Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 14998
Giá tiền:
12000
Mô tả vật lý :
194tr ; 19cm
Gáy sách :
V23 / N116H
Lượt lưu thông :
1
LDR00450cam a2200157 a 4500
00114331
00520161122232221.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000 |d1b
041##|avie
084##|aV23 |bN116H
100##|aĐỗ Quỳnh Châu
245##|aNắng hạ mưa đông |bTập 1 |cĐỗ Quỳnh Châu
260##|aĐà Nẵng |bNxb Đà Nẵng |c14998
300##|a194tr. |c19cm
852##|bKho mượn |jMV.027564

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.027564 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau