Thư viện tỉnh Cà Mau phối hợp Thành đoàn Cà Mau tổ chức Lễ phát động phong trào "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024 và giới thiệu sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

  • 07/05/2024
  • 36
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

    Chiều ngày 06/5/2024, Thư viện tỉnh Cà Mau phối hợp Thành đoàn Cà Mau tổ chức Lễ phát động phong trào "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024 và giới thiệu quyển sách "Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Lễ phát động có gần 100 đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt, học tập trên địa bàn TP Cà Mau. Tại đây, đoàn viên, thanh niên được xem giới thiệu quyển sách "Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ"; xem phim tư liệu và trả lời câu hỏi tìm hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ, hướng dẫn truy cập trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh  Mau. 

    Một số hình ảnh tại buổi lễ phát động      Buổi lễ phát động phong trào "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024 và giới thiệu sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) nhằm nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của đoàn viên, thanh niên, học sinh, đồng thời góp phần xây dựng xã hội học tập”. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết tâm, tự lực tự cường cho đoàn viên thanh niên và ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bài  ảnh: Nguyễn Hằng Ni

Thư viện tỉnh Cà Mau

  • Nguyễn Hằng Ni