Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
TP.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 1999
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
386tr ; 19cm
Gáy sách :
T / C103Â
Lượt lưu thông :
0
LDR00564cam a2200193 a 4500
001169
00520161122181541.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d1b
041##|avie
084##|aT |bC103Â
245##|aCái ấm đất |cBăng Thanh, Hải Yến sưu tầm, tuyển chọn
260##|aTP.Hồ Chí Minh |bNxb Trẻ |c1999
300##|a386tr. |c19cm
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.012038
852##|bKho đọc |jDV.012038
920##|aVV2000
920##|a12.038

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.012038 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau