Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2008
Giá tiền:
12000
Mô tả vật lý :
96tr ; 18cm
Gáy sách :
170 / N114TR
Lượt lưu thông :
3
LDR00688cam a2200205 a 4500
00115970
00520161123000027.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12000
041##|avie
082##|a170 |bN114TR
100##|aNguyễn Hạnh
245##|a500 câu chuyện luân lý |bT.2: Làm đẹp cho đời |cNguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2008
300##|a96tr. |c18cm
700##|aTrần Thị Thanh Nguyên |eTác giả
852##|bKho mượn |jMN.001770,MN.001771
852##|bKho Luân Chuyển |jLCN.000601,LCN.000602
852##|bKho đọc |jDN.000529
930##|aLCN.000601

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.001770 Sẵn có Kho mượn
MN.001771 Sẵn có Kho mượn
LCN.000602 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DN.000529 Sẵn có Kho đọc
LCN.000601Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau