Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


Ban giám đốc: 03

     01. Lý Hoàng Vũ

          Chức vụ : Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách chung, Nghiệp vụ

     02. Nguyễn Minh Tuấn

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách : Công tác Hành chính - Tổng hợp

     03. Nguyễn Kim Diệu

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ Trách : Công tác phục vụ bạn đọc


 

Phòng Hành chính – Tổng hợp: 04

     01. Nguyễn Tuyết Hồng:                                     Kế toán trưởng

     02. Phan Thành Rô:                                            Văn thư - Tổng hợp

     03. Nguyễn Văn Tràng:                                       Nhân viên Bảo vệ

     04. Trần Thị Mỹ Trúc:                                          Nhân viên Phục vụ

    


 

Phòng Nghiệp vụ: 05

    01. Nguyễn Thị Thúy Hằng:                                 Trưởng phòng

    02. Trần Trường Thiên:                                        Phó Trưởng phòng

    03. Bùi Như Ý:                                                     Thư viện viên hạng IV   

    04. Nguyễn Thị Tường Vi:                                   Thư viện viên hạng IV

    05. Trịnh Thị Tuyết:                                              Thư viện viên hạng IV


Phòng Phục vụ Bạn đọc: 07

    01. Nguyễn Hồng Vững:                                      Trưởng​ phòng

    02. Nguyễn Văn Thi:                                            Phó Trưởng phòng

    03. Nguyễn Hằng Ni:                                           Thư viện viên hạng IV

    04. Nguyễn Thanh Hằng:                                    Thư viện viên hạng IV

    05. Phan Kiều Khôn:                                           Thư viện viên hạng IV

    06. Võ Thanh Lan:                                              Thư viện viên hạng IV

    07. Lê Hoàng Anh Tuấn  :                                    Nhân viên Công nghệ thông tin


 

THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU​​