Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
14000
Mô tả vật lý :
113tr ; 19cm
Gáy sách :
794.1 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00704cam a2200205 a 4500
00115872
00520161122235825.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c14000 |d1b
041##|avie
082##|a794.1 |bM458TR
100##|aLê Đình Bích
245##|a101 ván cờ thế &&& cờ tàn thường gặp |bThuật dụng quân |cLê Đình Bích
260##|aCà Mau |bNxb Phương đông |c2006
300##|a113tr. |c19cm
5203#|aGiới thiệu 101 ván cờ thế và cờ tàn thường gặp trong cờ tướng
653##|aThế cờ
653##|aCờ tướng
653##|aCờ thế
852##|bKho Địa Chí |jDPV.001428

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 101 ván cờ thế và cờ tàn thường gặp trong cờ tướng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DPV.001428 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau