Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Tp.Hồ Chí Minh: NxbTrẻ, 2003
Giá tiền:
750014b
Mô tả vật lý :
94tr ; 19cm
Gáy sách :
372.6 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01050cam a2200301 a 4500
00116726
00520161123001704.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c7500
020##|c14b
041##|avie
084##|a372.6 |bM458TR
100##|aNguyễn Hạnh
245#0|a100 trò chơi mẫu giáo |cNguyễn Hạnh sưu tầm, tuyển chọn
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aTp.Hồ Chí Minh |bNxbTrẻ |c2003
300##|a94tr. |c19cm
520##|aHưàng dẫn luật chơi và cách chơi của 50 trò chơi vận động dành cho lứa tuổi mẫu giáo
653##|aTrò chơi
653##|aTuổi mẫu giáo
653##|aNhi đồng
700##|aNguyễn Hạnh |esưu tầm, tuyển chọn
852##|bKho đọc |jDV.017471,DV.017470
852##|bThư viện |jMV.037006
852##|bKho mượn |jMV.037006
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.015194,LCV.015195,LCV.015196,LCV.015197
920##|aVV2005
920##|a17471

Tóm tắt

13% progress

Hưàng dẫn luật chơi và cách chơi của 50 trò chơi vận động dành cho lứa tuổi mẫu giáo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.015197 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.037008 Sẵn có Kho mượn
MV.037007 Sẵn có Kho mượn
MV.037006 Sẵn có Kho mượn
MV.037009 Sẵn có Kho mượn
DV.017471 Sẵn có Kho đọc
LCV.015194 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.015195 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.015196 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.017470 Sẵn có Kho đọc
LCV.015190 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.015191 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.015192 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.015193 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 14 Tổng số: 14
thuw viejn caf mau