Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


Ban giám đốc

     01. Lý Hoàng Vũ

          Chức vụ : Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách chung, Nghiệp vụ

     02. Nguyễn Minh Tuấn

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách : Công tác Hành chính tổng hợp

     03. Nguyễn Kim Diệu

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ Trách : Công tác phục vụ bạn đọc


 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

     01. Nguyễn Tuyết Hồng:                                     Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

     02. Phan Thành Rô:                                            Văn thư tổng hợp

     03. Nguyễn Văn Tràng:                                       Nhân viên bảo vệ

     04. Trần Thị Mỹ Trúc:                                          Nhân viên tạp vụ

    


 

Phòng Nghiệp vụ

    01. Nguyễn Thị Thúy Hằng:                                 Trưởng phòng

    02. Trần Trường Thiên:                                        Kỹ sư Công nghệ thông tin

    03. Nguyễn Văn Thi:                                            Thư viện viên hạng III

    04. Bùi Như Ý:                                                     Thư viện viên hạng IV   

    05. Nguyễn Thị Tường Vi:                                   Thư viện viên hạng IV

    06. Võ Thanh Lan:                                               Thư viện viên hạng IV

    07. Trịnh Thị Tuyết:                                              Thư viện viên hạng IV

    08. Nguyễn Anh Thi  :                                          Nhân viên Công nghệ thông tin


 

Phòng Phục vụ Bạn đọc

    01. Nguyễn Hồng Vững:                                      Trưởng​ phòng

    02. Nguyễn Hằng Ni:                                           Thư viện viên hạng IV

    03. Nguyễn Thanh Hằng:                                    Thư viện viên hạng IV

    04. Phan Kiều Khôn:                                           Thư viện viên hạng IV

    05. Lê Hoàng Anh Tuấn  :                                   Nhân viên Công nghệ thông tin


 

THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU​​