Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
25000
Mô tả vật lý :
250tr ; 18cm
Gáy sách :
V23 / N114M
Lượt lưu thông :
0
LDR01000cam a2200313 a 4500
00117477
00520161123003221.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c25000 |d2b
041##|avie
084##|aV23 |bN114M
245#0|a51 bức thư tình hay nhất |cHoàng Anh, Hoàng Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Hoa Anh..
260##|aH. |bThanh niên |c2003
300##|a250tr. |c18cm
490##|aThế giới trong ta
653##|aVăn học hiện đại
653##|aViệt Nam
653##|aThư tình
700##|aHoàng Anh |eTác giả
700##|aHoàng Thị Hải Anh |eTác giả
700##|aNguyễn Thị Hoa Anh |eTác giả
700##|aNguyệt Cầm |eTác giả
700##|aHoàng Chanh |eTác giả
700##|aPhạm Kim Dung |eTác giả
852##|bThư viện |jDN.000437
852##|bKho đọc |jDN.000437
852##|bKho mượn |jMN.001559
920##|aVN2005
920##|a000437

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.001559 Sẵn có Kho mượn
DN.000437 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau