Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản có bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
7000
Mô tả vật lý :
96tr ; 20cm
Từ khóa :
Gáy sách :
51(075) / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00735cam a2200241 a 4500
00114014
00520161122231537.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c7000 |d2b
041##|avie
084##|a51(075) |bM458TR
100##|aNguyễn Áng
245##|a100 bài toán chu vi và diện tích dùng cho lớp 4-5 |cNguyễn Áng, Nguyễn Hùng
250##|aTái bản có bổ sung
260##|aH. |bNxb Hà Nội |c2001
300##|a96tr. |c20cm
653##|aToán
653##|aChu vi
653##|aDiện tích
700##|aNguyễn Áng, Nguyễn Hùng
852##|bThư viện |jDV.013441
852##|bKho đọc |jDV.013441
852##|bKho mượn |jMV.031882

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.031882 Sẵn có Kho mượn
MV.031883 Sẵn có Kho mượn
DV.013441 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau