Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản có sữa chữa
Xuất bản :
Giá tiền:
18000
Mô tả vật lý :
135tr ; 20cm
Gáy sách :
371.012 / M558NGH
Lượt lưu thông :
4
LDR01400cam a2200301 a 4500
00114399
00520161207080601.0
008161207b |||||||| ||||||||||||||
0202#|c18000 |d7b
0411#|avie
0842#|a371.012 |bM558NGH
1001#|aHoàng Thanh Minh
2452#|a10 nghề hái ra tiền |bNhững ngành kinh doanh đầy triển vọng giàu tiềm năng trong hiện tại, nhiều hứa hẹ trong tương lai. / |cHoàng Thanh Minh
2502#|aTái bản có sữa chữa
2601#|aĐồng Nai |bNxb.Tổng hợp Đồng Nai |c2005
3002#|a135tr. |c20cm
5201#|aĐề cập đến bí quyết kinh doanh của các doanh nghiệp và giới thiệu cho bạn đọc một số nghề đã thu được lợi nhuận như:Nghề mua bán nhà đất, mở nhà hàng ăn uống, dịch vụ làm vệ sinh, kinh doanh các loại hoa...
6531#|aKinh doanh
6531#|aLàm giàu
6531#|aNghề nghiệp
7001#|aHoàng Thanh Minh |eTác giả
852##|bTV.LC |jLCV.017415 |tLCV.017415
852##|bTV.LC |jLCV.017416 |tLCV.017416
852##|bTV.LC |jLCV.017417 |tLCV.017417
852##|bTV.LC |jLCV.017418 |tLCV.017418
852##|bTV.KM |jMV.037385 |tMV.037385
852##|bTV.KM |jMV.037386 |tMV.037386
852##|bTV.KD |jDV.015799 |tDV.015799

Tóm tắt

13% progress

Đề cập đến bí quyết kinh doanh của các doanh nghiệp và giới thiệu cho bạn đọc một số nghề đã thu được lợi nhuận như:Nghề mua bán nhà đất, mở nhà hàng ăn uống, dịch vụ làm vệ sinh, kinh doanh các loại hoa... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.017415 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.017416 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.017417 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.037385 Sẵn có Kho mượn
MV.037386 Sẵn có Kho mượn
DV.015799 Sẵn có Kho đọc
LCV.017418Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 6 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau