Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
36000
Mô tả vật lý :
362tr ; 19cm
Gáy sách :
V23 / B103T
Lượt lưu thông :
0
LDR00517cam a2200193 a 4500
00112078
00520161122223151.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c36000 |d1b
041##|avie
084##|aV23 |bB103T
245##|aBãi tắm |cNhiều tác giả
260##|aH. |bHội nhà văn |c2002
300##|a362tr. |c19cm
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.014185
852##|bKho đọc |jDV.014185
920##|aVV2003
920##|a14.185

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.014185 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau