Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
TP.Hồ Chí Minh: Trẻ, 1990
Giá tiền:
28000đ
Mô tả vật lý :
116tr ; 19cm
Gáy sách :
6C7.91(09) / A100L
Lượt lưu thông :
0
LDR00812cam a2200241 a 4500
0011058
00520161122183639.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28000đ
084##|a6C7.91(09) |bA100L
100##|aNguyễn Quảng Tuân
245##|aAlfed Nobel ( vua cốt mìn ) và giải thưởng Nobel |bKiến thức bách khoa thanh niên |cNguyễn Quảng Tuân
260##|aTP.Hồ Chí Minh |bTrẻ |c1990
300##|a116tr |c19cm
520##|aSách giới thiệu về con người Nobel và giải thưởng mang tên ông
653##|aKhoa học
653##|aBách khoa
653##|aBác học
653##|aDanh nhân
700##|aNguyễn Quảng Tuân
852##|bKho Tra Cứu |jTC.000048
920##|av6c7.91
920##|ava100l/vv97

Tóm tắt

13% progress

Sách giới thiệu về con người Nobel và giải thưởng mang tên ông ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.000048 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau