Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 2004
Giá tiền:
24000
Mô tả vật lý :
177tr ; 20cm
Gáy sách :
781.93 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00919cam a2200241 a 4500
00116620
00520161123001447.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c24000 |d2b
041##|avie
084##|a781.93 |bM458TR
245#0|a100 bài hát dành cho thiếu niên |cNguyễn Thụy Kha sưu tầm và tuyển chọn
260##|aTp.Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c2004
300##|a177tr. |c20cm
520##|aGồm 100 bài hát do nhiều tác giả sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu niên và những bài hát của tuổi hồng.
653##|aTập ca khúc
653##|aBài hát
653##|aThiếu niên Việt Nam
700##|aNguyễn Thụy Kha |esưu tầm và tuyển chọn
852##|bThư viện |jMV.040309
852##|bKho mượn |jMV.040309
852##|bKho đọc |jDV.019139
920##|aVV200517542 |abVV2004

Tóm tắt

13% progress

Gồm 100 bài hát do nhiều tác giả sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu niên và những bài hát của tuổi hồng. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.017542 Sẵn có Kho đọc
MV.040309 Sẵn có Kho mượn
DV.019139 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau