Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

​​​

Ban giám đốc

     01. Lý Hoàng Vũ

          Chức vụ : Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách chung, Nghiệp vụ

     02. Nguyễn Minh Tuấn

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ trách : Công tác Hành chính tổng hợp

     03. Nguyễn Kim Diệu

          Chức vụ : Phó Giám đốc

          Trình độ : Đại học Thông tin Thư viện

          Phụ Trách : Công tác phục vụ bạn đọc


 


 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

     01. Nguyễn Tuyết Hồng - chức vụ:                       Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

     02. Nguyễn Hằng Ni - chức danh:                        Thủ quỹ- kiêm làm thẻ bạn đọc

     03. Phan Thành Rô – chức danh :                       Thư viện viên hạng IV

     04. Nguyễn Văn Tràng:                                        Nhân viên bảo vệ

    


 

Phòng Nghiệp vụ

    01. Nguyễn Thị Thúy Hằng – chức vụ :           Trưởng phòng

    02. Trần Trường Thiên – chức danh :              Kỹ sư Công nghệ thông tin

    03. Bùi Như Ý – chức dannh :                         Thư viện viên hạng IV   

    04. Nguyễn Thị Tường Vi – chức danh :         Thư viện viên hạng IV

    05. Võ Thanh Lan – chức danh :                     Thư viện viên hạng IV

    06. Trịnh Thị Tuyết – chức danh :                   Thư viện viên hạng IV

    07. Nguyễn Anh Thi  :                                      Nhân viên Công nghệ thông tin


 

Phòng Phục vụ Bạn đọc

    01. Nguyễn Hồng Vững - chức danh:                   Thư viện viên hạng III - Trưởng​ phòng

    02. Nguyễn Văn Thi – chức danh :                       Thư viện viên hạng III

    03. Nguyễn Thanh Hằng – chức danh :                Thư viện viên hạng IV

    04. Phan Kiều Khôn – chức danh :                       Thư viện viên hạng IV

    05. Lê Hoàng Anh Tuấn  :                                     Nhân viên Công nghệ thông tin


 

THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU​​