Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
49000
Mô tả vật lý :
217tr ; 28cm
Từ khóa :
Gáy sách :
782.42 / A108L
Lượt lưu thông :
3
LDR00769cam a2200229 a 4500
00116446
00520161123001100.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c49000 |d5b
041##|avie
082##|a782.42 |bA108L
245##|aÁo lụa Hà Đông |bTuyển tập 101 ca khúc tiền chiến và lãng mạn |cHoàng Nguyên, Thông Đạt, Ngô Thuỵ Miên..
260##|aH. |bVăn hóa Thông tin |c2005
300##|a217tr. |c28cm
653##|aÂm nhạc
653##|aViệt Nam
653##|aBài hát
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.002987,ML.002988
852##|bKho Luân Chuyển |jLCL.000856,LCL.000857
852##|bKho đọc |jDL.002109
930##|aLCL.000856

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.000857 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DL.002109 Sẵn có Kho đọc
LCL.000856 Sẵn có Kho Luân Chuyển
ML.002987Đang cho mượnKho mượn
ML.002988Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 3 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau