Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
59000
Mô tả vật lý :
265tr. ; 23cm
Gáy sách :
973.929 / CH527V
Lượt lưu thông :
2
LDR01180cam a2200313 a 4500
00116334
00520190123094058.0
008190123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c59000 |d5b
0410#|avie
0820#|a973.929 |bCH527V
1000#|aFelix, Antonia
24500|aChuyện về Condoleezza Rice / |cAntonia Felix; Sĩ Hưng, Sĩ Thành dịch; Trần Ngọc Điệp hiệu đính
260##|aH. : |bVăn hóa Thông tin , |c2007
300##|a265tr. ; |c23cm
5203#|aGiới thiệu tiểu sử của một người phụ nữ da màu giữ một trọng trách quan trọng trong chính quyền Mỹ
653##|aMỹ
653##|aTiểu sử nhân vật
653##|aChính trị Mỹ
653##|aNgoại trưởng
7000#|aSĩ Hưng , |edịch
7000#|aSĩ Thành , |edịch
7000#|aTrần Ngọc Điệp , |ehiệu đính
852##|bTV.KM |jML.002847 |tML.002847
852##|bTV.KM |jML.002848 |tML.002848
852##|bTV.LC |jLCL.000780 |tLCL.000780
852##|bTV.KD |jDL.002029 |tDL.002029
852##|bTV.LC |jLCL.000781 |tLCL.000781
930##|aLCL.000780

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tiểu sử của một người phụ nữ da màu giữ một trọng trách quan trọng trong chính quyền Mỹ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.002847 Sẵn có Kho mượn
ML.002848 Sẵn có Kho mượn
LCL.000780 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DL.002029 Sẵn có Kho đọc
LCL.000781Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau