Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
0,90
Mô tả vật lý :
75tr. ; 19cm
Gáy sách :
895.922 3 / A107S
Lượt lưu thông :
0
LDR00607cam a2200205 a 4500
0011311
00520200520105555.0
008200520b |||||||| ||||||||||||||
020##|c0,90 |d1b
0410#|avie
0820#|a895.922 3 |bA107S
1000#|aPhan Thị Thanh Nhàn
24500|aÁnh sáng của anh / |cPhan Thị Thanh Nhàn
260##|aH. : |bKim Đồng , |c1981
300##|a75tr. ; |c19cm
541##|aTỦ SÁCH QUÂN PHONG
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aVăn học Việt Nam
7000#|aPhan Thị Thanh Nhàn
852##|bTV.KD |jDV.003587 |tDV.003587

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.001185 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DV.003587 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau