Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Hồng đức, 2007
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
355tr ; 24cm
Gáy sách :
005.5 / M558H
Lượt lưu thông :
0
LDR00647cam a2200181 a 4500
00117497
00520161123003244.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000 |d2b
041##|avie
082##|a005.5 |bM558H
100##|aNguyễn Nam Thuận
245##|a12 bài thực hành từng bước theo chuyên đề Microsoft Office Word 2007 |bDành cho người bận rộn |cNguyễn Nam Thuận
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Hồng đức |c2007
300##|a355tr. |c24cm
700##|aNguyễn Nam Thuận |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.003047
852##|bKho đọc |jDL.002165

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.003047 Sẵn có Kho mượn
DL.002165 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau