Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
9.800đ
Mô tả vật lý :
96tr ; 21cm
Gáy sách :
0(098) / M458NG
Lượt lưu thông :
0
LDR00943cam a2200181 a 4500
00110725
00520161122220102.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9.800đ |d4b
084##|a0(098) |bM458NG
245##|a1001 câu hỏi thường ngày |bTập II
260##|aCà Mau. |bNxb Mũi Cà Mau. |c2002
300##|a96tr |c21cm
520##|a1001 câu hỏi thường ngày, ở mỗi tập được chia thành nhiều chuyên mục khác nhau: Lịch sử - Địa danh - Văn học - Báo chí - Văn hoá - Nôn ngữ - khoa học kỹ thuật...Dưới hình thức hỏi đáp. Hy vọng bộ sách sẽ giúp bạn đọc tiếp cận được nhiều kiến thức bổ ích, thông tin mới lạ, thú vị.
653##|aKiến thức đời sống
653##|aHàng ngày
852##|bThư viện |jDPV.001307
852##|bKho Địa Chí |jDPV.001308,DPV.001307

Tóm tắt

13% progress

1001 câu hỏi thường ngày, ở mỗi tập được chia thành nhiều chuyên mục khác nhau: Lịch sử - Địa danh - Văn học - Báo chí - Văn hoá - Nôn ngữ - khoa học kỹ thuật...Dưới hình thức hỏi đáp. Hy vọng bộ sách sẽ giúp bạn đọc tiếp cận được nhiều kiến thức bổ ích, thông tin mới lạ, thú vị. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DPV.001308 Sẵn có Kho Địa Chí
DPV.001307 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau