Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng , 1998
Giá tiền:
12000
Mô tả vật lý :
194tr. ; 19cm
Gáy sách :
V23 / N116H
Lượt lưu thông :
1
LDR00464nam a2200157 a 4500
00114331
00520190528150251.0
008190528b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000 |d1b
0410#|avie
084##|aV23 |bN116H
1000#|aĐỗ Quỳnh Châu
24500|aNắng hạ mưa đông : |bTập 1 / |cĐỗ Quỳnh Châu
260##|aĐà Nẵng : |bNxb Đà Nẵng , |c1998
300##|a194tr. ; |c19cm
852##|bTV.KM |jMV.027564 |tMV.027564

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.027564 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau