Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Giá tiền:
24400
Mô tả vật lý :
205tr ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
53(09)CH121D
Lượt lưu thông :
0
LDR00809cam a2200229 a 4500
00110765
00520161122220139.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c24400 |d3b
041##|avie
084##|a53(09) |aCH121D
100##|aNguyễn Hạnh
245##|aChân dung các nhà vật lý |cNguyễn Hạnh
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2001
300##|a205tr. |c21cm.
5203#|aGiới thiệu hình ảnh, tiểu sử của các nhà vật lí từ thời Archimède (287BC-212BC) cho đến thời Stephen William Hawking (England 1942-)
653##|aVật lý
653##|aTiểu sử
653##|aNhân vật
852##|bThư viện |jDV.013473
852##|bKho đọc |jDV.013473
852##|bKho mượn |jMV.031935

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu hình ảnh, tiểu sử của các nhà vật lí từ thời Archimède (287BC-212BC) cho đến thời Stephen William Hawking (England 1942-) ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.031936 Sẵn có Kho mượn
MV.031935 Sẵn có Kho mượn
DV.013473 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau