Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
8.000đ
Mô tả vật lý :
107tr ; 19cm
Gáy sách :
636.5 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01248cam a2200277 a 4500
00110621
00520161122215829.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c8.000đ |d1b
041##|avie
084##|a636.5 |bM458TR
100##|aNguyễn Huy Hoàng
245##|a100 công thức trộn thức ăn nuôi gà mau béo-đẻ nhiều |cNguyễn Huy Hoàng
260##|aCà Mau. |bNxb. Mũi Cà Mau. |c2001
300##|a107tr |c19cm
520##|aý nghĩa và tầm quan trọng cuả thức ăn trong chăn nuôi gà. Giới thiệu các loại thức ăn dành cho gà và giá trị dinh dưàng của từng loại thức ăn, thành phần, tác dụng cũng như sự liên quan giữa năng suất nuôi hiệu quả cuối cùng đối với công việc chăn nuôi và việc lựa chọn thức ăn cho gà.
653##|aNông nghiệp
653##|aThức ăn gia cầm
653##|aChăn nuôi
653##|aGia cầm
653##|aNuôi gà
653##|aGà
700##|aNguyễn Huy Hoàng
852##|bThư viện |jDPV.001045
852##|bKho Địa Chí |jDPV.001047,DPV.001046,DPV.001045
852##|bKho mượn |jMV.035646

Tóm tắt

13% progress

ý nghĩa và tầm quan trọng cuả thức ăn trong chăn nuôi gà. Giới thiệu các loại thức ăn dành cho gà và giá trị dinh dưàng của từng loại thức ăn, thành phần, tác dụng cũng như sự liên quan giữa năng suất nuôi hiệu quả cuối cùng đối với công việc chăn nuôi và việc lựa chọn thức ăn cho gà. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.031758 Sẵn có Kho mượn
MV.031759 Sẵn có Kho mượn
MV.035645 Sẵn có Kho mượn
MV.035646 Sẵn có Kho mượn
DPV.001047 Sẵn có Kho Địa Chí
DPV.001046 Sẵn có Kho Địa Chí
DPV.001045 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau