Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
28500
Mô tả vật lý :
299tr ; 19cm
Gáy sách :
5A2.42 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR00766cam a2200241 a 4500
00114755
00520161122233209.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c28500 |d2b
041##|avie
084##|a5A2.42 |bM458TR
100##|aTrần Nhất Duân
245#0|a100 câu hỏi đáp dành cho tuổi mới lớn |cTrần Nhất Duân ; Đinh Công Kỳ biên dịch
260##|aH. |bPhụ nữ |c2002
300##|a299tr. |c19cm
653##|aTâm lí học
653##|aTuổi mới lớn
700##|aTrần Nhất Duân |eTác giả
700##|aĐinh Công Kỳ |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.013882
852##|bKho đọc |jDV.013882
852##|bKho mượn |jMV.032600
920##|alân

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.032600 Sẵn có Kho mượn
DV.013882 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau