Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp.Hồ Chí Minh: NxbTrẻ, 2005
Giá tiền:
170005b
Mô tả vật lý :
125tr ; 21cm
Gáy sách :
781.93 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00784cam a2200241 a 4500
00116328
00520161123000815.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c17000
020##|c5b
084##|a781.93 |bM458TR
245#0|a100 bài hát dành cho tuổi mẫu giáo |cNhiều tác giả; Nguyễn Thuỵ Kha sưu tầm, tuyển chọn
260##|aTp.Hồ Chí Minh |bNxbTrẻ |c2005
300##|a125tr. |c21cm
653##|aTập ca khúc
653##|abài hát Việt Nam
653##|aTuổi mẫu giáo
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bKho mượn |jMV.035017,MV.037138
852##|bThư viện |jMV.035017
852##|bKho đọc |jDV.017544
920##|aVV2005
920##|a17544 |abVV2004

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.035019 Sẵn có Kho mượn
MV.037139 Sẵn có Kho mượn
MV.035017 Sẵn có Kho mượn
MV.035018 Sẵn có Kho mượn
DV.017544 Sẵn có Kho đọc
MV.037138 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau