Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
42000
Mô tả vật lý :
487tr ; 19cm
Gáy sách :
001(098) / M458T
Lượt lưu thông :
0
LDR01215cam a2200289 a 4500
00111328
00520161122221423.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c42000 |d1b
041##|avie
084##|a001(098) |bM458T
100##|aKính Vạn Lý
245##|a109=Một trăm linh chín hiện tượng bí ẩn trên thế giới |cKính Vạn Lý ; Ng. dịch: Phạm Bá
260##|aH. |bThanh niên |c2002
300##|a487tr. |c19cm
520##|aBí mật về nguồn gốc loài người. Bí ẩn về những di tích văn minh cổ xưa. Báu vật mất tích bí ẩn. Những tai họa bí ẩn của loài người. Bí mật về UFO. Bầu trời sao bí ẩn. Hiện tượng kỳ lạ ở các khu vực đặc biệt
653##|aKhoa học thường thức
653##|aSách thường thức
700##|aKính Vạn Lý |eTác giả
700##|aPhạm Bá |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.014383
852##|bKho đọc |jDV.014383
852##|bKho mượn |jMV.032259
920##|acVN02.1740
920##|a14.383
920##|aVV2003 |acVN02.1741
930##|a136188

Tóm tắt

13% progress

Bí mật về nguồn gốc loài người. Bí ẩn về những di tích văn minh cổ xưa. Báu vật mất tích bí ẩn. Những tai họa bí ẩn của loài người. Bí mật về UFO. Bầu trời sao bí ẩn. Hiện tượng kỳ lạ ở các khu vực đặc biệt ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.014383 Sẵn có Kho đọc
MV.032259 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau