Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
559tr ; 19cm
Gáy sách :
355(N711) / M558TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00560cam a2200205 a 4500
00112092
00520161122223212.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000 |d1b
041##|avie
084##|a355(N711) |bM558TH
100##|aPhạm Bá
245##|a10 thượng tướng 5 sao nước Mỹ |cPhạm Bá
260##|aH. |bThanh niên |c2002
300##|a559tr. |c19cm
700##|aPhạm Bá |etác giả
852##|bThư viện |jDV.014196
852##|bKho đọc |jDV.014196
920##|aVV2003
920##|a14.196

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.014196 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau