Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
9.000đ
Mô tả vật lý :
136tr ; 21cm
Gáy sách :
4(N523)(07) / H103M
Lượt lưu thông :
0
LDR01346cam a2200229 a 4500
00110529
00520161122215630.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9.000đ |d3b
084##|a4(N523)(07) |bH103M
100##|aLữ Phúc ánh
245##|a20 đề tham khảo tiếng Anh |bLuyện thi đại học |cLữ Phúc ánh, Lữ Thị Ngọc Lan
260##|aCà Mau. |bNxb Mũi Cà Mau. |c2002
300##|a136tr |c21cm
520##|aSách gồm 20 đề thi trắc nghiệm và tự luận. Mỗi đề thi được biên soạn dưới dạng một đề thi mẫu hoàn chỉnh với nhiều loại bài tập mới đa dạng và phong phú, nhằm giúp các em học sinh luyện lại các điểm ngữ pháp quan trọng hay giúp các em làm phong phú thêm vốn từ vựng của mình mà đặc biệt sách giúp các em làm quen với các bài tập trắc nghiện đang ngày càng đựơc áp dụng nhiều trong các kỳ thi tuyển sinh môn tiếng Anh.
653##|aNgôn ngữ
653##|aTiếng Anh
653##|aLuyện thi đại học
700##|aLữ Phúc ánh
700##|aLữ Thị Ngọc Lan
852##|bThư viện |jDPV.001242
852##|bKho Địa Chí |jDPV.001243,DPV.001242

Tóm tắt

13% progress

Sách gồm 20 đề thi trắc nghiệm và tự luận. Mỗi đề thi được biên soạn dưới dạng một đề thi mẫu hoàn chỉnh với nhiều loại bài tập mới đa dạng và phong phú, nhằm giúp các em học sinh luyện lại các điểm ngữ pháp quan trọng hay giúp các em làm phong phú thêm vốn từ vựng của mình mà đặc biệt sách giúp các em làm quen với các bài tập trắc nghiện đang ngày càng đựơc áp dụng nhiều trong các kỳ thi tuyển sinh môn tiếng Anh. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DPV.001243 Sẵn có Kho Địa Chí
DPV.001242 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau