Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 3
Xuất bản :
TP.Hồ Chí Minh: NxbTrẻ, 1997
Giá tiền:
3.500đ
Mô tả vật lý :
; 18cm
Gáy sách :
V23 / B431B
Lượt lưu thông :
0
LDR00623cam a2200205 a 4500
00110707
00520161122220032.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c3.500đ |d8b
084##|aV23 |bB431B
100##|aNguyễn Nhật ánh
245##|aBong bóng lên trời |bTruyện dài |cNguyễn Nhật ánh |nT1: 100tr.*$T2: 100tr.
250##|aIn lần thứ 3
260##|aTP.Hồ Chí Minh |bNxbTrẻ |c1997
300##|c18cm
700##|aNguyễn Nhật ánh
852##|bThư viện |jMV.026240
852##|bKho mượn |jMV.026241
920##|abvv97
920##|ab26240-46

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.026241 Sẵn có Kho mượn
MV.026240 Sẵn có Kho mượn
MV.026242 Sẵn có Kho mượn
MV.026243 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau