Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
26000
Mô tả vật lý :
189tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
920.72 / M558PH
Lượt lưu thông :
0
LDR00861cam a2200193 a 4500
00116018
00520190307093357.0
008190307b |||||||| ||||||||||||||
020##|c26000 |d2b
0411#|avie
0820#|a920.72 |bM558PH
1001#|aQuang Ngọc
24500|a10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2007 / |cQuang Ngọc
260##|aH. : |bThanh niên , |c2008
300##|a189tr. ; |c21cm
5201#|aGiới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật nữ nổi bật của chính trường xưa và nay: Cleopatra, Võ Tắc Thiên, Catherine II, Elizabeth, Clar-Chilteking, Indria Gandhi, Margret Thatcher, Menda Marcos, Hillary Rodham Clinton và condoleezza Rice
6531#|aChính trị gia
852##|bTV.KD |jDV.020469 |tDV.020469
852##|bTV.KM |jMV.041900 |tMV.041900

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật nữ nổi bật của chính trường xưa và nay: Cleopatra, Võ Tắc Thiên, Catherine II, Elizabeth, Clar-Chilteking, Indria Gandhi, Margret Thatcher, Menda Marcos, Hillary Rodham Clinton và condoleezza Rice ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.020469 Sẵn có Kho đọc
MV.041900 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau