Cung cấp miễn phí tài khoản online (thẻ bạn đọc online) cho Quý độc giả!

  • 18-11-2020 01:59:19 CH
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

​   Để độc giả gần xa có thể truy cập được với nguồn tài liệu phong phú của Thư viện tỉnh Cà Mau. Nay chúng tôi xin thông báo đến Quý độc giả việc cung cấp tài khoản online (Thẻ bạn đọc online).

   Bạn đọc có thể cung cấp cho Thư viện tỉnh một số thông tin sau đây để làm thẻ bạn đọc online - chỉ dùng để truy cập tài liệu số trên cổng thông tin THƯ VIỆN TỈNH CÀ MAU​
 

   1. Họ tên

   2. Ngày -tháng- năm sinh

   3. Địa chỉ

   4. Trình độ (vd:12/12)

   5. Nghề nghiệp

   6. Nơi công tác (nếu còn học thì ghi rõ: lớp, trường đang học)

   7. Email

   8. Số điện thoại (di động/ điện thoại bàn)


   Mọi thông tin chi tiết bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp ​​​​​​anh Phan Thành Rô, cán bộ phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh Cà Mau với số điện thoại 0944.683.116 hoặc qua Facebo​ok Messenger ​ để được hướng dẫn tận tình. 

  • Nguyễn Văn Thi