Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
43000
Mô tả vật lý :
239tr. ; 21cm
Từ khóa :
Sài Gòn; hidden
Gáy sách :
895.922 340 / H103M
Lượt lưu thông :
3
LDR00807cam a2200217 a 4500
00117850
00520170906140109.0
008170906b |||||||| ||||||||||||||
020##|c43000 |d2b
0410#|avie
0820#|a895.922 340 |bH103M
24500|a20 truyện ngắn đặc sắc Sài Gòn / |cPhan thị Vàng Anh, Nguyễn Nhật Ánh, Đoàn Thạch Biền... Quốc Văn tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2008
300##|a239tr. ; |c21cm
651#0|aSài Gòn
655#7|aTruyện ngắn
7000#|aPhan thị Vàng Anh , |eTác giả
7000#|aNguyễn Nhật Ánh , |eTác giả
7000#|aĐoàn Thạch Biền Quốc Văn , |etuyển chọn
852##|bTV.KM |jMV.042024 |tMV.042024
852##|bTV.KD |jDV.020535 |tDV.020535

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.042024 Sẵn có Kho mượn
DV.020535 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau