Phòng đọc sách thiếu nhi


Phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 8