Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Hồng đức, 2007
Giá tiền:
66000
Mô tả vật lý :
388tr ; 24cm
Gáy sách :
005.5 / M558L
Lượt lưu thông :
2
LDR00648cam a2200181 a 4500
00118134
00520161123004538.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c66000 |d2b
041##|avie
082##|a005.5 |bM558L
100##|aNguyễn Nam Thuận
245##|a15 bài thực hành từng bước theo chuyên đề Microsoft Office Excel 2007 |bDành cho người bận rộn |cNguyễn Nam Thuận
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb Hồng đức |c2007
300##|a388tr. |c24cm
700##|aNguyễn Nam Thuận |eTác giả
852##|bKho mượn |jML.003045
852##|bKho đọc |jDL.002163

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.003045 Sẵn có Kho mượn
DL.002163 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau