Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
7800đ
Mô tả vật lý :
251tr ; 19cm
Gáy sách :
34(V)41(098) / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01449cam a2200277 a 4500
00111650
00520161122222213.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c7800đ
084##|a34(V)41(098) |bM458TR
100##|aLê Anh Thư
245##|a147= Một trăm bốn mươi bảy câu hỏi và giải đáp về nhà đất |cLê Anh Thư, Hòa Thường, Nguyễn Trung Việt
260##|aH. |bThông tin |c1991
300##|a251tr |c19cm
520##|aNội dung sách có ba phần chính: Giải đáp về việc hợp tác hóa, mua bán, ủy quyền nhà, thuê và cho thuê nhà ở, hóa giá nhà, thừa kế nhà cửa, thuế trước bạ nhà. Giải đáp những thắc mắc về việc xây dựng nhà ở và công trình, cấp giấy phép và xử lý vi phạm xây dựng. Cuối cùng là những giải đáp về đất đai, giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, đền bù thiệt hại khi chuyển mục đích sử dụng và giải quyết tranh chấp đất đai
653##|aPháp luật
653##|aĐất ở
653##|aLuật đất đai
653##|aNhà ở
700##|aLê Anh Thư
700##|aHòa Thường
700##|aNguyễn Trung Việt
852##|bKho Địa Chí |jTC.000069
920##|av34(V)
920##|avm458tr/vv97
920##|av069

Tóm tắt

13% progress

Nội dung sách có ba phần chính: Giải đáp về việc hợp tác hóa, mua bán, ủy quyền nhà, thuê và cho thuê nhà ở, hóa giá nhà, thừa kế nhà cửa, thuế trước bạ nhà. Giải đáp những thắc mắc về việc xây dựng nhà ở và công trình, cấp giấy phép và xử lý vi phạm xây dựng. Cuối cùng là những giải đáp về đất đai, giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, đền bù thiệt hại khi chuyển mục đích sử dụng và giải quyết tranh chấp đất đai ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.000069 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau