Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2003
Giá tiền:
9000
Mô tả vật lý :
111tr : hình vẽ ; 19cm
Gáy sách :
6T7.3-018 / C513NH
Lượt lưu thông :
0
LDR00998cam a2200265 a 4500
00112457
00520161122224054.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c9000 |d1b
041##|avie
084##|a6T7.3-018 |bC513NH
245##|aCùng nhau học MS-Word |cNguyễn Hạnh, Nguyễn Duy Linh |nT.3
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2003
300##|a111tr : hình vẽ |c19cm
490##|aBộ sách tin học dành cho học sinh trung học ; T.3
520##|aGiới thiệu phần mềm máy tính MS-Word, cách định dạng văn bản, trang trí văn bản, trang trí văn bản, xử lý bảng biểu .v.v
653##|aMáy tính điện tử
653##|aMS-Word-Phần mềm máy tính
700##|aNguyễn Hạnh
700##|aNguyễn Duy Linh
852##|bThư viện |jDV.015187
852##|bKho đọc |jDV.015187
920##|aVV2005 |acVN02.6185
920##|a15.187
930##|a142112

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu phần mềm máy tính MS-Word, cách định dạng văn bản, trang trí văn bản, trang trí văn bản, xử lý bảng biểu .v.v ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.015187 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau