Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ ba
Xuất bản :
Giá tiền:
30000
Mô tả vật lý :
247tr. ; 19cm
Gáy sách :
959.7 / M458NGH
Lượt lưu thông :
4
LDR01223cam a2200289 a 4500
00115933
00520190403092916.0
008190403b |||||||| ||||||||||||||
020##|c30000 |d5b
0410#|avie
0820#|a959.7 |bM458NGH
1000#|aNhiều tác giả
24500|a1000 câu hỏi về lịch sử Việt Nam && truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh / |cNhiều tác giả
250##|aTái bản lần thứ ba
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ
260##|bNhà Văn hóa Thanh niên , |c2007
300##|a247tr. ; |c19cm
5203#|aTập sách là những câu hỏi đáp, trăc nghiệm về lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến năm 1998 và truyền thống đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
653##|aĐoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
653##|aHỏi đáp
653##|aLịch sử Đoàn
852##|bTV.KM |jMV.041659 |tMV.041659
852##|bTV.KD |jDV.020262 |tDV.020262
852##|bTV.LC |jLCV.024358 |tLCV.024358
852##|bTV.KM |jMV.041658 |tMV.041658
852##|bTV.LC |jLCV.024357 |tLCV.024357
930##|aLCV.024357

Tóm tắt

13% progress

Tập sách là những câu hỏi đáp, trăc nghiệm về lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến năm 1998 và truyền thống đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.041659 Sẵn có Kho mượn
DV.020262 Sẵn có Kho đọc
LCV.024358 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.041658 Sẵn có Kho mượn
LCV.024357Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau