Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ , 2008
Giá tiền:
20000
Mô tả vật lý :
154tr. ; 20cm
Gáy sách :
613 / B101S
Lượt lưu thông :
1
LDR01245cam a2200289 a 4500
00117246
00520180301092745.0
008180301b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000 |d5b
0410#|avie
0820#|a613 |bB101S
1000#|aNhiều tác giả
24500|aBác sĩ tốt nhất là chính mình : |bNhững lời khuyên bổ ích cho sức khỏe / |nTập 2 |cNhiều tác giả .
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb Trẻ , |c2008
300##|a154tr. ; |c20cm
5203#|aQuan niệm về sức khoẻ và bệnh tật, Phương pháp giữ gìn sức khoẻ từ cách chọn thực phẩm, dinh dưỡng, luyện tập thể thao cũng như cân bằng trạng thái tâm lý trong cuộc sống
653##|aSức khoẻ
653##|aBảo vệ sức khoẻ
653##|avệ sinh
653##|aSách thường thức
7730#|tBác sĩ tốt nhất là chính mình |w27036
852##|bTV.KM |jMV.041550 |tMV.041550
852##|bTV.KM |jMV.041551 |tMV.041551
852##|bTV.LC |jLCV.024253 |tLCV.024253
852##|bTV.LC |jLCV.024254 |tLCV.024254
852##|bTV.KD |jDV.020208 |tDV.020208
930##|aLCV.024253

Tóm tắt

13% progress

Quan niệm về sức khoẻ và bệnh tật, Phương pháp giữ gìn sức khoẻ từ cách chọn thực phẩm, dinh dưỡng, luyện tập thể thao cũng như cân bằng trạng thái tâm lý trong cuộc sống ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.041550 Sẵn có Kho mượn
MV.041551 Sẵn có Kho mượn
LCV.024253 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.024254 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.020208 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau