Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
20000đ
Mô tả vật lý :
432tr ; 19cm
Gáy sách :
v11 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00685cam a2200241 a 4500
00112001
00520161122223007.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000đ
084##|av11 |bM458TR
100##|aBùi Hạnh Cẩn
245##|a192=Một trăm chín mươi hai bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du |cBùi Hạnh Cẩn
260##|aH. |bVăn hóa thông tin |c1995
300##|a432tr |c19cm
653##|aThơ
653##|aThơ chữ Hán
653##|aNguyễn Du
653##|aVăn học
700##|aBùi Hạnh Cẩn
852##|bKho Địa Chí |jTC.000061
920##|avv11
920##|avm458tr/vv97
920##|av061

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TC.000061 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau