Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
6
Mô tả vật lý :
95tr ; 19cm
Gáy sách :
V23V24 / CH400PH
Lượt lưu thông :
0
LDR00571cam a2200205 a 4500
0011742
00520161122185246.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c6 |d2b
041##|avie
084##|aV23
084##|aV24 |bCH400PH
245##|aCho phép tôi cất cánh |bTập truyện và ký |cNhiều tác giả
260##|aH. |bThanh niên |c1986
300##|a95tr. |c19cm
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.002633
852##|bKho đọc |jDV.006722
920##|aVV99
920##|a2.633

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.002633 Sẵn có Kho đọc
DV.006722 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau