Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
8.000đ
Mô tả vật lý :
143tr ; 19cm
Gáy sách :
636.4 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01409cam a2200241 a 4500
00110384
00520161122215355.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c8.000đ |d4b
041##|avie
084##|a636.4 |bM458TR
100##|aNguyễn Huy Hoàng
245##|a126 công thức tự trộn thức ăn nuôi heo |cNguyễn Huy Hoàng
260##|aCà Mau |bNxb. Mũi Cà Mau |c2001
300##|a143tr |c19cm
520##|aý nghĩa và tầm quan trọng của thức ăn trong chăn nuôi heo. Cách phân loại thức ăn, bổ sung thức ăn đặc biệt, thành phần các chất dinh dưàng có trong thức ăn nuôi heo. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiêu hoá thức ăn, nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn trong chăn nuôi heo. Đưa ra 126 công thức pha trộn thức ăn, hướng dẫn cách sử dụng thức ăn bổ sung, cách dự trữ và bảo quản thức ăn nuôi heo. Bảng thành phần hoá học, thành phần dinh dưàng cần thiết cho heo trong quá trình nuôi.
653##|aChăn nuôi gia súc
653##|aNuôi heo
653##|aThức ăn nuôi heo
700##|aNguyễn Huy Hoàng
852##|bThư viện |jDPV.001039
852##|bKho Địa Chí |jDPV.001041,DPV.001040,DPV.001039
852##|bKho mượn |jMV.035705

Tóm tắt

13% progress

ý nghĩa và tầm quan trọng của thức ăn trong chăn nuôi heo. Cách phân loại thức ăn, bổ sung thức ăn đặc biệt, thành phần các chất dinh dưàng có trong thức ăn nuôi heo. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tiêu hoá thức ăn, nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn trong chăn nuôi heo. Đưa ra 126 công thức pha trộn thức ăn, hướng dẫn cách sử dụng thức ăn bổ sung, cách dự trữ và bảo quản thức ăn nuôi heo. Bảng thành phần hoá học, thành phần dinh dưàng cần thiết cho heo trong quá trình nuôi. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.035705 Sẵn có Kho mượn
MV.035704 Sẵn có Kho mượn
DPV.001041 Sẵn có Kho Địa Chí
DPV.001040 Sẵn có Kho Địa Chí
DPV.001039 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau