sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Điển hình như tại huyện Đông Anh, tỷ lệ hỏa táng nhiều nơi đạt 100%, các hủ tục như khóc mướn, lăn hố... dần dần được loại bỏ là nhờ bên cạnh việc thành phố cấp kinh phí thì huyện còn hỗ trợ thêm để bảo đảm 100% đám tang thực hiện theo hình thức hỏa táng. Huyện cũng dần dần "chuẩn hóa" việc này, như không thuê đội kèn mà chỉ bật đĩa nhạc hiếu với âm lượng vừa phải, vừa thuận tiện vừa văn minh...

   Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường toàn thành phố trong những năm gần đây đạt được kết quả rõ nét do có nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo từ cộng đồng như "Giữ gìn ngõ phố xanh - sạch - đẹp", "Xóa chân rác, trồng vườn hoa"...

   Có được kết quả trên là nhờ thành phố làm tốt công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền luôn được lãnh đạo thành phố Hà Nội coi là giải pháp trọng tâm trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trong thời gian qua, mỗi năm Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đều cố gắng đưa ra những mô hình mới, chủ đề mới, cách làm mới trong công tác tuyên truyền.

   Được biết, hiện nay, Sở đã xây dựng được 10 mô hình tuyên truyền, trong đó có 7 mô hình tuyên truyền về cách ứng xử thanh lịch, văn minh ở nơi công cộng, 1 mô hình trong nhà trường và 2 mô hình trong các cơ quan, đơn vị của thành phố.

   Ninh Bình: Theo ghi nhận của Báo Ninh Bình, các khu du lịch như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Hang Múa,… những ngày này khá vắng vẻ. Rất nhiều hàng quán treo bảng thông báo đóng cửa. Tuy nhiên, ảnh hưởng nhiều nhất phải kể đến các cơ sở lưu trú, khách sạn. Hiện tại phần lớn homestay, khách sạn đã ngừng hoạt động hoặc chuẩn bị đóng cửa, đồng nghĩa lao động các đơn vị này cũng nghỉ việc. Mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng đến thời điểm này hàng nghìn lao động của ngành du lịch Ninh Bình đã phải tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19.

   Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Mọi hoạt động của ngành du lịch gần như đóng băng. Hệ lụy kéo theo là nhiều doanh nghiệp để hạn chế tối đa việc chi tiêu đã tính phương án giảm nhân sự đến mức tối đa, đồng thời cho nhân viên nghỉ phép, chia ca làm việc để giảm chi phí tiền lương. Vẫn chưa có số liệu chính xác về lực lượng lao động nghỉ việc, nhưng chắc chắn số lao động mất việc rất lớn vì liên quan đến nhiều ngành nghề dịch vụ như lưu trú, lữ hành, nhà hàng, lưu niệm…

   Trước tình hình này, các thành viên của Hiệp hội đã bàn bạc, thống nhất đưa ra một số phương án xử lý tạm thời. Theo đó, một số khách sạn có tiềm lực tài chính tốt sẽ tập trung vào tiết kiệm chi phí, đào tạo nguồn nhân lực và bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất. Đa số các doanh nghiệp khác vẫn duy trì đóng bảo hiểm đầy đủ cho nhân viên, bố trí một khoản kinh phí nhất định để hỗ trợ người lao động trong thời gian mất việc…

   Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, đây là thời điểm chung tay, chia sẻ các kinh nghiệm quản lý, xử lý khủng hoảng về dịch bệnh với các đơn vị khác. Mỗi một doanh nghiệp sẽ phải tự đánh giá khả năng của đơn vị mình để đưa ra những giải pháp thích hợp.

NGUYỄN THỊ MINH

Nguồn https://baomoi.com


Trần Trường Thiên ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/ppmpuz4v.wav
Tầm vóc đại thắng mùa xuân 1975 từ một “biên bản chiến tranh”Bài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Hằng NiTầm vóc đại thắng mùa xuân 1975 từ một “biên bản chiến tranh”/PublishingImages/2020-04/Tầm vóc đại thắng mùa xuân 1975 từ một biên bản chiến tranh_1_Key_17042020112303.jpeg

   ​"Biên bản chiến tranh" làm nổi bật chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng.

4/13/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

   Đã 45 năm trôi qua, nhưng những hồi ức về cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn chưa phai nhạt trong lòng người dân Việt Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giành được thắng lợi vang dội đầu tiên với trận mở đầu Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên, tiếp đó là Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Xuân Lộc và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng phấp phới tung bay trên cột cờ cao nhất Dinh Độc Lập, đánh dấu thời điểm kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

   Thời gian ngày càng lùi xa thì diễn biến những sự kiện lịch sử Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975) càng được sàng lọc, kiểm nghiệm và thông điệp gửi lại cho chúng ta hôm nay càng sâu sắc hơn. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Nhà xuất bản Chính Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản lần thứ năm, có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Tầm vóc đại thắng mùa xuân 1975 từ một biên bản chiến tranh_1.jpeg

   Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu tháng 4/2014, tái bản lần thứ nhất tháng 4/2015, tái bản lần thứ hai và lần thứ ba năm 2016, tái bản lần thứ tư năm 2017 được dư luận hoan nghênh, bạn đọc nồng nhiệt chào đón và đánh giá cao. Tác phẩm giành được những giải thưởng danh giá trong nước và khu vực: Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015. Năm 2017, tác phẩm được dịch sang tiếng Anh giới thiệu với bạn đọc quốc tế, năm 2018 được dịch sang tiếng Lào và là một trong những đầu sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng nước bạn Lào năm 2018.

   Trong lần tái bản này, tác giả đã bổ sung 10 tài liệu nguyên bản, đưa số tài liệu tham khảo in ở phần tư liệu ở cuối sách lên 31 tài liệu. Đây là những tài liệu mà tác giả được tiếp cận sau ngày 30/4/1975 liên quan trực tiếp đến cuộc chiến, trong thời gian diễn ra sự sụp đổ, hầu hết được xem là tuyệt mật của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, gần như lần đầu được công bố toàn văn, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của bạn đọc về những ngày tháng sụp đổ cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

   Kể từ lần xuất bản đầu tiên (tháng 4/2014) đến nay đã 6 năm. Trong thời gian đó xuất hiện thêm một số tài liệu tuyệt mật được phía Hoa Kỳ giải mật; một số sự kiện, sự việc, tình tiết quan trọng trong giờ phút sụp đổ cuối cùng được các tướng lĩnh và nhân vật chủ chốt trong chính quyền Sài Gòn đang sống định cư ở nước ngoài tiếp tục hé lộ. Nhà xuất bản đã thống nhất với tác giả trong việc chọn lọc những chi tiết đắt giá, tin cậy, bổ sung cho nội dung một số sự kiện, sự việc trình bày trong cuốn sách đã xuất bản trước đây được thêm phần đầy đủ, hấp dẫn, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.

Tầm vóc đại thắng mùa xuân 1975 từ một biên bản chiến tranh_2.jpeg

   Mặt khác, trong cuốn Viết và Đối thoại của tác giả Trần Mai Hạnh đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2019 đã có phần "Tác phẩm và Dư luận" giới thiệu khá đầy đủ nhận xét, đánh giá của Hội đồng Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015 cũng như của các nhà lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật, các nhà văn, nhà báo đối với cuốn Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 nên phần "Tác phẩm và Dư luận" trong các lần xuất bản trước đây chúng tôi không đưa vào nội dung cuốn sách tái bản có bổ sung lần này.

   Từng là phóng viên chiến tranh của Thông tấn xã Việt Nam ở chiến trường miền Nam, đầu năm 1975, tác giả Trần Mai Hạnh được cử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với nhiệm vụ là phóng viên đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam đi trong đoàn do đích thân Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khi đó dẫn đầu. Bám sát các binh đoàn chủ lực, tác giả đã theo các đoàn quân tiến vào giải phóng hầu hết các thành phố, thị xã suốt từ Huế tới Sài Gòn và may mắn có mặt, chứng kiến những giờ phút lịch sử trưa ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập. Những tài liệu nguyên bản thu được, những trang ghi chép tại chỗ trong quá trình tham gia chiến dịch và trong những ngày tháng đầu tiên của Sài Gòn giải phóng cùng với những tư liệu quý giá từ phía chính quyền Sài Gòn mà tác giả có cơ may và cơ duyên tiếp xúc, khai thác đã giúp tác giả viết nên cuốn sách.

   Cuốn tiểu thuyết gồm 19 chương cùng với phần phụ lục gồm 31 tài liệu tham khảo nguyên bản được in toàn văn đã phác họa sinh động sự sụp đổ cùng chân dung của hầu hết tướng lĩnh quân đội và số phận những người cầm đầu chính quyền tay sai Sài Gòn trong bốn tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam (từ tháng 01 đến tháng 4/1975), làm nổi bật chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng ta./.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nguồn https://vov.vn/


Nguyễn Hằng Ni ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/hxxnyi0p.wav
Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồngTin tức sưu tầmTinNguyễn Kim DiệuNiềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng/PublishingImages/2020-04/Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư _5_Key_18042020162625.jpeg

   Ngày 30 tháng 3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2462/VP-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát triển hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.​

4/13/2020 10:45 AMYesĐã ban hành

   Trong những năm qua cùng với sự phát triển của sự nghiệp thư viện ở Việt Nam, mạng lưới thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng cũng không ngừng phát triển đã đóng góp đáng kể vào việc phục vụ người dân đọc sách, báo tại cơ sở. Hiện nay cả nước có 19.881 phòng đọc sách xã và cơ sở và 178 thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

   Để tạo động lực cho các hoạt động này phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Ngoài việc chỉ đạo thư viện công cộng các địa phương tăng cường luân chuyển sách đến các thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) còn huy động các nguồn hỗ trợ tài liệu cho các thư viện. Năm 2019, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, và tại hội nghị, để biểu dương, khích lệ các thư viện tư nhân và thư viện cơ sở đã có nhiều thành tích trong việc phục vụ sách, báo cho cộng đồng góp phần phát triển văn hóa đọc, Bộ VHTTDL cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 12 thư viện (trong đó có 06 thư viện tư nhân và 06 thư viện cơ sở). 

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_1.jpeg

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho đại diện các thư viện cho đại diện các thư viện cộng đồng có thành tích phục vụ cộng đồng năm 2019

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_2.jpeg

Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL cho đại diện thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng có thành tích xuất sắc năm 2019

   Trong Luật Thư viện đã được thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2019, thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng cũng đã được đưa vào các điểu, khoản cụ thể. Theo đó, các thư viện này được khuyến khích thành lập, được hỗ trợ từ các thư viện công cộng và được tạo điều kiện phát triển rộng khắp.

   Trong những tháng ngày cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đang gồng mình chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vẫn dành sự quan tâm đến các hoạt động thầm lặng nhưng nhiều ý nghĩa này. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2462/VPCP-KGVX gửi Bộ VHTTDL. Trong đó có đánh giá: "Hoạt động thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, tác động tích cực tới phát triển sự nghiệp thư viện, góp phần nâng cao dân trí, văn hóa đọc trong nhân dân". Đây là sự ghi nhận và sự quan tâm quý báu của người đứng đầu Chính phủ đối với các thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trong cả nước.

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_3.jpeg

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư_4.jpeg

Niềm vui và sự động viên với những người làm công tác thư viện cộng đồng và thư _5.jpeg

Lãnh đạo Vụ Thư viện đến thăm và tặng sách cho một số thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

   Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và có hình thức ghi nhận, biểu dương kịp thời, đầy đủ đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động này. Điều đó sẽ tạo thêm động lực cho hàng chục nghìn người đang âm thầm góp sức phát triển văn hóa đọc, tạo thêm cơ hội cho người dân học tập ở cơ sở.

Minh Ngọc

Nguồn http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn


Nguyễn Kim Diệu ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/dgalxjee.wav
Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời "hiệu triệu" của Tổng Bí thưBài viết sưu tầmBài viếtPhan Thành RôNgành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời "hiệu triệu" của Tổng Bí thư/PublishingImages/2020-04/Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu của Tổng Bí thư_2_Key_18042020154848.jpeg

​   Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, toàn Ngành Thư viện đã có những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực góp phần phòng, chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

4/13/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu của Tổng Bí thư_1.png

Nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid -19 được Bộ VHTTDL ban hành

   Những văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   Trong khi Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Iran, Anh… từng giờ, từng ngày, số người nhiễm và chết vì dịch bệnh Covid -19 vẫn đang tăng lên cấp số nhân, thì ở Việt Nam, tính đến 7 giờ sáng  ngày 01/4/2020, số trường hợp dương tính với Covid - 19 được Bộ Y tế công bố là: 212. Trong đó, tổng số ca được bình phục là 60. Sở dĩ Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước. Cả thế giới khâm phục Chính phủ Việt Nam đã có sự chuẩn bị và những phương án kiểm soát dịch bệnh hiệu quả từ rất sớm. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang được triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và của toàn dân.

   Ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có văn bản chỉ đạo. Ngày 29/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra. Sáng 20/3/2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19…

   Với tinh thần quyết liệt, chủ động coi công tác phòng, chống dịch bệnh như "chống giặc", Chính phủ Việt Nam, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục chỉ đạo và ban hành các văn bản để định hướng các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã luôn theo sát thực tế diễn biến bệnh dịch, chỉ đạo các biện pháp ứng phó kịp thời. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã truyền thông điệp đến Nhân dân Việt Nam: "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh". Và gần đây nhất đặc biệt là lời kêu gọi hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

   Thực hiện Chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã liên tiếp ban hành các Văn bản, Quyết định chỉ đạo, hướng dẫn các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm:

Công văn số 389/CÐ-BVHTTDL ngày 29/1/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

   Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/1/2020 về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.

   Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/1/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

   Công văn số 445//BVHTTDL-TV ngày 06/2/2020 về việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

   Công văn số 243/TCDL-KS ngày 15/3/2020 về việc kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

   Quyết định số 856/QÐ-BVHTTDL ngày 18/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

   Công văn số 1169/BVHTTDL-TCDL ngày 20/3/2020 về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài.

   Kế hoạch số 156/KH-VP ngày 23/3/2020 về việc tổ chức truyền thông về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch…

   Từ việc tìm hiểu những văn bản chỉ đạo và hướng dẫn này, mọi người đã tuân thủ nghiêm túc, đồng thời có được những thông tin đầy đủ về dịch bệnh và cách phòng chống, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, lựa chọn áp dụng các biện pháp đúng đắn để bảo vệ chính mình, gia đình, cộng đồng. Mỗi người trong phạm vi hoạt động và vị trí công việc của mình, không phân biệt già trẻ, vị trí xã hội hãy là "một người lính" xác định cho mình sứ mệnh, hành động phù hợp và đúng mực, tích cực thực hiện đúng theo sự chỉ đạo và hướng dẫn để góp phần phòng chống bệnh, hướng tới một ngày mai Việt Nam hết dịch.

   "Đọc lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ Báo "Tổ Quốc", tôi vô cùng xúc động. Lời kêu gọi đã hiệu triệu muôn trái tim và khối óc của người dân Việt Nam cùng chung một quyết tâm: "Đoàn kết để chiến thắng đại dịch". Trong cuộc chiến chống dịch bệnh, chúng ta cảm thấy may mắn vì mình đã ở Việt Nam và thực sự thấm thía giá trị quý báu và vĩnh cửu của truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của dân tộc. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các cấp, các địa phương cùng với ý thức, trách nhiệm và sự đồng lòng của toàn dân, Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng bệnh dịch như chúng ta đã từng chiến thắng các giặc ngoại xâm trước đây.

   Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện

   Toàn Ngành Thư viện chung sức đồng lòng chống đại dịch

   Cùng với các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, thực hiện lời kêu gọi hiệu triệu toàn thể dân tộc Việt Nam cùng chung sức, đồng lòng chống đại dịch Covid -19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; sự lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn của Lãnh đạo Bộ VHTTDL; để giúp mọi người tìm hiểu toàn diện về các quy định và hướng dẫn về cách phòng chống dịch bệnh, Vụ Thư viện đã thu thập, tổng hợp và giới thiệu gần 80 văn bản chỉ đạo tiêu biểu của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân một số thành phố trực thuộc Trung ương tới đông đảo người quan tâm. Không chỉ vậy, Vụ Thư viện còn phối hợp với Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thư viện Cần Thơ "Phòng chống và đẩy lùi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra" và "Những điều cần biết về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và biện pháp phòng chống" đã được nhiều thư viện sử dụng để phổ biến trên không gian mạng.

   Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, Vụ Thư viện đã tặng gần 1.000 cuốn sách cho các bác sĩ, y sĩ; người thân của các bác sĩ, y sĩ và những người đang ở khu điều trị cách ly của bệnh viện Đức Giang và bệnh viện Thanh Nhàn, với mong muốn được chung tay, tiếp sức và tạo động lực tinh thần cho "lực lượng tuyến đầu" trên mặt trận chống dịch, trong chương trình "Cùng bạn đọc sách - Kết nối yêu thương, lan tỏa tri thức".

   Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ: "Với việc trao tặng sách, Vụ Thư viện mong muốn được góp phần nhỏ bé, chia sẻ những khó khăn, tạo được niềm vui, làm tăng thêm nghị lực cho các y bác sĩ "Chiến sĩ áo trắng" và người bệnh sớm vượt qua đại dịch".

Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu của Tổng Bí thư_2.jpeg

Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà trao tặng sách cho đại diện bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu của Tổng Bí thư_3.jpeg

Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà trao tặng sách cho bệnh viện Đức Giang.

   Trong khi đó, các thư viện trên cả nước cũng có những việc hành động thiết thực nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trung tá Mạc Thùy Dương, Phó Giám đốc Thư viện Quân đội (TVQĐ) cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trong phòng chống dịch Covid - 19, lãnh đạo, chỉ huy TVQĐ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong toàn cơ quan, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong phòng chống dịch để hạn chế lây lan, quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", sẵn sàng cùng quân đội ứng phó trong mọi tình huống. Đặc biệt, chỉ đạo và yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, chiến sỹ nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ các quy định về vệ sinh khử trùng, vệ sinh thực phẩm, đeo khẩu trang thường xuyên, hạn chế đi lại, giữ khoảng cách lúc tiếp xúc tại cơ quan cũng như tại nhà riêng...

   Kể từ ngày 1/4/2020, thực hiện sự chỉ đạo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về công tác tăng cường phòng chống dịch Covid-19, với tinh thần "ở nhà là yêu nước", TVQĐ tạm dừng phục vụ bạn đọc tại các phòng đọc, phòng mượn, duy trì luân phiên trên 30% quân số trực và làm việc nghiệp vụ, trong đó, tập trung vào lãnh đạo, chỉ huy chủ trì các cấp, quân số còn lại nghỉ hoặc làm việc tại nhà. Tuy nhiên, các thủ thư áo lính vẫn sẵn sàng nhận lệnh điều động khi có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của cấp trên, Trung tá Mạc Thùy Dương cho biết.

Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu của Tổng Bí thư_4.png

Thông tin chuyên đề về phòng chống dịch bệnh Corona.

   Bà Phan Thị Thùy Giang - Giám đốc Thư viện Thành phố Cần Thơ chia sẻ: Trong thời gian vừa qua, cùng hệ thống thư viện công cộng trên phạm cả nước đã thực hiện công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ VHTTDL và của Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ, Thư viện Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Vụ Thư viện biên soạn các thông tin chuyên đề về phòng chống dịch bệnh để phổ biến đến đông đảo bạn đọc và người dân thông qua công tác phục vụ trong, ngoài thư viện, qua trang trang thông tin điện tử của thư viện. Với việc ứng dụng mã QR, thư viện đã tạo các thư mục toàn văn bài trích báo, tạp chí cho bạn đọc có thể truy cập từ xa qua điện thoại. Đồng thời thư viện còn tăng cường công tác phục vụ trực tuyến, cấp tài khoản đọc sách điện tử (e - book) miễn phí cho bạn đọc. Nhờ đó mà bạn đọc ở nhà vẫn có thể đọc sách của thư viện. Mỗi ngày bình quân có từ 6.000 đến 7.000 lượt bạn đọc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của thư viện.

   Bà Nguyễn Thị Thúy-Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh, ngày 6/2/2020, Bộ VHTTDL đã có công văn số 445/BVHTTDL-TV gửi các thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Covid-19 và triển khai một số biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thư viện tỉnh kịp thời chia sẻ thông tin phòng chống, ứng phó dịch covid tới các thư viện cấp huyện/thị/thành phố và thư viện cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Không chỉ soạn thảo các chuyên đề, thư viện còn in, phát tài liệu… giúp bạn đọc hiểu và có những biện pháp ứng phó đúng đắn, phù hợp, hệ thống thư viện còn chủ động duy trì các hình thức đọc, mượn sách thường xuyên, phù hợp với tình hình hiện tại.

Ngành Thư viện chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu của Tổng Bí thư_5.jpeg

                                                       Bạn đọc đến Thư viện tỉnh Hà Tĩnh.

   Đối với thư viện tỉnh, bạn đọc đến thư viện phải tuân thủ theo qui định bằng việc rửa tay trước khi vào, ngồi cách xa nhau tối thiểu 2m, tuyệt đối phải đeo khẩu trang, hạn chế tối đa việc giao lưu giữa bạn đọc. Nhằm hạn chế tụ tập, đối với bạn đọc mượn tài liệu về nhà, thư viện tỉnh hướng dẫn họ tìm chọn sách qua mạng, sau đó gửi yêu cầu mượn, bạn đọc chỉ việc đến mang về mà không mất thời gian; còn với bạn đọc có nhu cầu, đăng ký mượn qua bưu điện, sách báo, tạp chí sẽ được gửi đến người nhận qua đường bưu điện.

   Vào thời điểm này, Thư viện tỉnh chủ yếu ưu tiên phục vụ bạn đọc là các nhà nghiên cứu, bạn đọc tích cực – vệ tinh của thư viện, là cán bộ hưu trí, đặc biệt là phục vụ thiếu nhi bằng cách thông qua phụ huynh. Mỗi lần cho mượn, thư viện tạo điều kiện để mỗi phụ huynh có thể mượn thêm cho các con từ 10-15 cuốn (nhằm giảm tần suất đến thư viện).

   Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, thư viện tỉnh thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, sát trùng các phòng phục vụ bạn đọc bằng dung dịch. Những hành động thiết thực của thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho người dân được sử dụng hệ thống thư viện linh hoạt, duy trì thói quen đọc sách hằng ngày.

   Bà Nguyễn Thị Thúy cũng cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cũng như hệ thống thư viện công cộng trên phạm cả nước, tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến bạn đọc và người dân thông qua trang thông tin điện tử thư viện, qua công tác phục vụ trong và ngoài thư viện.

   Kể từ ngày 1/4/2020, thực hiện văn bản số 345/SVHTTDL-VP ngày 31/3/2020 của sở VHTTDL Hà Tĩnh về việc thực hiện các công tác cấp bách phòng chống dịch Covid 19, Thư viện tỉnh bố trí cán bộ viên chức làm việc tại nhà, không di chuyển khỏi nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc giờ làm việc; trường hợp đi ra ngoài không rõ lý do công tác nếu bị phát hiện hoặc xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật; cơ quan luôn bố trí trực để giải quyết công việc, trực cơ quan 24/24 đề phòng cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cơ quan.

   "Ngày 31/3, Báo Điện tử Tổ Quốc đã đăng bài kêu gọi hiệu triệu của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước có lẽ không chỉ cá nhân tôi mà mỗi người dân Việt Nam đang vô cùng xúc động, dẫu biết "chống dịch như chống giặc", là trách nhiệm của mỗi người dân, nhưng từ sâu thẳm lòng mình, tôi bỗng thấy nghèn nghẹn trước lời "hiệu triệu" vì rằng: thời nào, đất nước mình cũng luôn có những người lãnh đạo tài tình, luôn đặt sức khỏe và tính mạng của người dân lên trên hết. Nhìn sang các nước, tôi thấy mình thật tự hào là công nhân của nước Việt Nam, được sống với truyền thống yêu nước, thương nòi, nhân nghĩa, thủy chung."

 -----Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh------

 

Nguồn https://bvhttdl.gov.vn/

Lan Anh


Phan Thành Rô ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/z32topi4.wav
Giới thiệu chùm sách chào mừng ngày 30-4Bài viếtBài viếtNguyễn Hằng NiGiới thiệu chùm sách chào mừng ngày 30-4/PublishingImages/2020-04/Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_3_Key_18042020165252.jpeg

   ​Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Thư viện tỉnh Cà Mau xin giới thiệu đến quý bạn đọc chùm sách nói về sự kiện 30 tháng 4 hiện có tại Thư viện tỉnh Cà Mau nhằm giúp quý độc giả hiểu thêm về hồi ức, những hình ảnh sinh động, những tư liệu, những mẩu chuyện người thật, việc thật góp phần làm nên cuộc đại thắng mùa xuân 1975.

4/13/2020 9:30 AMYesĐã ban hành

   1. Quyển sách "Bản hùng ca Xuân 1975"

   Cuộc thi viết “Bản hùng ca Xuân 1975” do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức lần thứ nhất (2004-2005) đã thu hút được đông đảo cựu chiến binh trong cả nước, những nhân chứng lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

   Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Ban Tuyên giáo – Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giới thiệu những bài viết được chọn lọc trong cuộc thi thành tập sách "Bản hung ca Xuân 1975" để thiết thực chào mừng 40 năm ngày toàn thắng. Đây là những kỷ niệm hồi ức chân thật, sâu sắc và xuyên suốt rất đáng trân trọng của những người trong cuộc thể hiện sinh động trên nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh khác nhau trong những năm tháng hào hung của dân tộc.

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_1.jpeg

 2. Quyển sách “Từ phong trào Đồng khởi đến Đại thắng mùa xuân 1975"

   Cuốn sách giới thiệu với độc giả hoàn cảnh lịch sử, thuận lợi, khó khăn, đường lối chủ trương của Đảng, cũng như quá trình lao động chiến đấu của cả dân tộc Việt Nam cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế để dẫn đến thắng lợi hào hùng xuân 1975. Sách gồm 3 chương theo thứ tự thời gian diễn ra các sự kiện mở đầu, các bước phát triển và kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_3.jpeg

   3. Quyển sách “Về đại thắng Mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn”

   Cuốn sách được tuyển chọn trên cơ sở tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn thu thập, ghi chép về những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết đến kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Bắt đầu từ các hồ sơ lưu trữ, những người làm sách đã chọn lọc, sắp xếp thành một hệ thống sự kiện theo trật tự biên niên sử, rồi trích dẫn nguyên văn tài liệu và viết các đoạn dẫn nối, chú giải. Cách làm như thế vừa khách quan, khoa học, vừa làm cho nội dung cuốn sách có một mạch tập trung, liên tục, dễ theo dõi.

   Những tư liệu mà chính quyền Sài Gòn và các nguồn báo chí phía bên kia để lại cũng không thể phản ánh đầy đủ về biên niên sự kiện, về nguyên nhân thất bại và những thương vong, tổn thất của họ để lại kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Tuy nhiên, lịch sử luôn được quy chiếu trên cơ sở các sự kiện và sự thật, do vậy, cuốn sách Về Đại Thắng Mùa Xuân Năm 1975 Qua Tài Liệu Của Chính Quyền Sài Gòn có giá trị tham khảo, giúp bạn đọc có được thêm tư liệu theo hướng tiếp cận khác, để qua đó càng hiểu thêm về ý nghĩa vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

   Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:

- Chương 1: Chính quyền Sài Gòn với hiệp định Pari năm 1973

- Chương 2: Từ thất thủ Phước Long đến phòng tuyến Phan Rang

- Chương 3: Từ cửa tử Xuân Lộc đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_4.jpeg

   4. Quyển sách "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam"

   Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, của Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó, sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam, kết tinh trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ người Việt Nam, được khơi dậy, nhân lên và phát huy cao độ trong cuộc đụng đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước là một trong những nhân tố có vai trò rất quan trọng. Để hội tụ nhân lên và phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vai trò của Đảng ta như thế nào để lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi huy hoàng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_5.jpeg

   5. Quyển sách "Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam"

   Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, toàn thắng đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi ấy không chỉ tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc: Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, đưa đất nước bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Cuốn sách "Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam" giới thiệu với bạn đọc tư liệu về những đóng góp, tình đoàn kết của các dân tộc Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975.

   Sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Phần thứ hai: Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phần thứ ba: Những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_6.jpeg

   6. Quyển sách "Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình"

   Nhân dịp kỷ niệm trọng thể 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất Tổ quốc (30-4-1975 – 30-4-2015), nhiều hoạt động kỷ niệm của các tỉnh, thành phố phía Nam, một số hội thảo khoa học được tổ chức. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và đề án của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng được phân công chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc Hội thảo khoa học cấp nhà nước với chủ đề: Đại thắng mùa Xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, diễn ra ngày 3-4-2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 bài viết, bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các vị lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội trên khắp cả nước.

   Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, công phu của từng tác giả. Nhiều tham luận đi sâu nghiên cứu sự đóng góp, hy sinh to lớn của hậu phương lớn miền Bắc, sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên cơ sở đó, các tham luận góp phần khẳng định và làm rõ thêm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận, thực tiễn, gợi mở những vấn đề mới để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

   Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung.

Phần thứ hai: Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình – Động lực quyết định Đại thắng mùa Xuân 1975.

Phần thứ ba: Đại thắng mùa xuân 1975 – Những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_7.jpeg

   7. Quyển sách “Đại thắng mùa xuân 1975 và những thay đổi kỳ diệu của đất nước"

   Tập hợp hơn 300 bức ảnh quý từ rất nhiều nguồn tư liệu lịch sử khác nhau trong và ngoài nước cùng các bài viết ngắn gọn, súc tích đã tái hiện một cách chân thực, sinh động quá trình diễn biến giai đoạn cuối cùng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta và những thay đổi của đất nước sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng

   Cuốn sách "Đại thắng mùa xuân 1975 và những thay đổi kỳ diệu của đất nước" do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2015, khổ 29cm với 236 trang. Cuốn sách nhằm ghi lại những dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cuốn sách thập hợp gần 300 bức ảnh quý từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau ở trong và ngoài nước, trình bày một cách hệ thống, khoa học giúp bạn đọc hiểu được quá trình diễn biến giai đoạn cuối cùng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta và những đổi thay của đất nước sau ngày miền Nam giải phóng. Cuốn sách được chia làm ba phần chính: Phần I: Lời giới thiệu Phần II: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 Phần III: Xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn Chỉ trong 55 ngày đêm, với quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tốc độ "một ngày bằng 20 năm" với sức mạnh áp đảo cả về quân sự và chính trị tích luỹ từ nhiều năm, quân và dân ta đã giành toàn thắng bằng ba chiến dịch lớn: Chiến dịch giải phóng toàn bộ Tây Nguyên mở đầu bằng trận đánh Buôn Ma Thuột; Chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng, quét sạch địch ở ven biển miền Trung và kết thúc là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn – Gia Định để dẫn tới giải phóng các tỉnh còn lại của Nam Bộ. Hơn một triệu quân nguỵ và tất cả bộ máy nguỵ quyền bị đập tan, chế độ thực dân mới được Mỹ dốc sức xây dựng trong hai chục năm sụp đổ hoàn toàn. Đại thắng mùa xuân năm 1975 là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam đương đại. Sau 40 năm, đã có nhiều tài liệu phân tích, nhìn nhận lại toàn diện những gì đã xảy ra vào những ngày tháng 4-1975. Trong đó, cuốn sách tư liệu "Đại thắng mùa xuân 1975 và những thay đổi kỳ diệu của đất nước" vừa ra mắt bạn đọc là một cuốn sách đáng quan tâm. Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những sự kiện thuộc về quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là những cuộc đấu tranh chính trị, ngoại giao; là những quyết sách của những cơ quan đầu não chỉ đạo chiến lược Việt Nam. Qua đó, khẳng định và làm sáng tỏ thêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bài học kinh nghiệm và nghệ thuật chỉ đạo điều hành chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước... Đọc sách chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh của đất nước Việt Nam đang chuyển mình đi lên sau chiến tranh qua những trang ảnh đẹp. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh cùng với con đường xây dựng đất nước phù hợp với đặc điểm dân tộc và xu thế thời đại do Đảng xác lập và lãnh đạo tạo ra một luồng sinh khí mới, phát huy những nguồn năng lượng to lớn trong nhân dân, dẫn đến những thay đổi kỳ diệu của đất nước.

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_8.jpeg

   8. Quyển sách "Đại thắng mùa xuân năm 1975 toàn cảnh và sự kiện"

   Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 quyển sách "Đại thắng mùa Xuân 1975 - toàn cảnh và sự kiện" gồm một số bài viết của các tác giả trong nước đã công bố trong thời gian qua - được tuyển chọn. Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những sự kiện thuộc về quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là những cuộc đấu tranh chính trị, ngoại giao; là những quyết sách của những cơ quan đầu não chỉ đạo chiến lược Việt Nam, qua đó, khẳng định và làm sáng tỏ thêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bài học kinh nghiệm và nghệ thuật chỉ đạo điều hành chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_9.jpeg

   9. Quyển sách “40 năm thiên anh hùng ca giải phóng”

   Cuốn sách tập hợp tư liêu phong phú, trình bày tương đối đầy đủ và ngắn gọn theo ba nội dung chính.

   Chương 1: Trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa xuân 1975 - bước phát triển cao nhất của toàn bộ tiến trình cách mạng miền Nam

   Chương 2: Những bài viết, nghiên cứu của những nhà chuyên môn, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

   Chương 3: Những trang hồi ức của các tác giả thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ cán bộ tri thức, cụ nông dân, em bé học sinh, anh chiến sĩ... đã từng được gặp chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_10.jpeg

   10. Quyển sách "Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng"

Chùm sách chào mừng ngày 30 tháng 4_2.jpeg

   Cách đây hơn 40 năm, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Có được chiến thắng đó là do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, trí thông minh, sáng tạo, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử; đồng thời tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi. Chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975 đã tạo những tiền đề và xung lực to lớn để nhân dân ta có thêm bản lĩnh, niềm tin, sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhằm giúp bạn đọc phần nào hiểu rõ hơn về những người lính trong những ngày tháng hào hùng ấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam xuất bản cuốn sách Xuân 1975 – Bản hùng ca toàn thắng. Cuốn sách chọn lọc một số bài viết đã đạt giải trong cuộc thi "Xuân 1975 – Bản hùng ca toàn thắng" do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

   Cuốn sách với những hồi ức chân thực của những người lính sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

   Sách hiện đang có tại Thư viện tỉnh Cà Mau, mời quý độc giả đến tìm đọc!

(Địa chỉ: Số 05, Lưu Tấn Tài, phường 5, thành phố Cà Mau, Cà Mau ).

Hằng Ni

Thư viện tỉnh Cà Mau

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/yfykloyv.wav
DU LỊCH CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRÊN THẾ GIỚI QUA SÁCH TRONG 15 NGÀY Ở  NHÀBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Thị Tường ViDU LỊCH CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRÊN THẾ GIỚI QUA SÁCH TRONG 15 NGÀY Ở  NHÀ/PublishingImages/2020-04/DU LỊCH CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRÊN THẾ GIỚI QUA SÁCH TRONG 15 Ở NHÀ_1_Key_16042020152549.jpeg

   ​Giống như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, Cuốn sách khổng lồ về các thành phố sẽ đưa các bạn chu du qua 10 địa danh độc đáo trên thế giới.

4/13/2020 8:45 AMYesĐã ban hành

   Đinh Tị Books vừa phát hành cuốn sách tương tác In focus - Cuốn sách khổng lồ về các thành phố, để độc giả, nhất là thiếu nhi có những chuyến du lịch thú vị ngay tại nhà qua những trang sách vẽ minh họa đáng yêu.

   Giống như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, cuốn sách khổng lồ về các thành phố sẽ đưa các bạn chu du qua mười địa danh độc đáo vòng quanh thế giới.

DU LỊCH CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRÊN THẾ GIỚI QUA SÁCH TRONG 15 Ở NHÀ_1.jpeg

Cuốn sách sẽ đưa các bạn chu du qua mười địa danh độc đáo vòng quanh thế giới.

   Từ những kiến trúc cổ kính cho đến những tòa nhà hiện đại, từ những mái nhà khiêm nhường cho đến những di sản lớn lao của thế giới, bạn sẽ không khỏi kinh ngạc khi nhận ra rằng ẩn sau mỗi công trình đều là dấu ấn của một nền văn minh vĩ đại.Từ TP. London ở châu Âu, Sydney ở châu Úc, Cairo ở châu Phi cho đến Tokyo ở châu Á, mỗi trang gấp khổng lồ sẽ mang đến một trải nghiệm trọn vẹn, khai mở những miền kiến thức kỳ thú liên quan đến văn hóa, lịch sử, xã hội, tôn giáo và cả ẩm thực.

   In focus - có nghĩa là nhìn sâu vào, tập trung hơn, tìm hiểu kỹ hơn. Và đúng theo tinh thần của tên gọi ấy, những kiến thức được giới thiệu trong bộ sách này đều được nhìn nhận ở những góc nhìn sáng tạo mà chắc hẳn rằng sẽ khiến cả người lớn đọc cũng trầm trồ thích thú.

   Điểm khác biệt đầu tiên ở bộ sách này chính là cách trình bày kiến thức độc đáo theo nguyên tắc hai lớp: từ ngoài vào trong. Ví dụ như khi tìm hiểu về loài cá voi xanh, các bé sẽ đi từ hình dáng bên ngoài, những kiến thức bao quát nhất như sinh sống tại đâu, tuổi thọ như thế nào…đến cấu tạo bên trong cơ thể và chức năng từng bộ phận bên trong của loài cá này.

   Hay như trong cuốn sách về chủ đề thành phố, có tới 10 thành phố nổi tiếng nhất được giới thiệu từ những góc nhìn bao quát, sau đó đi sâu vào khám phá từng ngóc ngách và nét đặc trưng nhất về thành phố đó.

DU LỊCH CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRÊN THẾ GIỚI QUA SÁCH TRONG 15 Ở NHÀ_2.jpeg

Những kiến thức được giới thiệu trong bộ sách này đều được nhìn nhận ở những góc nhìn sáng tạo mà chắc hẳn rằng sẽ khiến cả người lớn đọc cũng trầm trồ thích thú.

   Chính cách giới thiệu thống nhất xuyên suốt này giúp các bé hào hứng hơn khi đọc sách, đồng thời giúp bé rèn luyện tư duy logic, cái nhìn bao quát toàn cảnh khi tìm hiểu về một vấn đề. Mỗi cuốn In focus có tới 10 chủ đề được giới thiệu qua hàng trăm bức vẽ minh họa tuyệt đẹp từ 10 họa sĩ từ nhà xuất bản danh tiếng Little Tiger Press (Anh quốc).

   Bên cạnh mỗi hình vẽ sống động là những chú thích nhỏ để giải thích kỹ hơn. Là một bộ sách về khoa học và du lịch nhưng phần tranh vẽ lại chiếm tới 50% nội dung sách, tranh vẽ rất đẹp và màu sắc rất tươi sáng nữa nên chắc chắn các bạn nhỏ sẽ thích thú hơn những cuốn sách khoa học chỉ toàn chữ. Điểm đặc biệt nhất của bộ sách chính ở những trang gập khổng lồ với chiều dài lên tới gần 1m, gần bằng chiều cao của một em bé 6 tuổi.

DU LỊCH CÁC THÀNH PHỐ LỚN TRÊN THẾ GIỚI QUA SÁCH TRONG 15 Ở NHÀ_3.jpeg

Điểm đặc biệt nhất của bộ sách chính ở những trang gập khổng lồ với chiều dài lên tới gần 1 mét, gần bằng chiều cao của một em bé 6 tuổi.

   Với một kích thước vĩ đại ngoài sức tưởng tượng như vậy, mỗi cuốn IN FOCUS với 10 trang gập siêu lớn bên trong có thể coi là một cuốn bách khoa khổng lồ trực quan và sinh động phần nào giúp thỏa mãn trí tưởng tượng của trẻ.

                                                                                                      TÌNH LÊ

                                                                                      Nguồn https://vietnamnet.vn/


Nguyễn Thị Tường Vi ST

 Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/m5cu2kxz.wav
Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid-19Bài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Thị Tường ViTop 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid-19/PublishingImages/2020-04/Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid_1_Key_16042020134116.jpeg

​   Hãy đọc 5 cuốn sách dưới đây có thể nó sẽ giúp "nâng đỡ tinh thần mùa dịch" cho các bạn trẻ.

4/13/2020 8:15 AMYesĐã ban hành

   ​Đại dịch Covid-19 đang phủ âu lo lên toàn thế giới. Thế nhưng thay vì lo lắng, sợ hãi con người nên học cách đối mặt. Suy nghĩ lạc quan, tâm hồn mạnh khỏe sẽ sản sinh ra những kháng thể tốt nhất để làm rào chắn virus. Và những cuốn sách truyền cảm hứng vừa hay chính là liều thuốc tinh thần bổ ích, giúp bạn trẻ "Stay at home" vui vẻ, chống dịch tích cực. Thử một vài gợi ý những cuốn sách "nâng đỡ tinh thần mùa dịch" dưới đây.

   1. You're a Mogul - Tiffany Phạm

Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid_1.jpeg

   Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid-19

   Mogul vốn dùng cho nam giới, là từ chỉ những người có quyền lực hay doanh nhân thành đạt. Vì vậy, hành trình của Tiffany chính là hành trình định nghĩa lại Mogul, khẳng định vai trò và tiếng nói của phụ nữ. Ở đó, phụ nữ đều bình đẳng, có thể kết nối, chia sẻ và hợp lực để cùng tạo nên nhiều điều tuyệt vời."You're a Mogul Chinh phục những điều bất khả" là cuốn tự truyện kể về cuộc đời của một CEO gốc Việt làTiffany Phạm trên hành trình xây dựng Mogul – nền tảng ứng dụng quốc tế lớn nhất dành cho phụ nữ khi chỉ mới 27 tuổi.

   Cuốn sách là câu chuyện truyền cảm hứng về niềm đam mê, tinh thần dấn thân, không ngừng học hỏi, không ngừng vượt qua những thử thách. Để đến được vị trí như ngày hôm nay, Tiffany Phạm đã phải cùng lúc làm nhiều công việc khác nhau, tự học lập trình trong phòng ngủ…..Đó là cả quá trình nỗ lực từ một cô gái nhỏ bước ra khỏi vỏ ốc, phấn đấu cho ước mơ, đam mê của mình. 

   Ngoài câu chuyện của Tiffany, cuốn sách còn chia sẻ kinh nghiệm quý báu từ 10 nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng trên thế giới như Nina Garcia – Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Elle, Shiza Shahid – Giám đốc điều hành sáng lập Quỹ Malala và cộng sự của NOW Ventures,…

Cuốn sách để các bạn trẻ, đặc biệt giới nữ nhận thấy rằng không có bất kỳ giới hạn nào có thể cản bước bạn. Hãy luôn tin tưởng vào tiếng nói bên trong mình. Dám ước mơ và nỗ lực vươn đến. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành Mogul.

   2. Đường ngược chiều - Chảo Yến

Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid_2.jpeg

   Cuốn sách là tự truyện của một cô gái người Dao đã giành được học bổng ngành Quản lý tài nguyên rừng bền vững trị giá hơn 50.000 USD của ĐH Göttingen (Đức). Tốt nghiệp lớp 9, cũng như bao gia đình miền núi khác, bố mẹ bắt Yến nghỉ học làm rẫy, chuẩn bị gả chồng. Suốt 3 năm ở nhà gần như không ngày nào Yến không nhắc đến việc đi học, cuối cùng mẹ Yến thương con gái nên gật đầu đồng ý.

   Học xong cấp 3, Yến thi vào trường ĐH Lâm Nghiệp, vừa học vừa làm. Sau mọi nỗ lực phấn đấu và khát khao học tập, cô gái đã nhận được phần thưởng xứng đáng về mình. Với giọng kể dí dỏm, đáng yêu của cô bé người Dao Tuyển, cuốn sách mang lại cho người đọc những tiếng cười nhẹ nhàng sảng khoái nhưng đâu đó lại cay cay khóe mắt. Thế hệ 9X cũng sẽ tìm thấy đâu đó trong những trang sách, một tuổi thơ hồn nhiên của chính mình nhưng ở phiên bản vùng núi Tây Bắc, đói khổ hơn, nhưng cũng mãnh liệt sống hơn.

   3. Sống như ngày mai sẽ chết - Phi Tuyết

Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid_3.jpeg

   Tại thời điểm mà dịch Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, không ít người rơi vào trạng thái hoang mang, vô định khi nghĩ về tương lai. Cuốn sách "Sống như ngày mai sẽ chết" như một liều thuốc an thần, giúp bạn tĩnh tâm, hiểu rằng: "Cuộc sống thực chất là một cuộc trải nghiệm lớn mà trong đó bạn phải đi tìm những mảnh ghép là những trải nghiệm nhỏ để từ đó ghép nên cuộc đời mình. Những gì bạn hành động ngày hôm nay đều sẽ cho kết quả tương xứng trong tương lai".

   Đại dịch Covid-19 nhìn ở mặt tích cực của vấn đề lại là quãng thời gian giúp chúng ta sống chậm lại, học cách yêu thương, quan tâm tới mọi người, giúp chúng ta nhìn nhận được những giá trị gốc căn bản tốt đẹp cần gìn giữ. Sống với tinh thần "như ngày mai sẽ chết" cuối cùng lại là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với con người mà nhất là các bạn trẻ.

Gần 30.000 bản được bán ra kể từ khi phát hành, dường như cuốn sách đã trở thành tuyên ngôn của giới trẻ hiện đại. Đọc ngay "Sống như ngày mai sẽ chết", cuốn sách sẽ nói cho bạn biết những việc làm đơn giản để mỗi ngày trôi qua không vô nghĩa.

   4. Cứ cười thôi, mặc kệ đời – Gari

Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid_4.jpeg

   Cuốn sách của của tác giả Gari Nguyễn như "liều thuốc giảm đau" dành tặng những người trẻ đang hoang hoải, rối bời trong nỗi đau của chính mình. Qua cuốn sách, các cô gái sẽ hiểu rằng tình yêu giống như một liều thuốc ngọt ngào nó có thể giúp chúng ta sống trong màu hồng đầy gia vị hạnh phúc và cảm xúc ấm áp nhưng tình yêu cũng chính là liều thuốc độc khiến chúng ta vật vã, đớn đau. Thế nhưng ai cũng muốn được một lần yêu, để đắm chìm trong giây phút lúc đầy thăng hoa lúc lại đầy nước mắt đó.

   Có thể mọi cuộc tình đều kết thúc có hậu hoặc có thể dở dang và khi tình yêu dở dang thì người ở lại bao giờ cũng là người buồn lâu hơn cả. Chúng ta rồi ai cũng phải vượt qua nỗi buồn đó để trưởng thành, yêu bản thân nhiều hơn.

   Hãy lạc quan lên vì ngoài tình yêu ra còn có nhiều lựa chọn, nhiều ước mơ khác và chắc rằng tình yêu không phải là lựa chọn duy nhất mang tới hạnh phúc.

   5. Sống như lần đầu tiên, Yêu thương như lần cuối - Denley Lupin

Top 5 cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ mùa dịch Covid_5.jpeg

   Dành cho những bạn trẻ đang ở độ tuổi 20, độ tuổi đã bắt đầu thấm nhuần màu sắc ký ức, độ tuổi còn đang chênh vênh giữa những lựa chọn và con đường, độ tuổi đang đếm ngược dần đến tuổi 30 đầy trách nhiệm.

   Cuốn sách là những câu chuyện đời sống hằng ngày như chuyện của những tấm bưu thiếp, những lá thư tay, những hạnh phúc giản dị mà chúng ta dễ dàng bỏ lỡ, đặc điểm con người, đời sống ở những vùng miền mà tác giả đã đi qua, hay những cảm xúc đang chi phối mỗi người.    Từ những trải nghiệm cá nhân, tác giả muốn chia sẻ lại những cảm xúc của mình về cách nhìn nhận từ những điều nhỏ nhất, đến những quan điểm về cuộc sống nhân sinh. Qua những trang viết đầy chân thành của một người trẻ, Denley Lupin chuyển tải đến người đọc những thông điệp giá trị về cuộc sống và cách yêu thương.

TÌNH LÊ

Nguồn https://vietnamnet.vn/


Nguyễn Thị Tường Vi ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/hl3tdi1w.wav
Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồngBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Kim DiệuĐẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng/PublishingImages/2020-04/Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng_2_Key_17042020103539.jpeg

   ​Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án) với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn; vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Trong thực hiện Đề án, thư viện có vai trò hết sức quan trọng. Để hướng tới tổng kết giai đoạn đầu thực hiện Đề án vào quý IV năm 2020 đòi hỏi các Bộ ngành, các địa phương, đặc biệt ngành thư viện phải đẩy mạnh nhiều hoạt động và các giải pháp để thực hiện được các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra. Theo kế hoạch, năm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức một số hoạt động nhằm triển khai Đề án như: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc, Hội thảo "Văn hóa đọc với việc phát triển con người Việt Nam toàn diện", Hội nghị tổng kết Đề án giai đoạn 2017 - 2020 và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2020...

4/13/2020 3:00 AMYesĐã ban hành

   Nhìn lại gần ba năm qua, với việc thực hiện Đề án, hoạt động thư viện đã có nhiều khởi sắc và đạt được một số thành tựu đáng khích lệ. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Tại một số địa phương, ngành thư viện đã chủ động các phương tiện thông tin đại chúng có chuyên mục thường kỳ về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc. Nhìn chung, các thư viện đã tích cực đẩy mạnh việc xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc cho người sử dụng. Phong trào đọc tại nhiều địa phương và bộ ngành đã có sự khởi sắc. Các hoạt động kỷ niệm nhân ngày sách Việt Nam đã được tổ chức rộng khắp và có chiều sâu. Nhiều hoạt động khuyến đọc đã có sự liên kết phối hợp chặt chẽ giữa ngành thư viện với ngành giáo dục và xuất bản. Các tài liệu dành cho thiếu nhi, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số đã được các thư viện quan tâm hơn. Ngoài sách chữ nổi, sách nói đã được các thư viện tỉnh, thành phố và một số nhà hảo tâm hình thành để tạo điều kiện cho người khiếm thị thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin và tri thức.

   Công tác xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan cần thiết, góp phần tạo môi trường đọc thuận lợi; xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc đã được chú trọng. Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019. Công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thư viện đang được triển khai. Mạng lưới thư viện cả nước đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng_1.jpeg

Ảnh Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh theo sách tại Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc do Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức

   Năm 2019, theo số liệu thống kê, lượt bạn đọc đến thư viện công cộng (trong cả nước) và thư viện trường phổ thông (của 30 tỉnh, thành phố) ước tính đạt hơn 100 triệu; tổng lượt sách báo phục vụ của các thư viện này đạt hơn 180 triệu lượt.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng_2.jpeg

Ảnh Bạn đọc tham dự trưng bày triển lãm sách tại Thư viện tỉnh Quảng Bình

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng_3.jpeg

Ảnh Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh phục vụ người khiếm thị

   Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, các doanh nghiệp và cơ sở khác hoạt động trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phẩm đã tích cực tham gia phát triển văn hóa đọc. Điển hình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) và Tập đoàn Vingroup (Quỹ Thiện Tâm) đã triển khai dự án trang bị 44 xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho các thư viện tỉnh, thành phố. Mỗi xe được trang bị sách in, sách nói, máy tính máy chủ và các trang thiết bị khác. Nhờ đó năng lực phục vụ cộng đồng được nâng lên. Bên cạnh đó, hàng chục vạn bản sách từ các nguồn xã hội hóa đã được tăng cường cho các thư viện, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhiều thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng mới được thành lập tăng cường cho phục vụ nhân dân ở cơ sở.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng_4.jpeg

Ảnh Bạn đọc tham dự triển lãm sách báo mừng Đảng mừng Xuân do Thư viện Hà Nam tổ chức

Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng_5.jpeg

Ảnh phục vụ lưu động do Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức

   Những kết quả như đã nêu là đáng kể, tuy nhiên đến năm 2020 là thời điểm kết thúc giai đoạn một thực hiện Đề án (từ 2017-2020), còn có khoảng cách giữa những gì thực hiện được với các chỉ tiêu đặt ra. Hệ thống thư viện công cộng các cấp và thư viện trường học còn có nhiều khó khăn:

- Nhận thức của các cấp lãnh đạo tại một số địa phương, bộ, ngành, của một số cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân về vai trò của văn hóa đọc chưa đúng và  đầy đủ.

- Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho thư viện còn rất hạn chế, đặc biệt là các thư viện cơ sở. Đầu tư cho phát triển vốn tài liệu trong các thư viện nhìn chung chưa đảm bảo. Một bộ phận người dân, đặc biệt là viên chức, thanh thiếu niên còn thờ ơ với việc đọc. Xây dựng và hình thành một thói quen, đặc biệt là thói quen đọc là một quá trình lâu dài không thể thực hiện được trong một thời gian một vài năm.

- Vốn tài liệu trong các thư viện công cộng không theo kịp với sự phát triển dân số, điều đó dẫn tới tỷ lệ sách bình quân trên đầu người dân khi kết thúc giai đoạn một tăng không đáng kể so với năm 2017. Năm 2019 tổng số bản sách trong hệ thống thư viện công cộng gần 44 triệu bản, bình quân số bản sách/đầu người là 0.45 bản, một con số còn rất xa so với chỉ tiêu 01 bản sách/đầu người vào năm 2020.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường.

   Thời gian tới, để thực hiện thành công Đề án, các thư viện trong cả nước cần rà soát các  chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra cùng với các chỉ tiêu mà địa phương đã xác định trong kế hoạch triển khai Đề án, trên cơ sở đó chú trọng các giải pháp với các biện pháp cụ thể sau:

   Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, cộng đồng và mọi người về vai trò của việc đọc.

   Hai là: Chú trọng hình thành thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc cho bạn đọc trong tất cả các loại hình thư viện.

   Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường nguồn lực, thu hút sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức, cá nhân cho hoạt động thư viện.

   Bốn là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới thư viện, đổi mới phương thức phục vụ tại thư viện và ngoài thư viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, thúc đẩy cung cấp dịch vụ trên không gian mạng cho người sử dụng mọi nơi mọi lúc.

   Để góp phần thực hiện thành công Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, có năm chữ TÂM toàn ngành thư viện cần hết lòng thực hiện:

1. Thực tâm: tránh hình thức, thực hiện Đề án mang tính phong trào.

2. Thiện tâm: thực hiện nhiệm vụ với tâm trong sáng, vì một cộng đồng thích đọc sách và có hiểu biết.

3. Quyết tâm: nỗ lực cố gắng thực hiện bằng được các chỉ tiêu đặt ra dù có nhiều khó khăn, trở ngại.

4. Tận tâm: tận tụy, hết lòng tâm huyết, cố gắng hết sức, dốc hết sức lực.

5. Đồng tâm: vận động thu hút sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Các nhiệm vụ và các công việc cần triển khai để thực hiện chỉ tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc còn nhiều, trong khi thời gian và điều kiện có hạn. Còn nhiều khó khăn và thách thức đặt ra, thêm vào đó tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, vì thế các thư viện cần phát huy sự sáng tạo để thúc đẩy các hoạt động để phục vụ cộng đồng an toàn và hiệu quả.

 

Tuệ Lâm

Nguồn http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/Nguyễn Kim Diệu ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/leec5hlu.wav
Thành công từ nhiều giải pháp đẩy mạnh văn hóa đọcBài viết sưu tầmBài viếtTrịnh Thị TuyếtThành công từ nhiều giải pháp đẩy mạnh văn hóa đọc/PublishingImages/2020-03/Thành công từ nhiều giải pháp đẩy mạnh văn hóa đọc_1_Key_31032020092933.jpeg

   ​Từ việc không có thói quen đọc sách ngoài sách giáo khoa, sách bài tập, đến nay bình quân mỗi học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thái Thụy, Thái Bình đọc gần 25 cuốn/năm học. Trước khi có tủ sách phụ huynh, bình quân mỗi học sinh chỉ đọc 0,8 cuốn/năm học. Đây thực sự là một con số đáng khích lệ trong bối cảnh văn hóa đọc như hiện nay.

3/30/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thành công từ nhiều giải pháp đẩy mạnh văn hóa đọc_1.jpeg

Thái Thụy là địa phương có nhiều giải pháp để đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường. Ảnh: thaibinhtv.vn

   Ông Đỗ Trường Sơn – Trưởng phòng GD&ĐT Thái Thụy – cho biết: Những năm trước đây, việc tổ chức hoạt động đọc sách ở thư viện nhìn chung rất hạn chế, số lượt đọc của học sinh trên thư viện là rất thấp: 0,8 cuốn/năm học. Số cửa hàng bán sách, thuê sách trên địa bàn huyện rất ít, có 2-3 cửa hàng. Học sinh có nhu cầu mua sách, mượn sách để đọc nhưng cũng rất khó khăn để tìm mua.

   Từ thực tế này, ngành GD&ĐT đã xây dựng nhiều giải pháp để đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường. Trong đó có mô hình tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học được triển khai từ năm học 2012 – 2013.

   "Bằng nguồn ngân sách, mỗi trường đầu tư một tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học. Sau khi có tủ sách, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động sách cho tủ sách phụ huynh. Thời gian đầu, ngành GD&ĐT được sự ủng hộ tặng sách thường xuyên của Trung tâm Hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng. Phong trào xây dựng tủ sách phụ huynh được đông đảo phụ huynh và nhân dân ủng hộ cao" – ông Đỗ Trường Sơn cho hay.

   Với hiệu quả của mô hình tủ sách phụ huynh đem lại, Phòng GD&ĐT Thái Thụy đã định hướng, chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng tủ sách phụ huynh và huy động sách cho tủ sách phụ huynh.

   Chỉ sau 1 năm, 100% các lớp trường tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện có tủ sách phụ huynh bằng nguồn xã hội hóa. Các đơn vị tổ chức huy động xã hội hóa để huy động sách, đặt biệt là phát động phong trào khuyến khích học sinh tiết kiệm tiền mừng tuổi để mua sách tặng cho tủ sách phụ huynh. Trong 5 năm huy động được 173.879 cuốn sách.

   "Đến nay, số sách bình quân trên tủ đạt 237 cuốn, đạt 8,7 cuốn/học sinh. Trong đó tổng sách về Khoa học kỹ thuật là 9.799 cuốn, đạt 10 cuốn/tủ sách" – ông Đỗ Trường Sơn thông tin

   Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào đọc sách của học sinh trong các đơn vị trường học, ngoài mô hình tủ sách phụ huynh đặt tại lớp học, Trưởng phòng GD&ĐT Thái Thụy cho biết, ngành GD&ĐT còn triển khai xây dựng mô hình thư viên xanh, thư viện thân thiện ngoài trời. Đến năm 2015, 100% các trường Tiểu học, 50% trường THCS có thư viện xanh.

   Đồng thời, chỉ đạo các trường mầm non dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ, tối thiểu 45 phút/ngày; hướng dẫn và khuyến khích cha mẹ học sinh đọc sách, kể chuyện cho con nghe thường xuyên tại gia đình…

Hải Bình

Nguồn https://giaoducthoidai.vn


Trịnh Thị Tuyết ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/qc3h4ox2.wav
Lan tỏa tình yêu đọc sách qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọcBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Kim DiệuLan tỏa tình yêu đọc sách qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc/PublishingImages/2020-03/Lan tỏa tình yêu đọc sách qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc_1_Key_30032020150547.jpeg

   ​Khơi dậy niềm đam mê đọc sách, truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách để nâng cao văn hóa đọc, thúc đẩy lòng nhân ái trong cộng đồng, đặc biệt là với các em học sinh, sinh viên… là hiệu quả tích cực mà Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc mang lại.

3/30/2020 9:30 AMYesĐã ban hành

Lan tỏa tình yêu đọc sách qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc_1.jpeg

Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019". Ảnh tư liệu: Thành Đạt/TTXVN

   Tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc 2020

   Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đang tiến hành triển khai Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020". Theo đó, vòng sơ khảo sẽ diễn ra đến ngày 15/7 và sau đó là vòng chung kết kéo dài đến đầu tháng 9/2020. Cuộc thi này dành cho các em học sinh, sinh viên ở các loại hình giáo dục. Các thí sinh tham gia dự thi sẽ chọn và trả lời các câu hỏi theo đề mà Ban tổ chức ra cho từng nhóm đối tượng, rồi gửi bài thi đến Ban tổ chức bằng một trong hai hình thức viết hoặc quay clip. Lễ công bố danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020", trao thưởng và tổng kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9/2020.

   Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà cho biết: Để triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc một cách có hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 2 văn bản: Công văn số 426/BVHTTDL-TV ngày 4/2/2020 về việc Hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, thông báo và hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục về địa điểm, thời gian tổ chức vòng sơ khảo, vòng chung kết... 

   Bà Vũ Dương Thúy Ngà cho biết, năm nay, thời gian tổ chức cuộc thi dài hơn, đối tượng tham gia dự thi được mở rộng hơn, nên chắc chắn sẽ thu hút nhiều người tham gia. Trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia tích cực trong việc mở rộng thêm đối tượng là sinh viên, học viên ở các trường và học viện.

   Đặc biệt, Hội người Mù Việt Nam cũng đã đề nghị được tham gia tổ chức vòng sơ khảo để đông đảo học sinh khiếm thị cả nước tham gia. Vụ Thư viện đã có văn bản hướng dẫn riêng gửi Hội người Mù Việt Nam để gửi các học sinh tham gia cuộc thi. Nhiều trường học ở các địa phương, kể cả ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, còn khó khăn cũng đã có những phản hồi tích cực về việc sẽ tham gia cuộc thi.

   Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà kỳ vọng, với việc chủ động tổ chức sớm, trong thời gian dài, cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020" sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị trường học, nhất là các bạn học sinh, sinh viên trên toàn quốc, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo…, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả xã hội.

   Lan tỏa tình yêu đọc sách

   Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần đầu tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trên toàn quốc, thu hút trên 536.000 học sinh, sinh viên thuộc gần 4.400 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và học viện tham gia. Cuộc thi đã hình thành một sân chơi bổ ích, thu hút sự quan tâm không chỉ đối với học sinh, sinh viên mà còn cả các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh. Trong cuộc thi này, Ban tổ chức đã lựa chọn được nhiều bài thi hay, ý nghĩa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng để trao giải thưởng. 

   Từ thành công của cuộc thi đầu tiên, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục tổ chức cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với thanh, thiếu niên và nhi đồng trên toàn quốc. Từ đó, Ban Tổ chức khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Đồng thời, giúp các em học sinh, sinh viên có thêm kinh nghiệm tiếp nhận thông tin tốt hơn, biết chọn cuốn sách hay, sách tốt để đọc, làm cho cuộc sống phong phú hơn, góp phần đã làm thay đổi cuộc sống, làm thay đổi nhận thức…

   Bà Vũ Dương Thúy Ngà cho biết, việc tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc không chỉ góp phần hình thành thói quen đọc sách trong giới trẻ, mà cao hơn thế, các hoạt động của cuộc thi đã góp phần đánh thức lòng nhân ái của thế hệ trẻ.

   Cụ thể, sau cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019, Vụ Thư viện tổ chức cho các học sinh, sinh viên đoạt giải trong cuộc thi đến thăm và gặp gỡ với các học sinh khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, phát động phong trào cùng bạn đọc sách để các em mắt sáng giúp đỡ các em khiếm thị, động viên, khích lệ các em học sinh khiếm thị tham gia các hoạt động. Đặc biệt, khi Vụ Thư viện tổ chức mời một nhân vật đặc biệt đến trò chuyện, truyền cảm hứng cho các em khiếm thị. Các em học sinh khiếm thị đã quyên góp tiền mua sách tặng cho các cho các bạn nhỏ bị ung thư… Bên cạnh đó, thông qua hoạt động giao lưu khơi nguồn văn hóa đọc, nhiều em nhỏ ở các địa phương đã quyên góp, trao tặng sách cho trẻ em khuyết tật, bệnh nhân trong các bệnh viện, mang sách đến cho các bạn vùng sâu vùng xa…

   "Các phong trào làm việc tốt cứ diễn ra nối tiếp nhau, cho thấy việc đọc sách đã góp phần thay đổi nhận thức, để mọi người sẵn sàng chung tay tặng sách, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thúc đẩy tinh thần tương thân, tương ái giữa các em nhỏ trong hoạt động cùng giúp nhau có thêm nghị lực sống để vươn lên. Đây là thành công lớn nhất mà cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã đạt được trong thời gian qua", bà Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh.

Phương Lan (TTXVN)

Nguồn https://baotintuc.vn


Nguyễn Kim Diệu ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/yo2gciul.wav
Thư viện tỉnh: Tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn cho học sinhBài viết sưu tầmBài viếtPhan Kiều KhônThư viện tỉnh: Tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn cho học sinh/PublishingImages/2020-04/Thư viện tỉnh Tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn cho học sinh_1_Key_09042020213916.jpeg

   ​Những ngày gần đây, số lượt bạn đọc đến Thư viện tỉnh tăng gấp 2 lần so với thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19. Sở dĩ, việc thu hút được nhiều bạn đọc trong mùa dịch là do Thư viện tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống dịch và đổi mới phương thức nhằm xây dựng môi trường vui chơi, học tập an toàn và lành mạnh.

3/27/2020 10:15 PMYesĐã ban hành

Thư viện tỉnh Tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn cho học sinh_1.jpeg

Cán bộ Thư viện tỉnh tuyên truyền cho học sinh về quy trình rửa tay đúng cách để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T

   Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng đã được cho nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Đi kèm với sự an tâm, không ít phụ huynh lại "đau đầu" với việc tìm một nơi gửi con phù hợp để trẻ vừa được học mà chơi, chơi mà học. Giữa nhiều sự tính toán, cân nhắc, thư viện được xem là một trong những địa chỉ lý tưởng được nhiều phụ huynh có con nhỏ, các em học sinh trung học yên tâm lựa chọn.

   Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế đến những nơi đông người là cách phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. Vậy vì sao các phụ huynh lại chọn cách cho con em đến Thư viện tỉnh - nơi vốn có nhiều người thường xuyên lui tới? Không phải vì phụ huynh chủ quan hay chẳng còn chọn lựa nào khác, mà điều này được xuất phát từ những giải pháp thiết thực của Thư viện tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chính vì thế, thư viện đã và đang nhận được sự tin tưởng, góp phần giúp phụ huynh giải quyết nỗi lo làm thế nào để trẻ được vui chơi, học tập an toàn trong mùa dịch bệnh.

   Ngay từ khi có chỉ đạo của Sở VH-TT-TT&DL, Thư viện tỉnh bắt tay vào xây dựng kế hoạch và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đơn vị tiến hành tổng vệ sinh các phòng chức năng, nhất là những phòng có nhiều bạn đọc. Trong đó, thường xuyên vệ sinh tay vịn cầu thang, tay nắm các cửa ra vào, bàn ghế, đồ chơi trẻ em, máy vi tính, các tủ và kệ sách… Đặc biệt, bạn đọc đến thư viện đều được hướng dẫn, nhắc nhở rửa tay với dung dịch sát khuẩn được trang bị sẵn cho từng phòng. Trước đây, thư viện còn thực hiện tặng khẩu trang y tế cho bạn đọc, song việc làm này không còn được duy trì do tình trạng khan hiếm vật dụng y tế.

   Bà Lưu Thị Hồng Liễu, Giám đốc Thư viện tỉnh, cho biết: "Để thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch COVID-19, Ban giám đốc Thư viện tỉnh đã chỉ đạo cán bộ các phòng chức năng phải thường nhắc nhở bạn đọc giữ vệ sinh cá nhân; chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của các em; chú ý chia bạn đọc ra nhiều khu vực để hạn chế tình trạng tập trung tại chỗ. Đặc biệt, cho dán áp-phích tuyên truyền, số điện thiện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Bạc Liêu… tại tất cả các phòng để cung cấp thêm thông tin, kiến thức và nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 cho phụ huynh, học sinh".

   Cùng với việc xây dựng môi trường đọc sách trong lành và an toàn, Thư viện tỉnh còn có nhiều hoạt động thú vị dành cho bạn đọc trong mùa dịch. Đơn cử như với phòng thiếu nhi, các em được cán bộ thư viện hướng dẫn cách làm hoa giấy, ghép mô hình bằng que kem, kết cườm hình thú, chơi cờ… Với những bạn đọc thích thể thao thì có thể tham gia môn bóng chuyền, cầu lông trong khuôn viên thư viện. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc tích cực vận động cơ thể cũng là một trong những cách hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh.

   Em Lâm Bảo Ngọc, Trường THCS Trần Văn Ơn (TP. Bạc Liêu), bày tỏ: "Trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh, em và vài bạn cùng lớp thường xuyên đến thư viện để ôn tập, tham gia các hoạt động bổ ích và trang bị cho mình những thông tin về cách phòng chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, cha mẹ rất yên tâm và cũng khuyến khích em đến thư viện".

   Thay vì để con quanh quẩn trong nhà, việc cho các em đến thư viện cũng là một cách hay. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Thư viện tỉnh có thể xem là môi trường vừa an toàn, vừa có thể khơi dậy đam mê đọc sách và hạn chế tình trạng trẻ em sử dụng điện thoại, máy tính bảng vào những việc vô ích.

Hữu Thọ

Nguồn http://www.baobaclieu.vn


Phan Kiều Khôn ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/m2gl55ed.wav
Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giảBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Hồng VữngSách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả/PublishingImages/2020-04/Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả_6_Key_09042020214557.jpeg

​   Ở Việt Nam, sách tranh (Picture book), nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh vẫn còn khá mới và đang phát triển nhanh trong vài năm trở lại đây.

3/27/2020 10:00 PMYesĐã ban hành

   Là một xu hướng mới trong thưởng thức và "đọc" sách nên vài năm trở lại đây, sách tranh (picture book) đang được bạn đọc Việt quan tâm hơn so với những dòng sách khác.

    Rất ít chữ, và thể hiện nội dung bằng tranh vẽ trực quan, sinh động nhưng vẫn toát lên được câu chuyện muốn kể, có nhiều ý nghĩa..., sách tranh hiện đang là một trong những ấn phẩm được các nhà xuất bản Việt Nam chú trọng phát triển như một sản phẩm để cạnh tranh.

Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả_1.jpeg

Sách tranh (picture book) thu hút sự quan tâm của bạn đọc Việt

   Sách tranh không phải là truyện tranh

   Hiện nay, sách tranh thường bị lẫn lộn với hai thể loại khác là truyện tranh (comic) và sách có minh họa (illustrated book hoặc story book). Truyện tranh (comic), hiểu đơn giản là hình thức kể chuyện bằng hình ảnh có hình vẽ và lời thoại xuất hiện cùng lúc. Một trang truyện thường được chia làm nhiều khung nhỏ. 

   Sách có minh họa (illustrated book), thường là những câu chuyện có đoạn văn dài và xen lẫn một số trang tranh đóng vai trò minh họa lại những nội dung trong lời văn. 

Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả_2.jpeg

   Còn sách tranh (picture book) là loại sách có nội dung văn học và được minh họa bằng những tranh vẽ có nội dung, thậm chí là những tác phẩm hội họa thực thụ. Sách tranh trên thế giới đa dạng về hình thức thể hiện, chất liệu (màu chì, sáp, sơn dầu, màu nước, cắt giấy, ghép vải...) cho đến tác động tương tác (lật, xoay, chạm, kéo, tranh nổi...). 

   Thậm chí nhiều sách in hình ảnh trái ngược hẳn với nội dung hoặc cố tình chừa ra những khoảng trống để có thể tự đặt vào đó suy nghĩ của mình. Khác với truyện có tranh minh họa, câu chữ trong sách tranh luôn phải đi cùng hình ảnh và rất cô đọng, thậm chí có thể trở thành những câu châm ngôn.

   Trong ngành xuất bản, sách tranh đang được quan tâm phát triển với đề tài đa dạng dành cho các đối tượng độc giả ở nhiều lứa tuổi. Tại Việt Nam, quyển sách tranh đầu tiên được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành vào năm 1973 là truyện cổ tích "Tấm Cám" với phần hình minh họa đều được vẽ bằng tay rất cầu kỳ. 

Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả_3.jpeg

   Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, mãi cho đến vài năm gần đây, nhiều nhà xuất bản  quan tâm đến thể loại sách tranh, bởi xu hướng thế giới trong văn hóa đọc rất chú trọng thể loại này. Nhiều cuốn sách tranh nước ngoài được nhập khẩu, chuyển ngữ và giới thiệu tới độc giả trong nước. Bên cạnh đó, một số tranh sách được tác giả Việt cho ra mắt độc giả. 

   Không chỉ có sách tranh dành cho trẻ em, sách cho người lớn cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng như: "Thương nhớ thời bao cấp" (Thành Phong và Hữu Khoa); "Một ngày của bố" (Thụ Nho - Thái Mỹ Phương); "Hành trình đầu tiên" (Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên), "Đời về cơ bản là buồn cười" (Lê Bích). Và các đầu sách này đều bán khá chạy, chứng tỏ lượng cung đã bắt đầu lạc quan cho dòng sách này phát triển ở Việt Nam.

Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả_4.jpeg

   Có một dòng sách tranh đang phát triển

   Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sách tranh với đa dạng thể loại, độc giả có thể lựa chọn theo sở thích, lứa tuổi. Gần đây, nhiều độc giả trẻ đã tìm bộ sách tranh "Miền Trung" với 3 cuốn: "Thực" - về ẩm thực, "Kiến" - về kiến trúc, "Tích" - về tích cổ của nhà xuất bản Kim Đồng. Bộ sách nằm trong dự án sách minh họa nhằm lưu giữ các nét văn hóa đặc trưng của đất nước với sự tham gia của gần 90 họa sĩ trẻ. 

   Đây gần như là bộ sách cẩm nang dành cho những người thích du lịch, khám phá vẻ đẹp đất nước, nhất là dải đất miền Trung nắng gió, có nhiều công trình kiến trúc lâu đời, các món ăn đặc sắc, những chuyện xưa, tích cũ thú vị. Đặc biệt, chúng được thể hiện bằng những nét vẽ đơn giản mà tài hoa khiến việc trải nghiệm sách không còn đơn điệu.

   Bộ sách tranh "Câu chuyện dòng sông" gồm 3 tập: "Người mẹ sông Hồng", "Em gái sông Hương", "Chàng trai Cửu Long" của tác giả Thủy Nguyên vừa ra mắt độc giả cũng được đánh giá cao. Bộ sách là một kiểu du lịch, trải nghiệm, đưa bạn đọc tham gia một chuyến du ngoạn về với các dòng sông ở ba miền, tìm hiểu và chứng kiến những sản phẩm văn hóa sinh ra từ cư dân của các vùng châu thổ của từng lưu vực các con sông đó. 

Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả_5.jpeg

   Mỗi dòng sông, bạn đọc nhận được những thông tin cơ bản làm giàu thêm lượng kiến thức cho mình, đồng thời bị chinh phục bởi các bức tranh gánh hàng rong của những người phụ nữ đôn hậu ở Đồng bằng sông Hồng; kiến trúc lăng tẩm ở Thừa Thiên Huế hoặc mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ...hiện lên đầy sinh động. 

   Hay sách tranh "Thiện và ác và cổ tích" kể lại 16 câu chuyện rất quen thuộc với người Việt như:  Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ,  Sự tích quả dưa hấu, Sự tích trầu cau, Trương Chi, Tấm Cám, Thạch Sanh... Mỗi truyện có một họa sĩ vẽ khác nhau tạo nên sự đa dạng và đầy cá tính cho cuốn sách. 

   Bằng cái nhìn nhân văn, các câu chuyện cổ tích được giữ nguyên cốt truyện gốc nhưng gia giảm tình tiết, sao cho độc giả, đặc biệt lứa tuổi thiếu nhi có thể phân biệt thiện - ác, đúng - sai nhưng không trở nên tàn nhẫn, độc ác, hay có tâm lý hận thù...

Sách tranh Việt - trào lưu mới nhằm thu hút độc giả_6.jpeg

   Ngoài ra, các sách tranh được đón đọc và mua nhiều thời gian qua còn có "Phố cổ Hà Nội - Ký họa và hồi ức", "Ai ở sau lưng bạn thế", "Mười chú ếch", "Các bệnh thường gặp", "Pao và những người bạn", "Tòa nhà 100 tầng", "Truyện Kiều", "Lĩnh Nam chích quái", "Nàng Lọ Lem", "Hành trình đầu tiên"... 

   Các sách tranh Việt thời gian qua đã phần nào tạo nên ảnh hưởng tích cực, thể hiện sự quan tâm lưu giữ các giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống khi lấy cảm hứng từ lịch sử, phong cảnh, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực... của các vùng miền Việt Nam. 

   Và chính điều này làm phong phú cho thể loại sách tranh Việt, mang đến cho bạn đọc hình thức tiếp cận mới lạ, cuốn hút để có thể tích hợp nhiều kiến thức nhất trong thời gian ngắn nhất.

 

(Theo vov.vn)

                                                                                       Nguồn https://baolamdong.vn


Nguyễn Hồng Vững ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/pedj0odm.wav
Thư viện tỉnh Đồng Nai lan tỏa văn hóa đọcBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Hằng NiThư viện tỉnh Đồng Nai lan tỏa văn hóa đọc/PublishingImages/2020-04/Thư viện tỉnh Đồng Nai lan tỏa văn hóa đọc_1_Key_09042020200515.jpeg

​   Đại hội Chi hội Nghệ sĩ múa ViệtNam tỉnh Đồng Nai, thư viện tỉnh Đồng Nai lan tỏa văn hóa đọc, Đồng Nai sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh là tin văn hóa du lịch nổi bật tại tỉnh Đồng Nai hôm nay.

3/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

   Đại hội Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai

   Nguồn tin báo Đồng Nai cho biết, Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Đại hội lần thứ II để tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ I (2013-2020) và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ II (2020-2025).

Thư viện tỉnh Đồng Nai lan tỏa văn hóa đọc_1.jpeg

Ra mắt Ban chấp hành Chi hội nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ II

   Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai có 6 hội viên hoạt động thường xuyên dưới sự chỉ đạo của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2013-2020, chi hội đã biên đạo và dàn dựng nhiều chương trình văn nghệ quần chúng cơ sở; tham gia các hội thi, hội diễn toàn quốc.    Đi sưu tầm và nghiên cứu múa dân tộc Chơro, Mạ tại các huyện Định Quán, Tân Phú; đi thực tế tại cộng đồng dân tộc Hoa xã Bảo Bình, H.Cẩm Mỹ… Chi hội đã gặt hái được nhiều giải thưởng như: 3 huy chương vàng của Bộ VH-TTDL trong cuộc thi Tiếng hát từ trái tim của Hội Người mù Đồng Nai (biên đạo Thân Thế Thời); giải B Liên hoan múa toàn quốc năm 2017 (biên đạo Việt Bắc); giải A của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (biên đạo Lâm Đại)…

   Nghệ sĩ Thân Thế Thời tiếp tục được bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).

   Thư viện tỉnh Đồng Nai lan tỏa văn hóa đọc

   Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, mọi mặt đời sống từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, giáo dục… đều chịu tác động rất lớn. Tuy nhiên, đối lập với việc dịch bệnh đang tạo ra những hệ lụy đáng quan ngại thì hoạt động đọc sách của người dân lại có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn. Đây cũng là cơ hội để các ngành và các đơn vị tiếp tục những giải pháp xây dựng "văn hóa đọc", hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng.

   Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở VHTTDL Đồng Nai yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung đông người. Riêng đối với Thư viện tỉnh và hệ thống các thư viện huyện, thành phố hoạt động phục vụ bạn đọc vẫn được duy trì khá hiệu quả.

   Theo đó, Thư viện tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân hiểu rõ hơn về loại dịch bệnh Covid-19 và cách phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro do dịch bệnh gây ra. Thư viện đã vệ sinh kho, phòng sạch sẽ, thoáng mát để phục vụ độc giả. Nhân viên thư viện được cấp phát đầy đủ khẩu trang y tế, đeo khẩu trang nghiêm túc nhằm bảo vệ cho độc giả cũng như bản thân và đồng nghiệp.

   Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh đã bổ sung hơn 2.700 bản sách, cấp phát hơn 3 ngàn thẻ đọc, lưu hành hơn 200 ngàn lượt sách báo, tạp chí, thu hút hơn 64 ngàn lượt độc giả. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, thư viện chủ động xây dựng tủ sách chuyên đề: Tăng cường sức đề kháng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với hơn 95 bản sách; viết tin, bài tuyên truyền trên mạng xã hội, website của thư viện. Trong tháng 2 và tháng 3 này, số lượng bạn đọc làm thẻ đọc mới và mượn sách về nhà cao hơn mọi năm. "Thời điểm này các năm trước, bạn đọc đến đọc sách và sử dụng internet tại thư viện TP.Long Khánh rất đông thì năm nay, họ chỉ đến mượn và trả sách hằng ngày. Nhu cầu đọc sách tại nhà của người dân tăng cao. Điều này cũng dễ hiểu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi người mượn sách về nhà đọc vừa nâng cao kiến thức vừa đảm bảo an toàn. Ngoài việc tăng cường làm thẻ đọc mới, thư viện cũng chủ động theo dõi các văn bản chỉ đạo để phục vụ bạn đọc một cách tốt nhất.Tại các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hoạt động đọc sách cũng có phần trầm lắng hơn, đặc biệt với các cấp học từ mầm non đến THCS cũng đóng cửa do học sinh được nghỉ học.

   Để nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là đối với học sinh, sinh viên, hệ thống các thư viện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hội thi như: kể chuyện và vẽ tranh theo sách; đẩy mạnh trưng bày, triển lãm, giao lưu nói chuyện chuyên đề; trao tặng sách cho học sinh vùng sâu, vùng xa; luân chuyển sách đến các trường học, công ty. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã luân chuyển 3 ngàn bản sách về cơ sở, cụ thể: Trường THCS Nguyễn Huệ (500 bản), Trường đại học Công nghệ Đồng Nai (1 ngàn bản), Trung tâm cai nghiện Xuân Lộc (1,5 ngàn bản).

   Mới đây nhất, ngành Văn hóa đã có kế hoạch phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai năm 2020. Cuộc thi dành cho đối tượng là học sinh tiểu học, THCS và THPT đều có thể tham gia. Theo Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Nai, trước tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, học sinh tiểu học, THCS đang nghỉ học, việc triển khai cuộc thi đến từng học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

   Phát triển văn hóa đọc đến năm 2030 đang đặt ra nhiều mục tiêu cho ngành Văn hóa. Do vậy trong thời gian tới, các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức mới, hiện đại nhằm tăng tính hấp dẫn cho bạn đọc. Các địa phương chú trọng việc đẩy mạnh nguồn lực xã hội hóa trong hoạt động thư viện. Ngoài ra, các NXB, công ty phát hành sách cần nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các xuất bản phẩm; tổ chức thường xuyên những hội sách quy mô với sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh. Việc bày bán nhiều đầu sách với giá ưu đãi giúp bạn đọc tiếp cận với những cuốn sách bổ ích, những câu chuyện nhân văn. Và như thế sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn hóa, văn minh theo đúng giá trị của nó.

   Đồng Nai sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ VHTTDL tại Công văn số 947/BVHTTDL-TCDL về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 16/3, Sở VHTTDL Đồng Nai đã có công văn báo cáo Bộ VHTTDL về việc sử cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, sau khi triển khai, một số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với những trường hợp khách nhập cảnh vào Việt Nam đang trong thời gian cách lý bắt buộc 14 ngày và tình trạng khách có tiếp xúc với người bệnh. Cụ thể huyện Cẩm Mỹ có nhà nghỉ Gió Đông, nhà nghỉ Lê Thị Nô, huyện Nhơn Trạch có nhà nghỉ Hoa Phượng, nhà nghỉ Hoàng Linh và nhà nghỉ Minh Hoàng đăng ký tham gia vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh.

   Trước đó, Bộ VHTTDL có công văn đề nghị UBND của 25 tỉnh, thành phố, trong đó có Khánh Hòa rà soát, lựa chọn một số cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly người Việt Nam và người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú theo hình thức có trả phí. Các địa phương gửi danh sách các cơ sở lưu trú theo các hạng sao, kèm giá phòng ngủ và giá các dịch vụ thiết yếu (theo mức giá ưu đãi) về Bộ VHTTDL để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh thông báo cho các đối tượng phải cách ly đăng ký.

   Ngoài ra, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo sở quản lý du lịch phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch được lựa chọn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách lưu trú cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn https://toquoc.vn


Nguyễn Hằng Ni ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/md2jw34q.wav
Lan tỏa tình yêu sáchBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Văn ThiLan tỏa tình yêu sách/PublishingImages/2020-04/Lan tỏa tình yêu sách_1_Key_09042020202233.jpeg

   ​Muốn bài trí một không gian để thỏa đam mê đọc sách của gia đình mình và lan tỏa tình yêu sách đến mọi người, anh Đỗ Viết Thảo đã xây dựng một thư viện miễn phí ở địa chỉ 66 phố Chùa Láng, quận Đống Đa.

3/27/2020 2:30 PMYesĐã ban hành

Lan tỏa tình yêu sách_1.jpeg

Bạn đọc thường xuyên tìm đến thư viện miễn phí để bổ sung kiến thức hay đơn giản là thư giãn qua các trang sách.

   Buổi sáng thứ bảy, Nguyễn Hương Giang - sinh viên năm thứ hai Trường đại học Lao động - Xã hội chạy xe máy từ phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy) đến thư viện miễn phí trên phố Chùa Láng. Tiếng nhạc nhè nhẹ, không gian tĩnh lặng với cách bài trí trang nhã ở đây giúp Giang thư thái hơn. Tiến lại phía gian sách, tìm lại cuốn sách mình đang đọc dở mấy ngày trước đó, Giang chọn một bàn ngồi đọc, tránh làm ồn đến những người chung quanh. Thư viện này đã trở thành địa chỉ quen thuộc của Hương Giang, dù cô mới biết cách đây hai tuần qua mạng xã hội. "Ở đây có rất nhiều sách hay và bổ ích, không gian dễ chịu. Mặc dù là thư viện miễn phí, nhưng mọi người đều được chào đón rất lịch sự", Giang cho biết. Bánh kẹo, hạt dưa, cà-phê, trà, bút, giấy A4 có sẵn trên quầy với lưu ý "tùy ý sử dụng" khiến người đọc cảm thấy ấm lòng.

   Chiều cuối tuần, chị Hoàng Thị Hồng Hà, 32 tuổi, ở phố Tây Sơn (quận Đống Đa) cùng con nhỏ bảy tuổi lần đầu đến thư viện miễn phí. Con được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, không muốn lãng phí thời gian, chị Hà luôn tìm những hoạt động bổ ích nhưng an toàn cho con. Nghe bạn bè giới thiệu thư viện có nhiều sách hay, không gian thoáng đãng, chị Hà đã tìm đến. "Tôi cứ nghĩ cái gì miễn phí hẳn sẽ không chất lượng, nhưng đến đây thì rất bất ngờ. Không gian xinh xắn, thoáng đãng, có nhiều sách dành cho trẻ em. Nhà vệ sinh có xà-phòng, nước xịt khuẩn và cả cồn rửa tay", chị nói.

   Anh Đỗ Viết Thảo, người xây dựng thư viện miễn phí cho biết, hai vợ chồng anh đều có niềm đam mê với sách. Vì vậy, sau khi mở cửa hàng mỹ phẩm, tầng hai bỏ trống, vợ anh nêu ý tưởng lập một phòng đọc sách cho mình và mọi người. "Ở đây gần Học viện Ngoại giao, Trường đại học Ngoại thương và nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở cho nên nếu mở thư viện, sẽ có nhiều học sinh, sinh viên được đọc sách", vợ anh gợi ý. Tuy nhiên, muốn không gian đẹp và thu hút hơn, anh Thảo quyết định thiết kế thư viện như một quán cà-phê để tạo sự thoải mái, thích thú cho người đọc.

   Hiện thư viện có khoảng 400 đầu sách, đều là sách của vợ chồng anh Thảo và bạn bè của anh chị đóng góp. Các loại sách văn học, sách trẻ em, sách phát triển kỹ năng, sách hướng dẫn kinh doanh và sách về Phật giáo phong phú, được sắp xếp gọn gàng, khoa học. "Trung bình mỗi ngày có từ 10 đến 20 người yêu sách đến đọc. Rất nhiều bố, mẹ còn dẫn theo con nhỏ", anh Thảo cho biết. Chủ nhân của thư viện miễn phí dự đoán, hết đợt dịch Covid-19, khi sinh viên trở lại trường học, chắc chắn đây sẽ là điểm đến của rất đông bạn trẻ.

   Mặc dù được sử dụng miễn phí nhiều dịch vụ tại đây, nhưng đáng tiếc là có một số bạn đọc chưa tôn trọng không gian chung của thư viện. Sinh viên Hương Giang cho biết, cô thường chọn đến thật sớm, lúc ít người đến để được yên tĩnh đọc sách. "Có một nhóm các bạn đến thư viện, nhưng chỉ ôm khư khư điện thoại, nói chuyện, cười đùa khúc khích. Có bạn lại gõ máy tính lách cách hoặc cắn hạt dưa tanh tách làm ảnh hưởng không nhỏ đến những người muốn tập trung đọc sách. Em mong các bạn khi đến đây sẽ có ý thức hơn, trân trọng hơn công sức của những người có tâm mở thư viện miễn phí cho mình đọc", cô nói

Bài và ảnh: Chí An

https://nhandan.com.vn


Nguyễn Văn Thi ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/zvdk2wcn.wav
Ba công trình mới nghiên cứu về văn học và văn hóa dân gian đáng quan tâmBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Hồng VữngBa công trình mới nghiên cứu về văn học và văn hóa dân gian đáng quan tâm/PublishingImages/2020-04/Ba công trình mới nghiên cứu về văn học và văn hóa dân gian đáng quan tâm_1_Key_09042020203050.jpeg

   ​Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2009 - 2019), quý IV năm 2019, Chi hội Văn học dân gian (VHDG) Lâm Đồng đã xuất bản 3 tác phẩm - công trình nghiên cứu về văn học, văn hóa dân gian (NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ấn hành) rất đáng quan tâm. Đó là: "Nghiên cứu văn học và văn hóa theo loại hình" (TS. Lê Hồng Phong chủ biên) là công trình nghiên cứu của tập thể Chi hội và sách của hai hội viên - giảng viên Đại học Đà Lạt: "Nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam theo hướng tiếp cận đa ngành" (Nguyễn Cảnh Chương), "Tín ngưỡng và lễ hội của dân tộc Mông (Võ Thị Thùy Dung). 

3/27/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

Ba công trình mới nghiên cứu về văn học và văn hóa dân gian đáng quan tâm_1.jpeg

Ba tác phẩm - công trình nghiên cứu về văn học, văn hóa dân gian do NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ấn hành

   Trao đổi với TS Lê Hồng Phong - Chi hội trưởng Chi hội VHDG Lâm Đồng, ông cởi mở tâm sự: Từ năm 2009 trở về trước, trên địa bàn Lâm Đồng đã có một số hội viên Hội VHDG Việt Nam hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội VHDG Việt Nam, một số hội viên khác sinh hoạt ghép trong các chi hội trực thuộc Hội VHNT Lâm Đồng, chưa có một tổ chức cơ sở để tập hợp hội viên nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc ở địa phương. Ngày 7/12/2004, tại Trường Đại học Đà Lạt, GS Trần Quốc Vượng - Phó Tổng Thư ký thứ nhất Hội VHDG Việt Nam đã xúc tiến chỉ định Ban Vận động thành lập Chi hội. Ngày 10/10/2009, Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng ra quyết định thành lập Chi hội VHDG Lâm Đồng gồm 15 hội viên do ông Lê Hồng Phong là Chi hội trưởng. Chi hội VHDG Lâm Đồng hiện có 21 hội viên, trong đó có 12 hội viên Hội VHDG Việt Nam. Từ ngày thành lập, các hội viên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và công tác trong xây dựng Chi hội và các lĩnh vực chuyên môn. Chi hội có 1 PGS.TS, 9 TS, 5 ThS - NCS, còn lại là thạc sĩ và cử nhân. Sản phẩm sáng tạo của hội viên chủ yếu là các đề tài khoa học các cấp, các luận văn, luận án liên quan đến văn hóa dân gian, các bài viết mang tính học thuật được công bố trên các tạp chí khoa học của các viện nghiên cứu và các trường đại học, các công trình sưu tầm và nghiên cứu được xuất bản theo dạng sách riêng, sách chung. Do có những đóng góp trong sưu tầm, nghiên cứu giảng dạy và công bố về văn hóa, văn nghệ dân gian, tập thể Chi hội VHDG Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vào các năm 2012, 2017 và 2019. Công trình tập thể "So sánh Folklore" được Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao tặng Giải B vào năm 2012. 

   TS Lê Hồng Phong - Chi hội trưởng Chi hội VHDG Lâm Đồng, chia sẻ: Sau cuốn "So sánh Folklore" (NXB Thanh Niên, 2012) và "Nghiên cứu Folklore theo hướng tiếp cận liên ngành" (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015), "Nghiên cứu văn học và văn hóa theo loại hình" vừa ra mắt độc giả là công trình thứ ba được tuyển chọn, biên tập. Sách dày 506 trang, khổ 16 x 24 cm. Sách tập trung 3 chủ đề chính: Về loại hình văn hóa, sách đề cập đến tín ngưỡng và phong tục truyền thống của một số dân tộc Việt Nam và Đông Nam Á, nhấn mạnh Tây Nguyên, tập trung vào các dân tộc cư trú tại Lâm Đồng; tìm hiểu tín ngưỡng và phong tục trong đời sống hoặc trong truyện kể dân gian; có thêm các bài viết về tín ngưỡng, nhà cửa và phong cách con người trong xã hội đương đại. Về loại hình văn học dân gian, ngoài bài viết khái quát chung về sự vận động của các thể loại văn học dân gian, sự phát triển không đều, sự giao lưu về thể loại và sự tồn tại song song của hai loại hình văn học trong thời đương đại, là các bài viết về các thể loại hay tiểu loại như sử thi, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện trạng, truyện hài - ngụ ngôn, ca dao... Về loại hình văn học viết, bài viết về khuynh hướng, trào lưu và trường phái từ góc nhìn loại hình học mang tính lý thuyết và có những gợi ý về phương pháp nghiên cứu. Sau các bài về văn học dân gian là các bài về văn học trung đại, hiện đại và đương đại. Đó là các bài về tiểu thuyết sử thi và tiểu thuyết lịch sử; về truyện ngắn và thi pháp truyện ngắn từ cái nhìn so sánh, truyện ngắn Lâm Đồng và truyện ngắn Việt Nam hải ngoại... Ngoài ra, công trình còn có các bài về thể thơ lục bát; truyện thơ Nôm khuyết danh và truyện thơ Nôm bác học như sự kế thừa, giao thoa và tương tác giữa hai dòng văn học, cũng là hai loại hình nghệ thuật ngôn từ; về mối quan hệ giữa văn học và báo chí; về các chương trình phát thanh - truyền hình chuyên biệt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 

   Tác giả cuốn sách là các tiến sĩ, thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh, là hội viên hoặc cộng tác viên của Chi hội VHDG Lâm Đồng. Từ góc độ tộc người - đối tượng nghiên cứu, cuốn sách tuyển chọn các bài viết về các dân tộc gốc Tây Nguyên như Mạ, K'Ho, Churu, Xơ Đăng, M'Nông, Chăm, Raglai,... Nếu tính chi tiết thì còn có các dân tộc thiểu số khác trong từng phần của các bài viết, tất nhiên là có cả người Kinh (Việt), Mường, Thái, Tày, Nùng, cả người Lào, Nhật, Hàn Quốc và một số dân tộc khác trong khu vực. Từ cái nhìn vùng - thể loại, nổi bật nhất là các thể loại văn học dân gian Tây Nguyên và các thể loại văn học viết của Việt Nam; có một số trường hợp mở rộng hơn, đến văn học, văn hóa Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đông Nam Á, trong tương quan ít nhiều với văn học, văn hóa Việt Nam. 

   Điểm qua nội dung "Nghiên cứu văn học và văn hóa theo loại hình" thấy có 35 bài nghiên cứu; trong đó, có nhiều vấn đề đáng quan tâm như: Về sự vận động của văn học dân gian (TS.Lê Hồng Phong), Yal yao Blom kòn Yồi của người K'Ho ở Lâm Đồng (Ngọc Lý Hiển), Thủ pháp nghệ thuật và ngôn ngữ sử thi M'Nông (Võ Thị Thùy Dung), Vài nét về tín ngưỡng, tôn giáo của người Cil (Chil) ở Lâm Đồng (Mai Minh Nhật), Tác phẩm Thạch Sanh từ truyện kể đến truyện thơ (Nguyễn Cảnh Chương), Thủ pháp nghệ thuật của truyện cười Nhật Bản (Lê Thị Quỳnh Hảo), Một số đặc điểm của truyện ngắn Lâm Đồng (Hà Thị Dịu), Hai hình thức hầu đồng trong sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu ở Lâm Đồng (Bùi Thị Thoa), Văn hóa ứng xử của người Đà Lạt (Lê Thị Nhuấn)... 

   Cùng với công trình nghiên cứu trên, cuốn "Nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam theo hướng tiếp cận đa ngành" của Nguyễn Cảnh Chương là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Từ đánh giá thực trạng nghiên cứu nói chung, nghiên cứu tiếp cận theo hướng liên ngành nói riêng trong nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam, đi đến phân tích những điểm mạnh, những hạn chế, bất cập của các phương pháp, thành tựu ở một số công trình nghiên cứu liên ngành tiêu biểu. Thông qua kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định tính khả thi của nghiên cứu liên quan trong nghiên cứu văn học trung đại nói chung, văn học Việt Nam nói riêng... 

   Theo tác giả Nguyễn Cảnh Chương: Hiện nay, nghiên cứu khoa học liên ngành đã trở thành một khái niệm phổ biến, xuất phát từ thực tế ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề mới có mức độ phức tạp cao, đòi hỏi kiến thức của nhiều ngành mới có thể giải quyết. Bên cạnh đó, xét về bản chất, nhiều ngành khoa học lớn đã là liên ngành hoặc đa ngành, như văn hóa học tự bản thân đã là một liên ngành; văn học sử đã là sự kết hợp giữa văn học và lịch sử... Ngoài ra, chúng ta cũng nhận thấy rằng, ngày nay, hầu hết các môn khoa học đều đã phát triển xa tới mức, chỉ kiến thức trong một chuyên ngành hẹp của một môn khoa học cũng đã rất lớn, "phức tạp" như liên ngành, đòi hỏi một nhà nghiên cứu phải mất nhiều thời gian mới có thể nắm vững được để có thể thoải mái làm việc và sáng tạo.

   "Tín ngưỡng và lễ hội của dân tộc M'Nông" của Võ Thị Thùy Dung là công trình chuyên khảo nhằm làm rõ những đặc điểm của tín ngưỡng và lễ hội từ truyền thống đến hiện đại. Trên cơ sở đó, tìm hiểu mối quan hệ, cấu trúc, giá trị của tín ngưỡng và lễ hội trong đời sống văn hóa cư dân M'Nông; đồng thời, nghiên cứu sự biến đổi của nó trong thời đại mới là việc làm có ý nghĩa về mặt lý luận. Dựa trên cơ sở những nội dung đã được nghiên cứu, tác giả đề xuất một số định hướng cơ bản cũng như giải pháp phục vụ công tác bảo tồn văn hóa tinh thần, trong đó có tín ngưỡng và lễ hội của dân tộc M'Nông. Về định hướng, chú trọng ba nhóm giải pháp chung về kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm giúp bảo tồn các yếu tố tích cực và loại bỏ các yếu tố tiêu cực trong tín ngưỡng, lễ hội. Theo tác giả, làm được như vậy, những giải pháp đưa ra mới có thể đem lại giá trị thực tiễn lâu dài đối với dân tộc M'Nông nói riêng và các dân tộc gốc Tây Nguyên nói chung. 

 

     ĐAN THANH

                                                                                                                Nguồn https://baolamdong.vn


Nguyễn Hồng Vững ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/0oeshfow.wav
Nâng tầm tác phẩm văn học để “kích cầu” độc giảBài viết sưu tầmBài viếtTrần Trường ThiênNâng tầm tác phẩm văn học để “kích cầu” độc giả/PublishingImages/2020-04/Nâng tầm tác phẩm văn học để kích cầu độc giả_2_Key_09042020204426.png

   ​Ngoài những tác phẩm văn học kinh điển, văn học còn mãi với thời gian, để "kích cầu" bạn đọc quay lại văn hóa đọc, rất cần những tác phẩm văn học có giá trị.

3/27/2020 1:45 PMYesĐã ban hành

   ​Đã có nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá đọc sách. Tuy nhiên, dù hiểu theo cách nào thì cũng cần thấy các yếu tố: Thói quen đọc sách, cách lựa chọn sách và kỹ năng đọc có vai trò quan trọng để tạo thành văn hoá đọc.

Nâng tầm tác phẩm văn học để kích cầu độc giả_1.png

Ảnh minh họa: Bảo Thoa

   Trong dòng chảy của lịch sử văn minh nhân loại, từ bao thế kỷ nay, ở nhiều nước đã xuất hiện thư viện và việc tổ chức đọc sách, báo cho các tầng lớp nhân dân. Ngày nay, với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin, văn hóa đọc đã bị tác động không nhỏ, tích cực cũng nhiều mà tiêu cực cũng không ít. Trước khi có các phương tiện nghe nhìn, sách là con đường lớn nhất để con người tiếp cận thông tin, văn hóa, tri thức. Đọc sách là một trong những cách thức giúp con người thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy. Bản thân hình ảnh thì thoảng qua, từ ngữ mới đọng lại lâu bền.

   Tuy vậy, đọc sách lại là sở thích của mỗi người. Trong xã hội, mỗi người sẽ có một mối quan tâm riêng, không phải ai cũng thích sách. Điều này không thể khẳng định rằng họ không nhận thức được vai trò của sách vở, của tri thức mà vì nhu cầu trong cuộc sống của họ được coi là đã đủ, không cần tìm hiểu từ trong sách. Vì vậy, tri thức trong sách đối với những người này không được coi trọng, thậm chí bị xem thường. Mặt khác, có nhiều người lại đọc sách không đúng cách. Đọc vội vã, đọc nhiều, đọc không lựa chọn,… nhưng đọc trăm nghìn cuốn sách cũng chẳng đọng lại được bao nhiêu.

   Nói đến "định hướng văn hóa đọc", nhiều năm nay các nhà văn hóa đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng việc triển khai lại không thể một sớm một chiều. Nhiều hội thảo khoa học diễn ra hàng năm, những kiến nghị về việc đưa văn hóa đọc bắt đầu từ việc giáo dục từ cấp tiểu học hay việc phát triển thư viện đến từng địa phương đều được tính đến. Cùng với đó, nhiều người lại lo lắng sự phát triển của công nghệ nghe nhìn sẽ lấn át việc đọc sách. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Vô hình chung, việc "định hướng" văn hóa đọc sách văn học truyền thống và công nghệ nghe nhìn trở thành một "cuộc đua" gấp rút mà có lẽ sách truyền thống sẽ thua trắng trên sân nhà.

   Có nhiều ý kiến cho rằng, ngày nay giới trẻ có suy nghĩ quá nông cạn, không thể phân biệt hay nhận biết đâu là tri thức thật, đâu là văn học giải  trí. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ngược lại. Cần phải nhìn vào thực tế, bởi thứ nhất, xã hội ngày càng hướng tới một nhu cầu thiết yếu: Hạnh phúc. Để hạnh phúc, người ta giải trí. Sách giải trí sẽ được nhiều người đọc hơn là sách nghiên cứu. Thứ hai, lực lượng văn học trong nước không thể địch nổi với văn học nước ngoài. Chỉ cần điểm qua những tác phẩm văn học trẻ của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Mexico… là có thể thấy họ có cách viết sáng tạo hơn, văn phong đa dạng, ngôn từ phong phú hơn. Trong khi các tác giả văn học trẻ ở ta còn mải mê với những tác phẩm viết theo lối kể chuyện đơn thuần, ít cốt truyện, không nghiên cứu sâu về đề tài cần viết, "chém gió" là chính.

   Đã có người từng ví, mỗi tác giả phải là một diễn viên. Một diễn viên muốn đóng đạt vai thì phải hòa nhập vào cuộc sống của nhân vật trước đã. Muốn đóng vai nhà báo thì phải học cách làm nghề báo, muốn đóng vai luật sư thì phải học làm luật sư, muốn đóng vai một lập trình viên thì phải nghiên cứu về lập trình… cái thần của văn học chính là sự "nhập vai".

   Ví dụ, ở dòng văn học trinh thám, một số tác giả trẻ đã cho ra những cuốn sách đầy sạn bởi bản thân họ không có kỹ năng phát triển tư duy một vụ án, cũng chưa từng tiếp xúc với một vụ án điển hình, chỉ cóp nhặt trên các tiểu thuyết đã xuất bản trước đó nhưng lại vô cùng thiếu logic. Hay ở dòng văn học thám hiểm, cũng chưa từng có tác phẩm nào nổi bật bởi tác giả chưa có trải nghiệm, có viết sách cũng chỉ như một cuốn hồi ký miêu tả, không có sức hút với bạn đọc. Dòng văn học ngôn tình được giới trẻ săn đón nhiều nhất, nhưng điểm qua những tác phẩm trong nước thì còn thua xa văn học nước ngoài. Cầm bất cứ cuốn sách nào lên, đọc cho đến hết cũng vẫn chỉ thấy một sự "nhàn nhạt" trong cốt truyện.

Nâng tầm tác phẩm văn học để kích cầu độc giả_2.png

Ảnh minh họa

   Cũng có nhiều người "quy trách nhiệm" cho các nhà xuất bản quá dễ dãi trong khâu phát hành. Nhưng nếu chúng ta đặt câu hỏi: Sách trong nước, sách tri thức, sách được coi là "văn học chân chính" liệu có hay hơn sách giải trí?  Suy cho cùng, cái gianh giới giữa hai cụm từ "văn học đích thực" với văn học giải trí rất mong manh. Không ai dám khẳng định văn học giải trí không phải là văn học đích thực. Trên thế giới đã từng có "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Trở về Ê đen", "Bố già", "Ăn, cầu nguyện, yêu"… hấp dẫn nhiều thế hệ bạn đọc bởi kịch tính và yếu tố giải trí, lãng mạn. Chỉ có những tác phẩm hay mới có chỗ đứng trên giá sách, dù là văn học kiểu nào. Phải chăng ngoài những giải pháp nâng tầm văn hóa đọc, chúng ta cần có giải pháp nâng tầm văn hóa viết?

   Nói đến "định hướng văn hóa đọc", nhiều năm nay các nhà văn hóa đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng việc triển khai lại không thể một sớm một chiều. Nhiều hội thảo khoa học diễn ra hàng năm, những kiến nghị về việc đưa văn hóa đọc bắt đầu từ việc giáo dục từ cấp tiểu học hay việc phát triển thư viện đến từng địa phương đều được tính đến. Cùng với đó, nhiều người lại lo lắng sự phát triển của công nghệ nghe nhìn sẽ lấn át việc đọc sách. Điều này hoàn toàn có cơ sở. Vô hình chung, việc "định hướng" văn hóa đọc sách văn học truyền thống và công nghệ nghe nhìn trở thành một "cuộc đua" gấp rút mà có lẽ sách truyền thống sẽ thua trắng trên sân nhà.

   Vừa qua, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) cho biết, trong hai năm thực hiện triển khai hai Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" và "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", số lượt người sử dụng sách báo tăng lên hơn 50 triệu lượt người. Số sách, báo trong thư viện công cộng và 30 tỉnh, thành phố lên đến hơn 180 triệu. Tuy nhiên, những con số này chưa thể dùng để khẳng định rằng văn hóa đọc đã được "nâng tầm".

   Bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện nhận định, việc đọc sách đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, làm thế nào để văn hóa đọc không phải là huyền thoại mà nó sẽ luôn là hiện hữu, sao cho tất cả mọi người quan tâm đến nó vẫn là một bài toán khó. Trong đó, khó khăn lớn nhất chính là nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa đọc.

   Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan truyền thông trong thay đổi nhận thức của người dân về văn hóa đọc. Bà Thúy Ngà cũng cho biết, trong thời gian qua, Vụ Thư viện đã thực hiện ký kết phối hợp với nhiều đơn vị để thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng như đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam. Trong thời gian tới, Vụ sẽ ký kết với Nhà xuất bản Phụ nữ. Điều này cho thấy, các Bộ ngành đã thể hiện sự quan tâm, chung tay để đưa văn hóa đọc đến với người dân.

   Tuy nhiên, trong thời gian tới, nên chăng các nhà quản lý, các nhà văn hóa sẽ có phương án "kích cầu" những tác phẩm văn học mới, có đủ sức thuyết phục nhiều bạn đọc hiện đại. Bởi suy cho cùng, chúng ta không thể chỉ dựa vào những tác phẩm trong quá khứ để đánh giá "văn hóa đọc" của giới trẻ ngày hôm nay.

Bảo Thoa

Nguồn https://laodongthudo.vn


Trần Trường Thiên ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/r5hmqasy.wav
Thư viện của cụ ông 88 tuổi miền sông Thương lúa hátBài viết sưu tầmBài viếtNguyễn Tuyết HồngThư viện của cụ ông 88 tuổi miền sông Thương lúa hát/PublishingImages/2020-04/Thư viện của cụ ông 88 tuổi miền sông Thương lúa hát_2_Key_09042020210543.jpeg

   Những ngày cuối năm cập rập, chúng tôi tìm về thư viện của cụ ông đã qua tuổi xưa nay hiếm từ lâu, về miền sông Thương lúa hát. Đó là cụ Đào Quang Huy ( Song Khê 1, Yên Dũng, Bắc Giang). Năm nay cụ đã bước sang tuổi 88, có lẽ là thủ thư cao niên bậc nhất Việt Nam…

 


3/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thư viện của cụ ông 88 tuổi miền sông Thương lúa hát_1.jpeg

Cụ Đào Quang Huy nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Ngày sách Việt Nam

   Cụ thủ thư ở miền quê… Tiến sỹ

   Thuở nhỏ, khi đọc Từ bến sông Thương của nữ sỹ Anh Thơ về các tao nhân mặc khách xứ Kinh Bắc, mảnh đất ấy đã vừa quen vừa lạ ở bên kia sông Đuống. Và nếu như Bắc Giang có 58 vị được ghi danh bảng vàng Tiến sỹ muôn đời ở Văn Miếu- Quốc Tử Gám thì chỉ riêng Yên Dũng nức tiếng lúa thơm được bao bọc bởi sông Cầu, sông Thương và Lục Nam đã có 13 vị Tiến sỹ.

   Trong mỗi hạt lúa của vùng quê này có hương phù sa của ba con sông nổi tiếng ấy góp vào qua trăm năm, qua nghìn năm những lơ thơ, đục trong, dạt dào lắng đọng lại thành hoa thành trái, thành diệu vợi của đất, của đời.

   Người Yên Dũng tự hào khi người khai khoa cho sự nghiệp khoa bảng của tỉnh Bắc Giang được vinh danh tại đây là Nguyễn Viết Chắt người quê tại xã Tài Yên- Yên Dũng đã đỗ nhất Tiến sỹ ( đại khoa) khoa thi năm Mậu Thìn 1088, sau khoa thi thứ nhất 13 năm. Và nữa, bia tiến sỹ đầu tiên dựng ở Văn Miếu năm Nhâm Tuất 1442 là do tiến sỹ Thân Nhân Trung soạn cũng là một người con ưu tú của Bắc Giang, có nguồn gốc gia đình tại xã Yên Hồng- Yên Dũng với câu nói bất hủ: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia".

   Đặc biệt hơn nữa, ở đây có  hai  cha con cùng được vinh danh là Tiến sỹ Đào Toàn Bân đỗ nhị giáp Tiến sỹ năm 1352 và con trai là trạng nguyên Đào Sư Tích, cả ba kì thi hương, thi hội, thi đình ông đều đỗ đầu ( 1381)…

Thư viện của cụ ông 88 tuổi miền sông Thương lúa hát_2.jpeg

Cụ Đào Quang Huy hạnh phúc nhận những thùng sách đầu tiên từ báo Pháp luật Việt Nam

   Cụ Huy  là nhà giáo nghỉ hưu, với mong muốn mọi người dân biết quý trọng và ham đọc sách, cụ đã dành tâm huyết trong nhiều năm để sưu tầm sách, vận động gia đình, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, Thư viện tỉnh và nhiều cá nhân  ủng hộ việc thành lập thư viện.Và rồi, chúng tôi cũng tới được thư viện khang trang của cụ Đào Quang Huy. Nhìn vẻ tinh anh, nhanh nhẹn của cụ, không ai nghĩ cụ đã gần 90 tuổi.

   Năm 1948, khi mới 15 tuổi, cụ làm liên lạc ở Tổng Cục Chính trị, sau đó vào Trường Thiếu sinh quân học quân sự. Sau chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950, cụ được cử sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) học sư phạm. Về Việt Nam, cụ cùng 15 đoàn viên thanh niên tình nguyện lên tỉnh Hà Giang dạy học tại Trường Tiểu học Đồng Yên, huyện Bắc Quang, một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn thực hiện công cuộc khai hóa. Sau này, cụ Huy về thị xã Bắc Giang (nay là TP Bắc Giang) và huyện Yên Dũng dạy học cho đến lúc nghỉ hưu.

   Năm 2012, khi TP Bắc Giang có chủ trương thành lập thư viện tại các xã, phường. Được sự tín nhiệm của chính quyền địa phương, Huy đã tự nguyện xin đứng ra quản lý thư viện khi bước sang tuổi 80.

   Bởi lẽ, thời công nghệ, cụ thấy nhiều thanh, thiếu niên trong làng xã chỉ chăm chú chơi game, một số lêu lổng, lao vào các trò chơi vô bổ khi rảnh rỗi. Vậy nên cụ nghĩ mình phải khơi dậy văn hóa đọc cho các cháu và quyết định  đảm nhận công việc này, cho dù ban đầu vợ, các con, cháu khuyên nên nghỉ ngơi vì đã tuổi cao, sức yếu.

   Từ đó đến nay, đã 8 năm, cụ Huy  đạp xe đi các nơi, đến nhiều cơ quan, đơn vị, đại lý thu mua phế liệu để thu thập sách, báo cũ. Có chỗ tặng, chỗ bán rẻ, chỗ ủng hộ... Tất cả đều được cụ mang về lưu giữ tại thư viện phục vụ miễn phí người đọc. Hiện nay, thư viện  do cụ Huy quản lý có gần 10 nghìn đầu sách với nhiều thể loại khác nhau như văn học dân gian, triết học, lịch sử, y tế, khoa học - kỹ thuật, nông nghiệp, sách thiếu nhi..., trong đó  2/3 số lượng do chính cụ sưu tầm. Từ chỗ số người đến đọc ít, hiện nay đã có khoảng 500 độc giả thường xuyên đến thư viện đọc sách, trong đó có nhiều học sinh ở các xã lân cận.

Thư viện của cụ ông 88 tuổi miền sông Thương lúa hát_3.jpeg

Các cháu bé lễ phép mượn sách của cụ thủ thư  U90

   Ngoài giờ mở cửa thư viện từ 7h30 đến 16h30 vào thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần, vào ngày khác, hễ ai có nhu cầu đọc, cụ Huy sẵn sàng phục vụ.   Đặc biệt, từ năm 2014, cụ Huy kỳ công sưu tầm, mượn nhiều sách, báo chữ nổi giúp gần 20 độc giả bị khiếm thị ở xã Song Khê, Tân Mỹ, Đồng Sơn (TP Bắc Giang) có cơ hội được đọc. Nội dung sách cũng rất phong phú với nhiều thể loại từ Văn hóa - Xã hội, Hiến pháp, Luật đến các cuốn tiểu thuyết...

   Cụ tâm sự: Nhiều hôm đang ăn cơm trưa, tiếp khách hoặc chuẩn bị đi ăn cỗ, có người tìm đến nhà gọi, cụ vui vẻ nhiệt tình ra mở  để họ mượn. Thời gian gần đây, một số cụ già cao tuổi không thể đến thư viện mượn sách, cụ kiêm luôn việc mang sách đến tận nhà khi các cụ gọi mượn.

   Những lúc rảnh rỗi, cụ phụ giúp vợ dán đồ mã để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Các con cụ đều trưởng thành, thoát ly công tác và có công ăn việc làm ổn định.

   "Cho đi là còn mãi"

   "Cho đi là còn mãi" là tựa đề cuốn sách của 2 tác giả người Mỹ mà cụ giáo Huy yêu thích. Ý tưởng mở thư viện sách cũng là một cách chia sẻ với mọi người, làm đẹp thêm cho cuộc sống. Gần đây, cụ đã dựng một tủ riêng để bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một kệ dành cho sách quân đội, sách Pháp luật, sách Văn học, Thiếu nhi…

   "Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi ngày càng có nhiều độc giả đến với thư viện, càng nhiều người ham mê đọc sách hơn. Tôi sẽ làm hết mình khi nào không còn sức mới thôi. Mục tiêu của tôi cho đến khi không thể tiếp tục đảm nhận việc quản lý thư viện này là sưu tầm được 10.000 đầu sách. Điều đặc biệt, năm 2019, thư viện tăng đột biến với 2000 độc giả".

Thư viện của cụ ông 88 tuổi miền sông Thương lúa hát_4.jpeg

Năm 2018, cụ ông và cụ bà đã đạt giải nhất cuộc thi Bách nhân giai lão trên truyền hình…

   Và sự miệt mài, tận tụy của cụ đã được đền đáp. Ngày 23/3/2019, NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 104 đầu sách với 281 cuốn sách (trị giá gần 16 triệu đồng) trong đó có những cuốn sách được yêu thích như: Bộ sách Tri thức bách khoa tuổi trẻ - Mười vạn câu hỏi vì sao, bộ sách Vận động tư duy cùng Kangaroo, Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ, Sống đẹp - Những câu chuyện bổ ích… đây đều là những cuốn sách/bộ sách được lựa chọn phù hợp với đối tượng độc giả ở xã Song Khê.

   Ngày 18/4, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam theo Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra tại Hà Nội, cụ Đào Quang Huy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có những đóng góp tích cực để xây dựng thư viện cộng đồng, lan tỏa văn hóa đọc trong nhân dân. 

   Các sách, báo, ấn phẩm mà cụ Huy mua và sưu tầm, vận động ủng hộ cho thư viện đã bám sát yêu cầu của cơ sở, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phục Minh; học tập, nghiên cứu nghị quyết đại hội Đảng và các hội nghị trung ương của Ðảng; chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở. Các đầu sách phổ biến pháp luật phục vụ kịp thời cho việc giải quyết những vấn đề đang bức xúc, thường xảy ra ở cơ sở như: quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư cấp xã; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đến nay, thư viện của cụ giáo Huy chỉ đứng sau thư viện tỉnh và thành phố…

   Các sách cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ cung cấp những kỹ năng tác nghiệp cần thiết để xử lý công việc hằng ngày của cán bộ cấp xã; các đầu sách, ấn phẩm phục vụ thanh thiếu niên nhi đồng, sách giáo khoa cho học sinh. 

   Món quà lớn nhất với cụ giáo Huy là những đứa trẻ ngày nào còn đến lễ phép mượn cụ sách, nghe cụ dặn dò giữ gìn sách và trả sách cẩn thận, nay đã vào ĐH. Hễ có thời gian bọn trẻ đều qua thăm cụ; Đó là những người khiếm thính chờ sách báo cụ nhận về hàng tháng. Đó là những cụ cao niên không thể đi lại vẫn ham mê đọc sách. Và ngay cả bạn đời của cụ, một bà giáo đảm đang chăm chồng, nuôi con trưởng thành nay cũng luôn có những cuốn sách gối đầu giường…

   Và hơn tất cả, sách là một kho tri thức, một món quà vô giá với những ai mang tình yêu với nó. Những đứa trẻ  ở đây lớn lên, dù có đi đâu, sẽ mang theo những kí ức đẹp về một cụ thủ thư thông thái, hiền từ đã đưa chúng tới với thế giới rộng lớn, những khát vọng để chạm tới một ngày không xa. Và với chúng, hình ảnh cụ sẽ mãi còn đó, như quê hương, như miền quê xinh đẹp xứ Bắc. Để mỗi con người khi đã trưởng thành, có một nơi chốn trở về, như cổ tích bình yên và trong trẻo…

Miên Thảo- Duy Đại

Nguồn https://baophapluat.vn/


Nguyễn Tuyết Hồng ST

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/ecemqn35.wav
Vụ Thư viện ký kết hợp tác với Quỹ VIGEFTin tức sưu tầmTinNguyễn Thị Thúy HằngVụ Thư viện ký kết hợp tác với Quỹ VIGEF/PublishingImages/2020-03/Vụ Thư viện ký kết hợp tác với Quỹ VIGEF_2_Key_23032020095032.jpeg

​   Chiều 25.2 tại Hà Nội, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) đã tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

3/19/2020 9:45 AMYesĐã ban hành

Vụ Thư viện ký kết hợp tác với Quỹ VIGEF_1.jpeg

Lễ ký kết

   Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện bày tỏ vui mừng khi Bộ VHTTDL và Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan đã dành sự ủng hộ cho việc thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng và nhà trường. Bà cho biết chương trình phối hợp công tác sẽ góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo môi trường học tập suốt đời của người dân tại cơ sở, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Đồng thời, chương trình còn huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng và phát triển thư viện cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tủ sách lớp học; tạo cơ chế kết nối giữa thư viện nhà trường với thư viện công cộng, thư viện cộng đồng trên địa bàn phục vụ hiệu quả nhu cầu đọc của học sinh, giáo viên và  nhân dân.

Vụ Thư viện ký kết hợp tác với Quỹ VIGEF_2.jpeg

Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại buổi lễ

   Theo chương trình ký kết hợp tác, Vụ Thư viện sẽ là đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL huy động các nguồn lực xã hội hóa và phối hợp với Quỹ VIGEF xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chương trình. Trong đó, Vụ sẽ chỉ đạo các thư viện công cộng hỗ trợ hoạt động luân chuyển sách, báo đến thư viện trường học; hỗ trợ kết nối hoạt động giữa các thư viện trường học, tủ sách lớp học và thư viện xanh với các loại hình thư viện trong cộng đồng; phối hợp trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục, cộng đồng; triển khai hoạt động truyền thông về thư viện thân thiện trong học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng…

Vụ Thư viện ký kết hợp tác với Quỹ VIGEF_3.jpeg

Các nội dung hợp tác sẽ được hai bên thực hiện hiệu quả nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

   Về phía Quỹ VIGEF, Quỹ sẽ có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp với Vụ Thư viện trong các hoạt động khuyến đọc, thúc đẩy phong trào đọc sách. Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ cho các hoạt động của Bộ VHTTDL thực hiện mục tiêu phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học sinh, giáo viên, nhân dân học tập suốt đời trong các thư viện.

ĐÌNH TOÁN; ảnh ĐỨC ANH


          Nguồn https:// baovanhoa.vn

Truehttp://quantri.thuvien.camau.gov.vn/MSTextToSpeech/vi-VN/hk1adb4o.wav
1 - 30Next